Vážení rodiče, kolegové, studenti.

Chtěl bych Vám jménem GFP a jménem Klubu přátel GFP poděkovat za podporu studentského majáles, které se minulou neděli uskutečnilo v Lobkovicích. Děkuji za sponzorské dary, příspěvky do tomboly a za osobní účast. Úroveň každého majáles je přímo úměrná intenzitě podpory z řad rodičovské veřejnosti a míře zapojení studentů, proto musím poděkovat také letošním organizátorům z řad studentů a vůbec všem, kteří na majáles vystupovali či provozovali stánek.

V neposlední řadě též děkuji za tradiční neocenitelnou pomoc Městskému úřadu Neratovice, Hasičům obce Lobkovice a firmě ČERVENKA BOHUMIL – BČ, s.r.o.

                                                                                           S pozdravem a přáním krásného léta Petr Palička

 

 
Zpět