MLADÝ DEMOSTHENES

(soutěž v řečnictví)

Školní kolo se uskuteční 10. prosince 2014 ve 14.00 hodin v PSV.

Soutěžící předvedou maximálně dvouminutový monolog na libovolné téma. Zásadní podmínkou je, že půjde o jejich vlastní text. Použít text jiného autora je zakázáno.

 Vítězové školního kola obdrží diplom a věcné ceny, které jim budou předány na začátku kola regionálního.

Zájemci o účast se přihlásí u svých češtinářů.

Podrobnější informace najdeš na http://www.youngdemosthenes.com/index.html

 

 

Zpět