Spolek přátel GFP by rád alespoň touto cestou poděkoval všem dárcům za jejich příspěvky na transparentní účet. Konečná částka byla převedena a škole tak pomohla pokrýt část nákladů na oslavu 30. výročí založení Gymnázia Františka Palackého. Podpory si velmi vážíme a věříme, že se všem zúčastněným oslava líbila.

Zároveň chceme poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci a zajištění takovéto významné akce.

Předseda Spolku přátel GFP, Libor Novák.

Zpět