František Palacký

palacky

 

 

 

 

Facebook GFP

facebook

Bakaláři

holcic_vel

 

 

 

Suplování

suplovani

Projekt modernizace škol

kraj-logo
eanorway

 

 

Projekt Comenius

comenius

 

 

 EU peníze SŠ

 

Seznam DUMů

Františkova přání

Studenti ve Frísku - Bolsward 2014

Tisk PDF

Reportáž
profesora Luboše Renky o zájezdu do Holandska.
Aktualizováno středa, 04. února 2015 9:25

Amadeus

Tisk PDF
PETER SHAFFER: AMADEUS

Středa 18. února 2015

DIVADLO NA VINOHRADECH

Snad žádný jiný příběh posledních tří dekád nedosáhl u divadelního publika takové popularity jako právě Amadeus britského dramatika Sira Petera Shaffera (*1926). Jistě k tomu výrazně přispěl i stejnojmenný oscarový film Miloše Formana z roku 1984.
  Senzační, skoro detektivní příběh o příčinách smrti nejslavnějšího klasicistního skladatele, který pro světovou dramatickou literaturu objevil už A. S. Puškin (Mozart a Salieri) a který je založený spíše na dobových fámách, posloužil Shafferovi k demonstraci „srážky génia s průměrností“, jak sám pojmenovává téma své hry.
  V naší inscenaci však rozhodně nepůjde o nerovný souboj muže nadaného s mužem bez talentu. Ba dokonce, kdyby se Shafferova efektní hra jmenovala Salieri, bylo by to adekvátní prostoru, který autor tomuto věčnému Mozartovu rivalovi ponechává pro vlastní obhajobu. Přes propast dlouhých 250 let – až z Vídně 2. poloviny 18. století, z města intrik a pletich – vás osloví Antonio Salieri z jeviště Divadla na Vinohradech vůbec poprvé.


Režie: Martin Čičvák
Dramaturgie: Milan Šotek
Šermy: Karel Basák
Kostýmy: Marija Havran
Choreografie: Tomáš Krivošik
Hrají: Jiří Dvořák, Ondřej Brousek, Ivana Uhlířová, Michal Novotný, Luboš Veselý, Václav Svoboda, Marek Holý, Daniel Bambas a další
Délka představení: 170 minut, začátek v 19.00
Aktualizováno pátek, 30. ledna 2015 18:56

Cena Waltera Sernera

Tisk PDF
Cena Waltera Sernera je literární soutěž určená studentům středních škol, kterouNadační fond FSP pořádá již desátým rokem. Cílem projektu je motivovat mladé lidi k vlastní literární tvorbě a otevírat jim obzory současné české i světové literatury. Soutěž je výzvou pro ty, kteří stojí o kritiku svých prvních spisovatelských pokusů.

Téma letošního 10. ročníku zní:

„Svět uvnitř mé hlavy”
 
Hlavní cena:

Dva semestry kurzu tvůrčího psaní, tablet, balík knih a psací potřeby.

Povídky můžete posílat od 12. ledna do 12. února 2015. 

Pravidla soutěže: http://www.pwf.cz/rubriky/dalsi-projekty/cena-waltera-sernera/pravidla-a-porota/

Slavnostní předání cen vítězům:

Předání se uskuteční 9. dubna 2015 na Novoměstské radnici, Praha 2.   

Literární soutěž

Tisk PDF
Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
pod záštitou svého předsedy
pana Jana Hamáčka
vyhlašuje
 
u příležitosti 25. výročí listopadových událostí
 
Literární soutěž o nejlepší studentskou esej
na  jedno z témat:
 

1. Jaké změny Ústavy bych navrhl, aby se lidé mohli snáze účastnit na veřejném rozhodování v České republice.
 
2. Snížení věkového limitu pro účast ve volbách.

3. Jaké zákony v České republice potřebujeme.
 
Listopadové události roku 1989 znamenaly pro naši zemi rozvoj svobody a demokracie, které jsou spojeny se stále se vyvíjejícím demokratickým právním systémem. Studenti tehdy byli hybnou silou těchto změn a k tématu rozvoje fungování demokracie v naší zemi mají zcela jistě co říci i dnes.
 
Účastníci soutěže:

1. Soutěže se mohou zúčastnit mladí lidé, kteří jsou ve školním roce 2014/2015 studenty středních škol, gymnázií, středních odborných učilišť a odborných učilišť.

2. Účastník nebo dvojice účastníků (dále jen „autor“) musí být studentem či studenty denního studia SŠ, gymnázia, SOU nebo OU.

3. Účastníkem soutěže se autor stává odesláním soutěžní práce v elektronické podobě nejpozději do 28. února 2015 na e-mailovou adresu: .

 

Aktualizováno středa, 21. ledna 2015 17:08

Show

Tisk PDF

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ

Tisk PDF
Památník Lidice ve spolupráci s NKP – Pietní území Ležáky pořádá v roce 2015 již 5. ročník fotografické soutěže pro děti a mládež ve věku 9 – 19 let a pro seniory pod názvem Memento Vitae.
  
Předmětem soutěže je zachytit současný stav či pocit z památného místa (Ležáky, Lidice, Lety, Ploština, Javoříčko, Prlov aj.), které je spojeno s nacistickou represí na území České nebo Slovenské republiky.
  
Podmínkou účasti je zaslat poštou na kontaktní adresu vyhlašovatele fotografie památného místa spolu s registračními údaji. Fotografie mohou být v libovolném formátu, na kvalitním fotografickém papíru, jeden autor může zaslat maximálně deset fotografií do 30. dubna 2015. Na obálku uveďte zřetelně „Fotografická soutěž“. Autoři nejlepších prací budou odměněni věcnými cenami od partnerů soutěže a jejich fotografie budou vystaveny v Památníku Lidice a na dalších památných místech ČR a SR.

Statut soutěže naleznete zde: http://www.lezaky-memorial.cz/download/fotosoutez_statut_20150131.pdf

Bližší informace a registrační údaje: http://www.lezaky-memorial.cz/fotoSoutez_cz.aspx

Kontaktní adresa:

Památník Lidice
Fotografická soutěž
Tokajická 152
273 54 Lidice
Registrační údaje k soutěži zasílejte s označením "Fotografická soutěž" na adresu
.
Aktualizováno sobota, 17. ledna 2015 17:08

Zápis ze schůzky studentského parlamentu

Tisk PDF

Zápis z 3. zasedání dne 7.1. 2015

Přítomni: zástupci z 1.A, 3.A, 3.B, 4.A, 5.A, 6.B, 7.B, 8.A

Program:

1. Zavedení stejnokrojů 

1.A- ne
2.A- ne
3.A- ne
3.B- ne
4.A- ne
5.A-ne
6.B- ne
7.B- ne
8.A- ne

2. Automaty na pitnou vodu

Ve škole by se v nejbližší době měl objevit automat s pitnou vodou (před sborovnou). Zástupci vyřídí ve třídách spolužákům,aby zbytečně neplýtvali vodou a neničili zařízení.

3. Stanovy

Změny níže uvedených stanov nemohly být odhlasovány z důvodu nepřítomnosti více než 25% zastupitelstva. Červeně označené stanovy jsou ty, které budou příští zasedání odhlasovány buď pro úplné, či částečné odstranění nebo úpravu.

1.    Studentský parlament je orgán složený z volených zástupců tříd.

2.    Studentský parlament zastupuje studenty.

3.    Studentský parlament se schází minimálně jedenkrát v měsíci, v nutných případech se svolává i mimo tuto pravidelnou dobu.

4.    Studentský parlament zajišťuje akce pro studenty, zaměstnance školy i širší veřejnost.

5.    Diskutuje s vedením školy a snaží se demokratickou cestou hledat a nalézat nejvhodnější řešení svých návrhů a případných problémů.

6.    Garantuje realizaci nalezených řešení.

7.    Aktivně se zapojuje do akcí pořádaných školou, případně jinými spřátelenými institucemi.

8.    Studentský parlament spolupracuje s vyučujícími, výchovným poradcem, školním metodikem prevence, vedením školy a Klubem přátel GFP.

9.    Zvolení zástupci při řešení problémů týkajících se třídy spolupracují s ostatními spolužáky a zejména s třídním profesorem.

10.  Člen studentského parlamentu má v průběhu jednání přednést takový návrh své třídy, který byl při předchozím hlasování ve třídě schválen prostou většinou hlasů. Návrh předkládá ve studentské radě ve formulaci, o které je možno hlasovat.

11.  Pověřený člen studentské rady pořizuje stručný zápis o jednání a zapisuje výsledky každého hlasování. Zápis vyvěsí na příslušné nástěnce studentské rady a dá k dispozici na webové stránky školy.

12.  Volební období je roční, začíná 1.listopadu a končí 30.října. Volby se v jednotlivých třídách uskutečňují v průběhu měsíce října, nezávisle na termínu a průběhu voleb v ostatních třídách.

13.  Třída, která si své zástupce do studentského parlamentu nezvolí do 31.října nebo se její zástupce jednání studentské rady neúčastní, pozbývá na jeden rok možnost spolurozhodovat o dění ve škole.


4. Nepřítomnost

 Zástupci tříd, kteří se od příštího zasedání nedostaví 3x po sobě, pozbývají na zbytek roku možnost spolurozhodovat o dění ve škole.

5. Připomínka

Ve čtvrtek při dvouhodinnovém cvičení jógy si žákyně stěžovaly na nadměrný hluk při hraní fotbálku o přestávce. Žádalo se o čtvrteční zavření fotbálku mezi 5. a 6. vyučovací hodinou. Stále je to v řešení.

6. 25.výročí školy

Zástupci mají zapřemýšlet,jak by se toto výročí dalo oslavit. Popřípadě se mohli zeptat svých spolužáků na jejich nápady.

7. Majáles

 Každý ročník by měl připravit na Majáles minimálně jeden stánek,soutěž,....

(Ještě se neodhlasovalo)

8. Příští zasedání se uskuteční 11. 2. ve zkušebně pod hudebnou

Aktualizováno středa, 14. ledna 2015 16:05

Aubum - Důkaz

Tisk PDF

DAVID AUBUM: DŮKAZ
Úterý 20. ledna 2015
DIVADLO ROKOKO

Po smrti význačného matematika, jehož genialita se k stáru proměnila v šílenství, je v jeho pozůstalosti nalezeno dílo, které posouvá matematické myšlení. Matematik, který má pozůstalost na starosti, musí rozhodnout, jestli dílo skutečně vytvořil zesnulý vědec, nebo jeho dcera, která, jak se zdá, zdědila otcův talent. Zdědila také dispozice k duševní chorobě? Dá se jí věřit, když tvrdí, že úlohu vymyslela ona? Zoufalé hledání nepopiratelného, jediného a nezpochybnitelného důkazu ústí v poznání, že i kdyby se všechno na světě dalo spočítat, zdokumentovat a převést na numerické hodnoty, vždycky zůstane ještě něco... Něco nevysvětlitelného, nezvažitelného, iracionálního. Krajina duše, kterou nelze racionálně zmapovat. Krajina, do níž se vstupuje prostřednictvím víry, která nakonec váží víc než všechny vědecké důkazy.

  
Divadelní hra, odměněná Pulitzerovou cenou, se stala předlohou úspěšného filmu s Anthonym Hopkinsem a Gwyneth Paltrow v hlavních rolích. Pro Divadlo Rokoko ji nastudoval Ondřej Zajíc.

Hrají: Veronika Kubařová, Oldřich Vízner, Martin Písařík, Stanislava Jachnická
Režie: Ondřej Zajíc
Dramaturg: Věra Mašková
délka představení: 2 h 15 min, začátek v 19.00 hodin
 
Aktualizováno pondělí, 05. ledna 2015 10:28

Na pivo s Karlem Velikým

Tisk PDF

Strana 12 z 49

JSTE TADY: Domů