František Palacký

palacky

 

 

 

 

Facebook GFP

facebook

Bakaláři

holcic_vel

 

 

 

Suplování

suplovani

Projekt modernizace škol

kraj-logo
eanorway

 

 

Projekt Comenius

comenius

 

 

Projekt GEO-WATER

 EU peníze SŠ

 

Seznam DUMů

 
Studentský web

 

Františkova přání

Rozvrhy

Tisk PDF
rozvrh-ico2Zveřejněny rozvrhy platné od 1.9.2016.
Aktualizováno čtvrtek, 01. září 2016 18:46

Burza učebnic

Tisk PDF
Upozorňujeme na facebookovou burzu učebnic, kde můžete prodat své staré učebnice a naopak pořídit nové na další šk. rok.
Aktualizováno neděle, 28. srpna 2016 18:06

Úřední hodiny o prázdninách

Tisk PDF
Hlavní prázdniny – úřední doba

Od 1.7. do 14.7.
každý pracovní den
9.00–12.30 hod.
 
Od 15.7. do 19.8.
út 9.00–11.00 hod,
st 9.00–11.00 hod.

Od 20.8. do 31.8.
každý pracovní den 9.00–12.30 hod.

Aktualizováno čtvrtek, 30. června 2016 19:20

Oprava pláště střechy sportovní haly

Tisk PDF

Výzva k podání nabídky: „Oprava pláště střechy sportovní haly Gymnázia Františka Palackého Neratovice“.

Podrobnosti - viz příloha.

Informace pro studenty budoucích tercií s volitelným jazykem francouzština:

Tisk PDF

Budete potřebovat tyto učebnice, které si seženete o prázdninách:

Učebnice řady Connexions 1, např. zde: http://eshop.knihydobrovsky.cz/eshop-connexions-1-ucebnice-593639.html
Cvičebnice řady Connexions 1 (s vloženým CD) např. zde: http://eshop.knihydobrovsky.cz/eshop-connexions-1-pracovni-sesit-s-cd-535032.html
Doporučená (ale nepovinná) je příručka s českým překladem a slovníčkem, např.: http://www.dumknihy.cz/connexions-1-studijni-prirucka
Obě učebnice se dají sehnat také v kamenných obchodech (Neoluxor Praha,  frankofonní knihkupectví Librairie francophone ve Štěpánské v Praze atd…). Obě budete používat po dobu dvou let, takže pro kvartu máte vystaráno.

Krásné prázdniny, bonnes vacances !

M. Čemusová

 

 

Projekt GEO-WATER

Tisk PDF

  

GEO-WATER

je tříletý mezinárodní projekt v rámci programu ERASMUS PLUS (http://www.dzs.cz/cz/erasmus-plus), ke kterému dala podnět nizozemská škola v Bolswardu a do něhož jsme vstoupili i my. Na tento program přispívá každoročně Evropská unie, a to nemalými finančními částkami za účelem vzdělávání žáků, učitelů i veřejnosti. Na projekt GEO-WATER bylo vyčleněno 165.000 €. Hlavním cílem a spojujícím tématem je "VODA", konkrétněji - kvalita vody, její dostupnost a množství potřebné pro skutečný život - zkrátka trvale udržitelný rozvoj společnosti v závislosti na vodě.

Do tohoto projektu (včetně GFP Neratovice) vstoupily následující partnerské školy:
Střední a vyšší odborná zdravotnická škola Nymburk - www.zdravkanbk.cz
nizozemská škola Marne College Bolsward - www.marnecollege.nl
nizozemské Visser´t Hooft Lyceum Leiden - www.vhl.nl
německé Městské gymnázium Haan - www.gymhaan.de
nizozemská organizace IVN (Ústav pro přírodu a udržitelnost) - www.ivn.nl

Projekt započal 1. 9. 2015. Ještě týž měsíc proběhlo setkání koordinátorů v polském Kursku s projektovým manažerem Ústavu pro přírodu a udržitelnost Keesem Sideriusem z IVN (Nizozemsko) a vedoucím projektu GEO-WATER Bertem Collym z Marne College (Bolsward Nizozemsko). V listopadu 2015 proběhlo v Kursku školení učitelů přírodovědných oborů pro vlastní výzkum (za GFP se účastnila p. profesorka Kouklová a profesorka angličtiny Nada Brdlíková). Angličtina v projektu GEO-WATER je totiž hlavní komunikačním jazykem pro všechny zúčastněné. Jaro 2016 je první fází výzkumů v oblasti vody a tzv. projektového kolotoče, kdy žáci se svými kantory navštíví vždy jednu účastnickou školu, a stejně tak jedna škola ze zahraničí zavítá do Neratovic. 18. - 22. 4. 2016 naše gymnázium navštívil tým z nizozemského Leidenu. Žáci GFP naopak zamíří v termínu 8. - 13. 5.2016 do německého Haanu. Následující rok by se skupiny žáků měly opět prostřídat a je dost možné, že se do projektu ve školním roce 2016/2017 začlení i další školy z různých zemí (Polsko, Německo, ...). Druhé setkání koordinátorů je naplánováno na září 2016.

Cílem výzkumu našich kvintánů je téma: Vliv kolísání hladiny povrchové vody v řece Labe na kolísání podzemní vody. Mělo by prokázat mj. i to, do jaké míry je možné předejít zatopení sklepů rodinných domů v Mlékojedech v důsledku možných intenzivních srážek či bleskových povodní. A protože výzkum musí probíhat i v terénu, oslovili jsme firmu EKOHYDROGEO Žitný, která je pro tento projekt vhodná. Pan inženýr P. Vokšický nám poskytl nejen prezentaci jejich práce, ale také umožnil našim žákům přístup pro vlastní měření dat. Ti budou v průběhu následujících měsíců sbírat údaje o podzemní vodě regionu Mlékojed a okolí.

Dne 23. června 2016 byla uspořádána závěrečná prezentace GEO-WATER na městském úřadě v Neratovicích. Kromě našich žáků byli přítomni: náš klient pan Petr Vokšický z EHG Žitný, starostka města Mgr. Lenka Mrzílková s dalšími zastupiteli, kterými byli místostarostka Bc. Markéta Rajchertová, delegát Ing. Ladislav Draga z odboru pro krizové situace v případě hašení požárů či povodní a v neposlední řadě paní Mgr. Lenka Syrová za odbor životního prostředí - vodní hospodářství.

Žáci prokázali opravdu vysoký standard práce a pochopení tématu vody. Spolupráce s klientem byla efektivní, a práce v terénu inspirovala žáky, aby se posouvali dál v objevování nových způsobů, jak udržet úroveň vody tak, aby se zabránilo kritickým situacím (povodně, sucho).

Publikum ocenilo poradenskou činnost žáků, jejich schopnost odpovídat na otázky a vysvětlit podrobnosti o jejich tématu. Byli vyzváni, aby se kdykoli obrátili na odborníky z města o pomoc při jejich vědeckovýzkumné činnosti, která má před sebou ještě dlouhou cestu. Oni jsou však připraveni v této cestě pokračovat i nadále. Vytvořili si rovněž své webové stránky, kde si každý z nás může o jejich práci udělat svůj vlastní obrázek - http://www.gwmp.tk/.

Žáci z partnerských škol si tak budou vzájemně předávat získané informace o vodě a rozšiřovat své znalosti o této problematice především v angličtině. Budou tak rozvíjet svoji odbornost nejen v biologii, chemii, zeměpisu, ale i v cizích jazycích. Hlavní komunikační portál tvoří tzv. eTwinning - www.etwinning.net, skrze který si žácii budou vyměňovat veškeré zjištěné poznatky včetně sdílení fotografií, videí a prezentací s tematikou podzemních vod.

Celý projekt vyvrcholí v červnu 2018 v Bolswardu závěrečnou prezentací všech zúčastněných škol za účasti veřejnosti, médií, firem a dalších subjektů. Výsledkem mezinárodní žákovské spolupráce budou nové odborné zkušenosti a poznatky, jak lépe hospodařit s vodou, jak ji co nejefektivněji využívat, ale také chránit vzhledem k životnímu prostředí. Přínosem navíc bude navázání nových osobních vztahů a přátelství. Rovněž neformální spolupráce mezi učiteli a žáky v terénu bude příjemným oživením školní práce.

Webové stránky projektu.

Aktualizováno pátek, 27. ledna 2017 7:57

Přijetí u ministryně školství

Tisk PDF

Kateřina Valachová se v pátek 17. 6. 2016 setkala při příležitosti prvního roku ve funkci ministryně školství, mládeže a tělovýchovy se žáky a pedagogy v Národním pedagogickém muzeu a knihovně J. A. Komenského v Praze.

Jednalo se mimo jiné i o zástupce  Gymnázia Františka Palackého z Neratovic, kterým se této cti dostalo díky vítězství v dějepisné soutěži „Na pivo s Karlem Velikým aneb Všední život v dobách minulých“. Tuto soutěž každoročně vyhlašuje Karlínské gymnázium pod záštitou hlavního města Prahy, Ústavu pro studium totalitních režimů a Vojenského historického ústavu. Soutěž je určena družstvům složeným ze studentů 1.–4. ročníku gymnázií a jim odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Úkolem družstva je zpracovat „projekt“ na téma denní život lidí v určité historické epoše, se zaměřením na každodenní zvyky, způsoby chování, myšlení, společenské vztahy, trávení volného času. Součástí projektu musí být zpracování typu historické postavy.

Neratovický tým ve složení Jakub Rozboud z 6.A,  Adéla Namyslová, Zuzana Špádová, Veronika Doušová, Barbora Kocourková, Šárka Trhoňová a Jakub Kopecký z 5.A si připravili krátkometrážní film s názvem Večírek čarodějnic, pojednávajícím o praktikách a metodách inkvizice na začátku 18. století  a ve velké konkurenci získali 1. místo. Ministryně předala oceněným studentům diplomy.

Ministryně také spolu se studenty a pedagogy navštívila v Senátu PČR výstavu Karel IV. a po návratu do Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského slavnostně ukončila letošní školní rok se slovy: „Za mě tleskám žákům a fandím učitelům, kterým tímto děkuji za tento školní rok."

Fotografie v galerii GFP.

Aktualizováno úterý, 28. června 2016 15:48

Sportovní dny

Tisk PDF
Aktualizováno neděle, 26. června 2016 8:21

Strana 9 z 64

JSTE TADY: Domů