Na svém jednání 06.11.2018 schválili zástupci Spolku přátel GFP Neratovice rozpočet Spolku pro školní rok 2018/2019. Tento rozpočet byl předložen a následně schválen Členskou schůzí Spolku GFP, která se konala 15.11.2018 při schůzkách rodičů na Gymnáziu F. Palackého. Rozpočet Spolku pro aktuální školní rok je zveřejněný na webových stránkách gymnázia v sekci Spolek přátel GFP/Zprávy o hospodaření.

Spolek přátel GFP
Datum: 30. 11. 2018

Zpět