František Palacký

palacky

 

 

 

 

Facebook GFP

facebook

Bakaláři

holcic_vel

 

 

 

Suplování

suplovani

Projekt modernizace škol

kraj-logo
eanorway

 

 

Projekt Comenius

comenius

 

 

Projekt GEO-WATER

 EU peníze SŠ

 

Seznam DUMů

 
Studentský web

 

Františkova přání

Oznámení výsledku voleb do Školské rady Gymnázia Františka Palackého Neratovic

Tisk PDF

Protože ani v opakované volbě nebyl zvolen žádný kandidát do Školské rady Gymnázia Františka Palackého, jmenuji na základě bodu 15 platného volebního řádu školské rady (15. Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci a studenti a pedagogičtí pracovníci školy stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.) tyto nové členy školské rady:
zástupci nezletilých žáků nebo zletilých žáků:
Ing. Libora Nováka
Mgr. Michaelu Kučerovou

Zástupci pedagogických pracovníků:
Mgr. Jolanu Uhrinčaťovou
Mgr. Dianu Vysušilovou

Neratovice 1. 2. 2017

Mgr. Aleš Jinoch v.r.
ředitel gymnázia

Pedagogové.

Rodiče a zletilí žáci.

 

JSTE TADY: Info Archiv novinek Oznámení Oznámení výsledku voleb do Školské rady Gymnázia Františka Palackého Neratovic