FRÍSKO

9.10.–15.10.2009

 

 

Chválabohu, je to zase tu! Holandsko naše přemýšlivé studenty stále táhne, a tak se v tomto školním roce, pět týdnů po jeho začátku, můžeme znovu vydat do krajiny, kde se Evropa nachází pod úrovní mořské hladiny, a přece se tu bez problémů chodí po souši a jezdí auty, o letadlech nemluvě. Jako obvykle vyjíždíme z Neratovic od budovy GFP v šest hodin ráno, tentokrát v počtu dvaadvacet plus dva, a to busem značky Setra, značky super kvality a spolehlivosti. Kde jsou ty časy, kdy jsme vyráželi do Holandska v zájezdové karose a modlili se, aby se neporouchala! Občas naše modlitby vyslyšeny nebývaly!

 

P1010001

 

P1010002

 

A to už jsme – kde jinde! – v Německu, jehož perfektní dálnice nám dovolují zvládnout těch 900 kilometrů během dvanácti a půl hodiny! Také „rasthofy“ po cestě přijdou vhod, Češi na rozdíl od Západoevropanů musí mít v poledne teplé jídlo, odbývání a šetření jako dříve se už nemusí konat.

 

P1010003

 

P1010004

 

Provoz po dálnici je plynulý, dojedeme včas, i když únava se tu a tam dostaví.

 

P1010009

 

 

P1010007

 

P1010006

 

Ale pozor, Holandsko se blíží, protřete oči!

 

P1010012

 

P1010017

 

A už jsme tam! Krajina se zazelená, sníží a zarovná do „placky“, okolo pastvin se objeví vodní příkopy, tak hádejte, kde už to asi můžeme být?

 

P1010016

 

Holandsko, přesněji Nizozemsko, je malé, od německých hranic do Bolswardu, naší destinace, to je blíž než z Prahy do Brna. Že to ale uteklo, tamhle už je ta Marne College!

 

P1010019

 

A kdopak nám to jde naproti?

 

P1010020

 

A kdopak ještě nás to tu čeká?

 

P1010021

 

Uvítání a malé pohoštění jako vždy, jak se sluší!

 

P1010022

 

P1010025

 

P1010023

 

P1010029

 

Scházejí se spolu i staří harcovníci a s nimi jeden mladý harcovník…

Zleva profesoři: Piet Mollema, Jan van der Feen, Bert Colly, Luboš Renka a Jan Sviták.

 

P1010027

 

Studenti se spolu osobně seznamují a zakrátko už budou u svých hostitelských rodin.

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

Další den, v sobotu 10.10., hrozilo, že se naplánovaný program příliš nevydaří, počasí nechtělo přát:

 

P1010030

 

Ale nakonec se postupně všechno v dobré obrátilo. Po prohlídce exponátů ve výstavních prostorách lokálního návštěvnického a přírodního centra ve fríské pobřežní obci Oudemirdum …

 

P1010032

 

P1010035

 

a po asi hodině strávené u horkého čaje v místní restauraci…

 

P1010034

 

P1010035

 

… jsme se vydali na projížďku člunem po místních vodních cestách:

 

P1010038

 

P1010041

 

Z otevřeného člunu bylo co pozorovat, třeba běžně kotvící čluny a jachty…

 

P1010042

 

…ale náhle se před námi v naší plavební dráze zjevilo jakési hrozivě temné, opuštěné, jakoby bludné plavidlo, snad ovládané vůlí nečistých sil v odlehlých částech plavebního kanálu sídlících v jeho bažinných sítinách. Jaké úděsnosti se asi skrývají v jeho útrobách?

 

P1010052

 

Brrrrrrrrrrrrr, i ta voda kolem potemněla jako dehet a šla z toho na nás ještě větší zima než ta, za kterou mohlo počasí!

 

P1010054

 

Ani zadarmo by se na něm člověk nechtěl svézt, nechali jsme ho za sebou, ale dokud se nám neztratilo z dohledu, hledělo za námi se svou chmurnou mlčenlivostí a děsuplným zjevem.

 

Nálada se postupně ohřívala.

 

P1010044

 

P1010049

 

Náš holandský lodivod to jaksepatří vylepšil:

 

P1010055

 

A Bert Colly si užil pozici, která ho nejvíce v životě naplňuje:

 

P1010061

 

Vzniklý dojem byl celkově perfektní:

 

P1010058

 

Leč pan kolega Sviták evidentně toužil po horkém čaji:

 

P1010060

 

Nicméně počasí se zlepšovalo a nálada v člunu ožívala:

 

P1010063

 

Naším cílem bylo malebné přístavní městečko Hindeloopen:

 

P1010068

 

P1010065

 

P1010069

 

P1010070

 

Pohledem jsme se rozloučili s naším člunem a jeho kapitánem:

 

P1010071

 

Ještě jsme si užili procházky po tomto opravdu pěkném městečku….

 

P1010072

 

P1010073

 

P1010075

 

…a pak už nás autobus odvezl zpět do Bolswardu. Byl to hezký, podařený den, i když jeho začátek něco takového příliš nevěstil.

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

Následující den, v neděli 11.10., byl na programu den s rodinami, a tak jsme se jako skupina sešli znovu až v pondělí 12.10.ráno, a to ve škole. Než k tomu došlo, mohli jsme si povšimnout, jak holandský stát investuje do vzdělání. Vedle hlavní budovy Marne College vyrůstá další nová budova, kde budou soustředěny prostory pro výuku odborných předmětů:

 

P1010076

 

Ve škole nás ale čekala jiná zábava, totiž návštěva výuky a vzájemné učení se běžným jazykovým obratům v češtině a holandštině. Studenty obou skupin to velmi zaujalo a šlo jim to opravdu slušně.

 

P1010088

 

P1010081

 

Navštívili jsme také vyučování, a to jak v holandštině, tak i v angličtině. Marne College nabízí svým studentům tzv. koncepci TTO, tj. výuku v cizím jazyce. Tuto výuku vedou holandští učitelé, kteří ovšem pro danou výuku musejí mít patřičné oprávnění na základě ověřených jazykových znalostí, a to nejen jazyka, ale i anglické terminologie v daném předmětu. Člověka už nepřekvapí, že se s podobnou koncepcí výuky setká i u nás, ale pouze v některých větších městech. Zdalipak brzy bude i u nás možné, aby se něco podobného odehrávalo na běžných státních školách v malých městech, jako je desetitisícový Bolsward? Pro vzdělanost národa by to bylo skutečně přínosné! Učebnice používané pro takovou výuku v Holandsku by se klidně mohly uplatnit i u nás. Ejhle, třeba taková učebnice matematiky!

 

P1010091

 

Matematik Shanny van der Heide to anglicky zvládá u tabule stejně jako v mateřštině:

 

P1010092

 

A uspořádáni stolků a židlí v pracovně biologie dává tušit, že Holanďané jsou ve stylu výuky, její intenzitě a tvořivosti zase o něco dále než my, kteří mnohdy stále ještě sázíme na frontální výklad:

 

P1010093

 

Do škol nám přichází generace dětí stále živějších, sebevědomějších a méně ochotných respektovat společná pravidla disciplíny při vyučování. Tady je cesta, jak je smysluplně zaměstnat a tvořivě využít nadbytku jejich energie.

 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

Odpoledne nás jako tradičně čekala prohlídka Bolswardu, jeho pamětihodností, přijetí na místní historické radnici a návštěva místního pivovaru Us Heit.

 

 

Na radnici nás přijala paní Marijke Peters, manželka našeho věrného spolupracovníka, profesora fyziky Pieta Mollemy:

 

P1010095

 

P1010097

 

P1010101

 

P1010098

 

Pivovar Us Heit je pamětihodnost v Bolswardu, kterou pravidelně navštěvujeme. Oproti dřívějším rokům nás v něm místo majitele prováděl jeho nový zaměstnanec s dlouhodobou praxí ve svém oboru ve Spojených státech amerických. Jeho znalosti stejně jako jeho angličtina byly perfektní.

 

P1010110

 

P1010104

 

P1010106

 

P1010107

 

P1010108

 

Neoficiálně se s námi sešel v pivovaru i nový ředitel Marne College pan Klaas de Webe van der Hoek:

 

P1010109

 

Tím také program toho dne skončil. Čekalo na nás úterý 13.10. a celodenní zájezd do Amsterdamu.

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Stálo to určitě za to. Našim prvním cílem v Amsterdamu byla zelená budova svým tvarem připomínající loď. Tento výtvor moderní architektury v sobě ukrývá zábavně naučné centrum NEMO, které slouží k popularizaci přírodních věd. Obsahuje řadu funkčních exponátů, které si návštěvníci mohou vlastnoručně osahat a ověřit si fungování přírodního jevu, ať už z oblasti fyziky, chemie či biologie:

 

P1010157

 

P1010125

 

P1010121

 

Z oblasti biologie zaujala mnohé naše studenty celkem přirozeně výstavka týkající se biologicko-chemické podstaty lásky a sexu:

 

P1010122

 

Po ukončení prohlídky NEMO centra jsme se přesunuli jen o pár metrů vedle, a sice k replice lodi AMSTERDAM, kterou mezi roky 1985-90 postavili holandští dobrovolníci. Její originál původně patřící Východoindické společnosti se potopil u anglického pobřeží v lednu 1749:

 

P1010115

 

Zasvěcení průvodci na palubě AMSTERDAMU nám podali názorný výklad o tom, jak těžký byl život na takovýchto lodích v dřívější době, kdy existovala pouze primitivní hygiena a kdy ochrana proti onemocněním, která dnes běžně léčíme, byla tak nízká, že postižení často umírali.

 

P1010130

 

P1010145

 

P1010131

 

P1010132

 

P1010133

 

P1010141

 

P1010139

 

P1010144

 

Po skončení prohlídky AMSTEDAMU jsem se přesunuli na menší a spolehlivější plavidlo, které nás svezlo po amsterdamských kanálech. Cestou se podařilo „ulovit“ pár zajímavých snímků:

 

P1010127

 

P1010129

 

P1010148

 

P1010147

 

P1010149

 

P1010151

 

Netradiční odpočinková poloha.

 

P1010150

 

A už konečně nasedáme:

 

P1010152

 

P1010154

 

Opět nám přálo počasí, a tak bylo zajímavé sledovat okolí, které jsme míjeli:

 

P1010162

 

P1010163

 

P1010165

 

P1010166

 

P1010164

 

P1010167

 

P1010169

 

P1010170

 

P1010171

 

P1010173

 

P1010174

 

P1010179

 

P1010176

 

Výlet po kanálech se nachýlil ke konci. Mezi účastníky vládla pohoda, Bert Colly oznámil konec programu a vyhlásil volno a rozchod, aby si každý ještě stihl nakoupit dárky domů. Večer jsme se vydali autobusem zpět do Bolswardu.

 

P1010160

 

P1010178

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

Před námi zbýval už poslední den programu, středa 14.10.2009, kdy jsme trajektem vyrazili na nejzápadnější a největší fríský ostrov Texel. Nejprve jsme se ale cestou zastavili na 32 kilometrů dlouhé uzavírací hrázi Afsluitdijk. Na snímku níže vidíme památník jejím stavitelům, kteří dílo začali v roce 1926 a dokončili v roce 1933. Pozoruhodný je i stavební materiál, který používali – je to magmatický čedič, vykrystalizovaný ve svých typických šestibokých trámcích, který dobře odolává mořské vodě a otěru.  Část ho pochází i z Čech.

 

dsc01581

 

 

Afsluitdijk je dodnes úchvatné dílo, které je pro Nizozemsko životně důležité: Chrání jeho území před náhlými přívaly mořské vody, zkracuje spojení severních území s Amsterdamem a poskytuje celé zemi veliký rezervoár sladké vody. V původním mořském zálivu, který hráz přeťala, se za desítky let voda již dávno vysladila a její rostoucí spotřeba má být z čeho uspokojována.

 

P1010184

 

P1010182

Na hrázi lze zaparkovat a po jejím přemostění přejít do vyhlídkové věže, která je zároveň součástí památníku stavitelům hráze:

 

P1010183

 

P1010185

 

P1010181

 

Z věže památníku stavitelům hráze bylo kromě výhledů na moře dobře vidět i na náš šedomodrý autobus:

 

P1010186

 

P1010187

 

P1010188

 

Ale to už byl čas vyrazit dále, abychom nezmeškali trajekt:

 

P1010189

 

P1010190

 

P1010191

 

Opět bylo velmi krásné počasí, přímo jako stvořené k cyklistickému výletu, který se měl konat. A už jsme u půjčovny kol:

 

P1010192

 

P1010194

 

P1010195

 

P1010197

 

Asi po 12 kilometrech jízdy se ocitáme na náměstí městečka Den Burg.

 

P1010200

 

P1010198

 

Pokračujeme k centru pro výzkum a ochranu mořského života, dozvídáme se něco o zákonitostech soužití člověka a mořských rostlin a živočichů a pozorujeme tuleně, kterým po nesnázích způsobených lidskou civilizací byla poskytnuta péče:

 

P1010201

 

P1010202

 

dsc01721

 

P1010205

 

P1010207

 

Pokračujeme směrem k písčitému mořskému pobřeží:

 

dsc01645

 

dsc01734

 

dsc01751

 

dsc01802

 

dsc01758

 

dsc01807

 

Cestou zpět do přístavu pozorujeme krajinu ostrova. Její tvářnost se příliš neliší od té na pevnině:

 

P1010208

 

P1010209

 

P1010210

 

V přístavu máme po vrácení bicyklů dost času na společný potlach a pár fotek:

 

dsc01859

 

dsc01860

 

dsc01865

 

dsc01868

 

P1010214

 

P1010215

 

P1010216

 

dsc01861

 

Nadešel poslední den, 15.10.2009, den našeho odjezdu z Bolswardu. Rádi jsme konstatovali, že tato výměna byla jednou z nejpovedenějších. Obě skupiny byly velmi vstřícné, chtěly se o sobě vzájemně co nejvíc dozvědět a jak je vidno z posledních fotografií, velmi se spřátelily. Tak by to mělo být. Zbývalo ještě se rozloučit:

 

P1010217

 

Spokojenost vládne, šťastnou cestu!

 

P1010219

 

P1010220

 

P1010221

 

P1010222

 

P1010223

 

P1010224

 

P1010226

 

Tak ahóóój v dubnu! Bylo to opravdové a srdečné!

 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

Jako tradičně jsme ještě po cestě využili příležitost k zastávce v Osnabrücku, rodišti spisovatele E.M.Remarqua a jednoho z dějišť konce třicetileté války. Historická radnice i Remarquovo „Friedenszentrum“ byly na svých místech. Naši studenti však povětšinou dali přednost nákupům a občerstvení.

 

P1010227

 

P1010228

 

„Jedničková“ Octavia zaparkovaná před Remarquovým muzeem nám připomněla blížící se domov…

 

P1010232

 

Svědomitá Klára Jiráčková dala přednost duševnímu pokrmu před hmotným.

 

P1010233

 

Můžeme být pyšní na to, že, jak je vidět z fotografie panelu, byly do češtiny přeloženy všechny Remarquovy knihy až na jednu, podobně jako do slovenštiny. Absolutní primát drží ruština, do které byla přeložena všechna Remarquova díla.

 

P1010236

 

Rozloučili jsme se s Osnabrückem pohledem na nově opravený svatopetrský dóm a vyrazili na cestu k domovu, kam jsme dorazili kolem jedenácté večer.

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

Na úplný závěr zbývá dodat, že tato výměna byla díky zájmu a vzájemné vstřícnosti obou skupin mimořádně vydařená a že se obě skupiny velmi těší na její jarní část, která proběhne 23. - 29.4.2010 v Neratovicích.

 

Všem, kdo se v tomto roce nezúčastnili a mají zájem, vzkazujeme to, co pokaždé: Holandská strana má o studentské výměny, které jsou zajímavé a poučné, stále zájem. Jsme svobodnou součástí svobodné Evropy, pojďme navazovat kontakty a přátelství v naší vlasti, která se nám celá otevřela a rozšířila. Pohodlnost a nechuť člověka nerozvíjí, pasivita jako životní styl patří minulosti. Pojďme se znovu přiučit, jak s k životu staví lidé ve vyspělejší části Evropy, aby se tady u nás už nikdy znovu neopakovalo nesnášenlivé temno, které se začalo hroutit právě před dvaceti lety.

 

Do Holandska na zkušenou zvou Bert Colly, Jan Sviták a Luboš Renka.

 

 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-