František Palacký

palacky

 

 

 

 

Facebook GFP

facebook

Bakaláři

holcic_vel

 

 

 

Suplování

suplovani

Projekt modernizace škol

kraj-logo
eanorway

 

 

Projekt Comenius

comenius

 

 

Projekt GEO-WATER

 EU peníze SŠ

 

Seznam DUMů

 
Studentský web

 

Františkova přání

Ivan Alexandrovič Gončarov: OBLOMOV

Tisk PDF
úterý 1. 11. 2016, Divadlo v Dlouhé

"Dobře - tak neležíte, a místo toho ustavičně poletujete sem a tam jako mouchy, jenže jaký to má smysl?"
Citlivý a až dětsky upřímný Oblomov odmítá přijmout pravidla uspěchaného světa, založeného na sobectví a přetvářce, a nechce s ním ani zápasit. Svou vědomou nečinností klade horečné lidské aktivitě znepokojivé otázky po jejím smyslu.
Titulní postava Gončarovova románu dala jméno vlastnosti nebo stavu člověka neschopného činu, utíkajícího se do snu. Pojem „oblomovština" je dnes známý na celém světě a Oblomov se stal hrdinou z galerie nejslavnějších literárních postav
Dramatizace: Hana Burešová, Štěpán Otčenášek, (s použitím překladu Libora Dvořáka)
Režie: Hana Burešová
Dramaturgie : Štěpán Otčenášek
Scéna: Martin Černý
Hudba: Jan Vondráček
Hrají: Michal Isteník, Tomáš Turek, Jan Meduna, Jan Vondráček, Veronika Lazorčáková, Eva Hacurová
Délka představení: 2 h 45 min, začátek v 19.00

Výroční zpráva za rok 2015/2016

Tisk PDF
Stáhnout v PDF
Aktualizováno pondělí, 24. října 2016 11:09

Daniela Suchá (7.A) uspěla v soutěži

Tisk PDF
„Dobrý den,slečno. Máte zde volno?“ I takto může začínat povídka na téma Výlet do minulosti, která je věnována Ludvíku Součkovi, československému spisovateli, který by se 16. 7. 2016 dožil devadesáti let. Autorka D. Suchá ze septimy A získala nejvyšší ocenění ve své kategorie, obsadila tedy krásné 1. místo. Soutěžní práce v letošním 10. ročníku literární soutěže hodnotila porota složená z regionálních autorů , z nichž připomínáme alespoň pana M. Petišku z Brandýsa nad Labem, J. Koukala z Čelákovic.
  
K vynikajícímu úspěchu nadějné autorce gratulujeme a přejeme jí mnoho dalších úspěchů. Oceněnou práci si můžete přečíst na stránkách školy.

https://www.novinky.cz/vase-zpravy/stredocesky-kraj/praha-vychod/5316-40479-sto-deset-soutezicich-literatu-v-celakovicke-tvrzi.html?source=FBS

  

Aktualizováno pondělí, 24. října 2016 17:58

Na básně zase větší prostor v čase

Tisk PDF
Termín odevzdání soutěžních básní do Veršobraní se prodlužuje, a to do úterý 25. 10. I. Šafránková

Zlatí karatisté

Tisk PDF
Studenti Jan Le (kvinta B) a David Le (septima B) obhájili zlato. Na mistrovství Evropy v karate, které proběhlo v minulém týdnu v Itálii, získali oba zlaté medaile. Gratulujeme.
Aktualizováno středa, 19. října 2016 18:26

Zápis ze Studentského parlamentu ze dne 5. 10. 2016

Tisk PDF
Prezence tříd: 1B, 2A, 2B, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B, 6A, 6B, 7A, 7B, 8A, 8B
  
Studenti vznesli žádost o to, že ačkoliv by měl mít každý profesor klíče od jakékoliv třídy, ve sborovně by mohl být nějaký háček s náhradními klíči. Důvod žádosti: Ne vždy se podaří „chytit“ profesora, který někam nespěchá a má  čas odemknout zamčenou třídu.
 
Rozbitý automat na teplou vodu před sborovnou bude opraven za spolupráce p. Hurdálka a p. Fabiánka.
 
Střecha školní haly by měla být hotová dle smlouvy do 30. 11. 2016. – doplněno panem ředitelem.
 
Zejména mladší studenti GFP vznesli stížnost na termín vypsání školních kroužků. Kvůli tomu, že ostatní instituce mají vypsané nějaké odpolední aktivity vypsané již začátkem hlavních prázdnin, není moc možnost zapsat se na školní kroužek, aniž by se nějak tyto aktivity překrývaly.
 
Dále ohledně kroužků se studenti ptali, zda se mohou v rámci školních kroužků objevit i jiné aktivity, než převážně sporty (konkrétněji dramatické či hudební). Tato žádost by měla být směřována na starší studenty nebo jiné osoby, které již mohou tyto kroužky řídit.
 
Webové stránky školy zařízené Filipem Krimlem (8A) jsou již funkční přes Bakaláře, avšak hledá se „korektor“, který by byl svědomitý a nedopustil, aby se na tyto stránky dostaly nějaké nevhodné příspěvky. Také by ale neměl fungovat, jako přílišná cenzura.
 
Byl nalezen defekt v automatu na kávu v podobě mravenců, objevujících se v kávě. Tento problém má být nahlášen panu školníkovi (emailem s kopií panu řediteli).
 
Třídy vyššího gymnázia se dohodnou, kdo bude organizovat Áves. Tento tým organizátorů bude opět pozván na Studentský parlament (popřípadě se tam utvoří).
 
Studenti i profesoři prosí pana profesora Vaise, aby omezil frekvenci hlášení (konkrétně pro schůzku SP). Studenti vzkazují, že nejsou hluší a spíše doporučují, zda by se hlášení mohlo rozložit do více dnů. Dále navrhují, že by se hlášení mohlo umístit na začátek nebo konec hodiny. Nemělo by se hlásit v průběhu přestávky, nebo vprostřed hodiny, a to kvůli tomu, že většina studentů tvoří hluk a hlášení v tuto dobu není moc slyšet.
 
Další schůzka Studentského Parlamentu bude tzv. Volební (končí funkční období předsedy a zapisovatele a budou se volit noví). Proto předseda SP prosí všechny zástupce tříd, aby přišli v plném počtu a mohli rozhodnout v tomto hlasování. Přijďte všichni!
 
Další informace pro nové členy SP: Post zástupce třídy do SP se dá v rámci třídy odmítnout. Nicméně by se měl v rámci třídy zvolit nějaký nový zástupce. Pokud však nějaká třída nebude reprezentována třikrát po sobě, této třídě se může odepřít právo rozhodování a účasti v SP do konce školního roku. Viz také Stanovy SP, možné k nalezení: http://www.gfp.cz/doc/studparlament/sp_stanovy.pdf nebo ručně gfp.cz – Aktivity – Studentský parlament – Stanovy SP – Stanovy.
 
Následující schůze SP se bude konat 2. 11., nebude-li stanoveno jinak dle nutnosti.
Aktualizováno středa, 19. října 2016 18:11

Klub mladého diváka GFP Neratovice 2016/17

Tisk PDF
KMD děkuje za podporu své činnosti Spolku přátel školy (příspěvek na dopravu) i ve školním roce 2015/16.
Letos jako vloni spolupracujeme s autobusovou firmou Šperglová - Mělník, divadelní představení jsme realizovali s pražským KMD – tedy v 6 různých pražských divadlech.
Klub mladého diváka při GFP Neratovice ve škol. roce 2016/17
počet účastníků 43
35 studenti
8 dospělí

Studentský web

Tisk PDF
Ahoj,
dnes jsme po přípravách spustili Studentské webové stránky, které Vám poskytnou prostor pro Vaše projekty, nápady a mnoho dalších věcí.
Těšíme se na Vaše příspěvky.

student.gfp.cz

Za organizační tým Filip K.

Exkurze septim do Osvětimi a Krakova

Tisk PDF

Septimy v Osvětimi

Dne 22. 9. 2016 jsme brzy ráno odjeli na exkurzi do Polského vyhlazovacího tábora Osvětim. Na místo jsme přijeli kolem půl druhé odpoledne a krátce na to, co jsme prošli důslednou kontrolou u vstupu, se nás ujala naše průvodkyně. Čekala nás nyní dvouhodinová prohlídka 1. Části komplexu. Vešli jsme do prostranství obehnaného plotem s ostnatým drátem – dříve s elektřinou - kde nebylo na první pohled více než jedna cihlová budova vedle druhé, všechny propojené převážně prašnými cestami. V této části tehdy přebývali hlavně muži, rozdělení dle důvodu uvěznění, ve více než nuzných podmínkách, pod dohledem surových dozorců.

Naskytl se nám pohled na holé místnosti, jež byly určeny převážně k přespávání, neboť přes den museli všichni vykonávat náročné práce. Také jsme měli možnost vidět některé z věcí, které si vězni s sebou přinesli, dobové fotografie a jednu z budov, jež byla po určitý čas užívána jako plynová komora.

Po skončení této prohlídky jsme se přesunuli na další dvě hodiny do Březinky. Líbivé jméno za sebou skrývalo nemenší hrůzy. Tato část již ani vzdáleně nepřipomínala klasické město. Všechny budovy byly stejné, vyrovnané v rozlehlé mřížce. Co dnes obrostlo trávou, bylo kdysi pokryté prachem a blátem. Na vzdálenější straně Březinky děsily plynové komory, které krutým způsobem sprovodily ze světa desítky tisíc lidí z více než milionu zde zavražděných.

Jistě si i v budoucnu každý z nás nejednou vzpomene na ty statisíce osob, pro které bylo peklo každodenní realitou. Každému z nás se vybaví šedý obraz prostředí, které zbytečně ničilo životy nevinných a jejich blízkých.

Dalšího dne jsme myšlenkami opustili druhou světovou válku a zavítali do Krakova. Město většině z nás připomnělo starou část Prahy, jen s jakoby větším klidem. Zde jsme navštívili historické centrum, Wawel, katedrálu a obešli některé z místních dvanácti kostelů.

Tereza Veigertová, septima B

Fotografie z exkurze.

Aktualizováno úterý, 11. října 2016 11:09

Strana 10 z 67

JSTE TADY: Domů