Obhajoba prací 1. ročníku Ceny ředitele Lach–Ner s.r.o.

Dne 31. 5. 2017 proběhly na našem gymnáziu formou prezentace obhajoby prací soutěže z oblasti přírodních věd, kterou vyhlásilo v listopadu GFP Neratovice za finanční a odborné pomoci firmy Lach–Ner s.r.o. a Spolku přátel GFP.
Soutěž byla rozdělena do dvou věkových kategorií. V mladší kategorii (prima – tercie) bylo obhajováno celkem 6 prací a ve starší kategorii (kvarta – septima) 2 práce.
Práce hodnotila 13členná porota – za firmu Lach – Ner s.r.o. generální ředitel Ing. Tomáš Hrodek a externí poradce PhDr. Tomáš Kudrna, za Spolek přátel GFP pan Libor Novák a pan Radim Chyba a za GFP vedení školy a vyučující přírodovědných předmětů.
Rozhodování poroty bylo velmi těžké vzhledem k vysoké úrovní prací, jejich rozmanitosti z oblasti přírodních věd a výborné prezentaci při obhajobě prací. Zvláště soutěžící z nižší kategorie zaujali porotu vysokou úrovní jazykového projevu, schopností logicky a systémově představit práci a pohotově reagovat na dotazy.

Mladší studenti se umístili v tomto pořadí:
1. místo – Štěpán Duben, Anna Dubnová – Vývoj mikroorganismů v napáječkách drobných savců
2. místo – Juliana Dindošová, Lucie Zimová – Růst krystalů při rozdílných teplotách
3. místo – Jan Dedera – Porovnání výkonnosti čtyřdobého motoru při zvyšování jeho výkonu nad sériové parametry.
Na 4. místě se umístily 3 velmi vyrovnané práce: Denisa Dudková – Vodíkové pohony, Jan Kupka – Neratovice a jejich okolí očima dálkového průzkumu Země, Elena Pithartová – Brouci, motýli a blanokřídlí.

Starší studenti se umístili v tomto pořadí:
1. místo – Jakub Rozboud, Jakub Weinstein, Filip Zítek – Výuková videa
2. místo – Karel Kraj, Vít Vladyka – Fraktály
Děkujeme všem zúčastněným, blahopřejeme vítězům a těšíme se na účast i v příštím ročníku.

Ivana Kouklová a Gabriela Fišerová

Zápis ze schůze stud. parlamentu 13.1.2016

Přítomní: 1. A, 1. B, 2. A, 2. B, 3. B, 4. B, 5. A, 5. B, 6. A, 6. B, 7. A, 7. B

Ohlas na AVES
– letos byl AVES dobrý, nebyl „tolik nudný jako jindy“, do příště by chtělo zlepšit organizaci nácviku zpěvů.
– studentský parlament děkuje týmu organizátorů ávesu a výročí 25 let za dobře provedenou práci

Inspekce
– Inspekce by pro nás nic neměla znamenat, jen návštěvu.

Další
– na záchodech svítí světla až pozdě- školníkovi se pošle mail s kopií panu řediteli

Od příští schůzky se bude studentský parlament scházet v 13:45 a začátek jednání bude 13:50.

Padl nápad větší propagace školy
– změnit vzhled školních stránek, více živých informací, proložení latinskými citáty, rubrika „Den studenta“ = vlastní popis dne. (Formou jako veršobraní – literární soutěž)
– Vytvořit brožurku či leták k naší škole- do Františkových přání nebo na web (webovou brožurku vytvářet v INF-Seminář)- do něj: výměnné pobyty, zahr. zájezdy, fotky sportů, áves, majáles, maturitní ples, dílny, kroužky, veršobraní
– možnost přidávání nápadů do nějakého souboru na webu (Bakaláře-odkaz)- otevřeno do 10. 2. 2016.

Další schůze studentského parlamentu bude 10. 2. 2016

Formuláře

Potvrzení o studiu Žádost o uvolnění z výuky Potvrzení o návštěvě lékaře Odvolání proti nepřijetí ke studiu Žádost o individuální studijní plán Vzor darovací smlouvy Žádost o vystavení duplikátu vysvědčení Proplacení žákovského jízdného Grant 2018 - žádost Košilka k...
Zpět