I v letošním školním roce proběhnou na našem gymnáziu přijímací zkoušky nanečisto. Žáci pátého ročníku ZŠ budou mít možnost vyzkoušet si přijímací testy na osmileté gymnázium, zažít průběh přijímacího řízení a získat tak zkušenosti k ostrým přijímacím zkouškám.

Podoba testů  i průběh přijímacích zkoušek nanečisto v dopolední části vycházejí z konceptu společnosti CERMAT, která zajišťuje jednotné přijímací řízení na osmiletá gymnázia.

Pro letošní rok nabízíme dvě varianty přijímacích zkoušek nanečisto:

  1. S odpolední částí, kde odpoledne vyhodnotíme testy a poskytneme zpětnou vazbu (žákům sdělíme výsledky testů, včetně vysvětlení správných odpovědí).
  2. Bez odpolední části, kdy žákům poštou zašleme opravené záznamové archy.

Každý žák obdrží informaci o svém umístění v celkovém pořadí, výsledky z přijímacích zkoušek nanečisto z daného termínu a opravený záznamový arch, ve kterém bude u každé úlohy uveden maximální počet bodů.

Přijímací zkoušky nanečisto budou probíhat v budově gymnázia od 8:00 do 11:50 (dopolední část je shodná pro obě varianty) a od 13:30 do 15:45 (varianta s odpolední částí).

Pro letošní školní rok nabízíme následující termíny:

  • S odpolední částí – 13. 10., 1. 12., 16. 2. (termín  16. 2. již zaplněn)
  • Bez odpolední části – 24. 11., 12. 1., 16. 3.

Cena za jeden termín je 250 Kč za žáka bez odpolední části300 Kč za žáka s odpolední částí, platba proběhne na místě v den konání zkoušek.

Na přijímací zkoušky nanečisto je nutné se přihlásit vyplněním přihlášky a jejím zasláním na e-mail sochorova@gfp.cz  Z organizačních důvodů je počet přihlášených žáků na jeden termín omezen na 60. Z tohoto důvodu Vám musí být přihláška zpětně potvrzena. Nic nebrání tomu, aby se jeden žák po včasném přihlášení zúčastnil přijímacích zkoušek nanečisto v několika termínech, kdy je pro každý termín připraven nový test.

Zpět