FRÍSKO 9. 10. 2015 – 15. 10. 2015

(PO DEVATENÁCTÉ!)

 

Sotvaže na GFP v Neratovicích začne nový školní rok a překulí se září, nastává čas sbalit zavazadla a vyrazit na týden do Holandska na týdenní návštěvu naší partnerské školy Marne College Bolsward. Nejinak tomu bylo i tentokrát. Je potěšující, že naši studenti stále mají o náš česko-holandský výměnný program zájem. Pomalu v počtu výměn završujeme už druhou desítku a bez zbytečné skromnosti můžeme konstatovat, že, jak potvrdila i holandská strana, naše partnerské výměny patří k nejdéle trvajícím školním bilaterálním výměnným programům v celé Evropské unii. Oproti předchozímu školnímu roku se na naší škole dala dohromady menší skupina našich zájemců, ale své výhody to má v tom, že s méně početnou skupinou se lépe a snadněji manipuluje, komunikace je rychlejší stejně jako třeba přesuny z jednoho místa na druhé.

Oproti loňsku, kdy jsme potřebovali větší autobus, jsme se opět vrátili k našemu osvědčenému přepravci, firmě „AUTOTRANS PETŘÍK“ se sídlem v blízkých Konětopech, která nám na naše cestování poskytla takovýto kočár:

DSCN0454.JPG

DSCN0459.JPG

 

Protože jsme vyráželi do Nizozemska ještě za tmy, moc se toho fotografovat nedalo a kromě toho každý kromě řidičů se snažil

v autobuse alespoň trochu dospat, o co časným vstáváním přišel. A tak první záběry z naší cesty pocházejí z dopoledních hodin, kdy už se dávno rozednilo a kdy jsme se stokilometrovou rychlostí řítili po dálnici hluboko na německém území:

 

DSCN0455.JPG

 

Osazenstvo autobusu procitlo a živě konverzovalo …

 

DSCN0456.JPG

 

… a kolem poledne jsme tradičně „přistáli“ na dálničním odpočívadle u německého Börde:

 

DSCN0457.JPG

 

DSCN0458.JPG

 

Po krátkém osvěžení jsme pokračovali dále směrem k nizozemským hranicím, …

 

DSCN0460.JPG

 

DSCN0461.JPG

 

DSCN0462.JPG

 

DSCN0463.JPG

 

DSCN0464.JPG

 

… k nimž jsme se začali blížit v pozdním odpoledni. Krajina kolem dálnice „znizozemštěla“

ještě před hranicemi:

 

DSCN0466.JPG

 

DSCN0468.JPG

 

Přechod z Německa do Nizozemska byl plynulý a téměř neznatelný – schengenský prostor má v tomto pro nás své výhody!

 

DSCN0469.JPG

 

A tady už jsme poblíž budovy Marne College, která sice není vidět, ale zřetelně viditelná je skupina našich hostitelů, která

nás už očekává:

 

DSCN0470.JPG

 

DSCN0471.JPG

 

Tradiční krátké uvítání a občerstvení probíhalo ve školní sborovně:

 

DSCN0472.JPG

 

DSCN0473.JPG

 

Zde na tomto snímku máme kromě paní profesorky Čemusové, která jela do Holandska jako druhý dozor, všechny tři holandské profesory, kteří měli na starosti přípravu našeho pobytu v Bolswardu, paní Sonju Klijnstra, pana Berta Collyho a paní Bente Toepoel stojící vlevo od naší paní profesorky Markéty Čemusové.

 

DSCN0474.JPG

 

DSCN0478.JPG

 

První osobní setkání studentů proběhlo dobře. Díky tomu, že naši studenti předem o sobě zaslali do bolswardské školy  základní informace o sobě a své fotografie, bylo možné k sobě vybrat hosty i hostitele, kteří si vzájemně „seděli“. Díky e-mailu a Facebooku už toho také všichni předem o sobě vzájemně dost věděli.

 

DSCN0475.JPG

 

DSCN0476.JPG

 

DSCN0477.JPG

 

Účastníci výměny se postupně rozešli do hostitelských rodin k odpočinku po cestě a zároveň v očekávání věcí příštích.

 

-o-o-o-o-o-o-o-

 

Následující den, sobota 10. 10. 2015 byla věnována nejprve bližšímu vzájemnému osobnímu seznamování všech účastníků výměny

a později poznávání pozoruhodností místního regionu. Scházíme se ráno před budovou Marne College, odkud odjíždíme naším autobusem do přímořského městečka Makkum:

 

SDC13090.JPG

 

Zde se nacházíme na parkovišti ve zmíněném městečku Makkum, odkud se za chvíli přesuneme k nedalekému mořskému pobřeží.

Zatímco v jiných letech tu touto dobou panovalo ještě opravdu hezké babí léto, letos bylo o poznání chladněji:

 

SDC13091.JPG

 

Tuto naši první společnou aktivitu naplánovali Holanďané chytře – byla zaměřena na společné seznámení všech se všemi.

Odehrávala se v kruhu:

 

SDC13092.JPG

 

SDC13093.JPG

 

SDC13094.JPG

 

SDC13095.JPG

 

SDC13096.JPG

 

SDC13097.JPG

 

SDC13098.JPG

 

Po poledni se přece jenom vyčasilo, i když teplo nebylo. Ze vzdálenějšího konce hráze Afsluitdijk jsme se přesunuli do přístaviště a odtud jsme vypluli do městečka Enkhuizen, kde se nachází velmi zajímavý skanzen tradiční holandské rybářské vesnice z dob, kdy ještě neexistovala hráz Afsluitdijk ani dnešní sladkovodní jezero Ijselmeer. To bylo před výstavbou Afsluitdijku ještě mořským zálivem se slanou vodou zasahujícím hluboko do nizozemského území a neslo název „Zuiderzee“. Záplavy byly tehdy běžným jevem.

 

SDC13099.JPG

 

SDC13100.JPG

 

SDC13101.JPG

 

Na vodě to dost foukalo, a tak jsme většinou raději seděli v krytém prostoru pro cestující:

 

SDC13102.JPG

 

SDC13103.JPG

 

SDC13104.JPG

 

A zde jsme už vystoupili na břeh a vcházíme do areálu skanzenu:

 

SDC13105.JPG

 

Měli jsme tu možnost seznámit se se způsobem života, jakým se žilo v holandské rybářské vesnici v době před 2. světovou válkou i dříve.

Život to nebyl snadný, ale díky své pracovitosti, skromnosti, hospodárnosti a pořádkumilovnosti si Holanďané dokázali vybudovat slušné

živobytí:

 

SDC13106.JPG

 

SDC13107.JPG

 

SDC13108.JPG

 

Zjistili jsme, jak se pletly sítě, …

 

SDC13109.JPG

 

… jak lidé měli zařízené domácnosti, …

 

SDC13110.JPG

 

… jak spolu sousedili, …

 

SDC13111.JPG

 

SDC13112.JPG

 

… jak a z čeho se pletla různě silná lana …

 

SDC13113.JPG

 

SDC13114.JPG

 

SDC13115.JPG

 

SDC13116.JPG

 

SDC13117.JPG

 

… a k čemu se používala:

 

SDC13118.JPG

 

Viděli jsme třeba, jak a kde se dříve pralo prádlo …

 

SDC13119.JPG

 

SDC13120.JPG

 

… a jaká mechanizace k této činnosti byla dříve k dispozici:

 

SDC13121.JPG

 

SDC13122.JPG

 

SDC13123.JPG

 

SDC13124.JPG

 

Tak jako všude v Nizozemsku, i zde ve skanzenu jsme nacházeli to, co je pro zdejší kulturní krajinu typické –

grachty s nezbytnými můstky:

 

SDC13125.JPG

 

Také jsme nahlédli do dobové školní třídy:

 

SDC13126.JPG

 

Tím také naše návštěva skanzenu skončila a my jsme stejnou cestou vyrazili zpět do Bolswardu:

 

SDC13127.JPG

 

-o-o-o-o-o-o-o-

 

Program naplánovaný na sobotu 10. 10. tak skončil a před námi byla bezprostředně neděle 11. 10., den s rodinami, kterou každý strávil podle možností své hostitelské rodiny. Autor reportáže využil tohoto volna k prohlídce místa svého pobytu, města Bolswardu, zejména jeho novější části s příjemnými zákoutími:

 

DSCN0479.JPG

 

DSCN0480.JPG

 

DSCN0482.JPG

 

DSCN0483.JPG

 

DSCN0484.JPG

 

DSCN0485.JPG

 

Nakonec došlo i na místní centrum a jeho dominantu – protestantský Martinikerk, tedy chrám sv. Martina:

 

DSCN0481.JPG

 

-o-o-o-o-o-o-o-

 

Neděle 11. 10. 2015 se stala minulostí a nastalo pondělí 12. 10. 2015, kdy jsme měli na programu návštěvu Amsterdamu.

Právě se blížíme k budově zvané „Rijskmuseum“, tedy „Říšské muzeum“, kterýžto název upomíná na doby, kdy Nizozemsko bývalo koloniální mocností

a spravovalo na holandské koruně závislá zámořská území mnohokrát rozlehlejší nežli bylo samo:

 

DSCN0487.JPG

 

DSCN0489.JPG

 

DSCN0490.JPG

 

DSCN0491.JPG

 

Právě jsme vstoupili do dvorany muzea a čeká nás objednaná prohlídka výtvarných skvostů, které tu jsou trvale vystaveny:

 

DSCN0492.JPG

 

Převzala si nás přidělená průvodkyně …

 

DSCN0494.JPG

 

… a my můžeme obdivovat třeba taková díla jako je Rembrandtova „Noční hlídka“:

 

DSCN0495.JPG

 

DSCN0496.JPG

 

Zajímavé byly pochopitelně i další exponáty, jako například toto lodní dělo, …

 

DSCN0500.JPG

 

…. toto luxusní stříbrné nádobí, …

 

DSCN0501.JPG

 

či tato mapa Španělska z leštěných kamenů, …

 

DSCN0502.JPG

 

… a další luxusní předměty pro bohaté domácnosti:

 

DSCN0503.JPG

 

DSCN0504.JPG

 

Zaujalo nás třeba i toto chrámové okno:

 

DSCN0505.JPG

 

Po ukončení návštěvy „Říšského muzea“ měli pro nás Holanďané nachystáno další překvapení, a sice návštěvu místního „domu hrůzy“ zvaného „The Dungeon of Amsterdam“, kde jsme se však zároveň dozvěděli leccos zajímavého o nizozemské historii a dřívějším způsobu života a uvažování lidí v předcházejících pěti stoletích. Fotografování nebylo dovoleno, a tak tedy přinášíme pouze fotografii zvenčí:

 

DSCN0522.JPG

 

Po absolvování tohoto bodu programu následovala asi dvouhodinová samostatná prohlídka města, kdy si program každý určil sám:

 

DSCN0507.JPG

 

DSCN0508.JPG

 

A tak jsme měli možnost užít si Amsterdam podle svého, například se procházet podle typických místních grachtů,

které napomáhaly obzvlášť v dřívějších dobách přepravě zboží a tím i zbohatnutí celé země, …

 

DSCN0509.JPG

 

DSCN0529.JPG

 

DSCN0510.JPG

 

… nahlížet do výloh, třeba s historickým porcelánem či se starými hodinami, …

 

DSCN0511.JPG

 

DSCN0512.JPG

 

… divit se místním vozítkům, …

 

DSCN0514.JPG

 

… pozorovat běžný pouliční ruch, …

 

DSCN0516.JPG

 

… porovnávat zdejší tramvaje s těmi, které jezdí v Praze, …

 

DSCN0517.JPG

 

… pozorovat sestavování obřího kola před královským palácem na náměstí Dam, …

 

DSCN0518.JPG

 

… či si připomenout a uctít oběti druhé světové války u památníku stojícího na protilehlé straně tamtéž:

 

DSCN0519.JPG

 

Náměstí Dam je pro Amsterdam tímtéž, čím je třeba Staroměstské náměstí pro Prahu – po celý den tu panuje skutečně velký ruch,

a to od rána až do nočních hodin:

 

DSCN0520.JPG

 

DSCN0521.JPG

 

V den, kdy jsme zde byli my, tu kolemjdoucím vyhrával, a nutno říci, že velmi pěkně, tento perfektně vystrojený

skotský dudák:

 

DSCN0523.JPG

 

Pro ty, kteří zrovna nikam nepospíchali, nebylo snadné se od jeho čarovné hudby jen tak odtrhnout:

 

DSCN0524.JPG

 

DSCN0525.JPG

 

DSCN0526.JPG

 

DSCN0527.JPG

 

DSCN0528.JPG

 

Večer, kdy jsme se na náměstí Dam znovu sešli, nás tu uvítalo znovu obří kolo, tentokrát svítící a rozzářené:

 

DSCN0530.JPG

 

DSCN0531.JPG

 

DSCN0532.JPG

 

A tím skončil náš program v Amsterdamu. Ve 20 hodin nás poblíž místního nádraží Centraal Station naložil všechny náš autobus

a po dvou hodinách jízdy jsme byli zpět v Bolswardu v očekávání nočního odpočinku a programu příštího dne, kterým bylo úterý 13. října 2015.

 

-o-o-o-o-o-o-o-

 

V úterý 13. 10. 2015 jsme měli na programu návštěvu naší partnerské školy, kde jsme dostali možnost nahlédnout do dění, které se v ní každý den odehrává.

Ráno se celá holandsko-česká skupina studentů účastnících se výměny sešla ve školním víceúčelovém sále (sloužícím jako jídelna, aula či divadelní scéna),

abychom si upřesnili co, kdy a kde se bude v tento den v rámci programu dít:

 

DSCN0533.JPG

 

V rámci exkurze jsme tedy navštívili různé školní prostory, které se neustále zvelebují, aby odpovídaly potřebám doby, jako například tato školní knihovna:

 

DSCN0534.JPG

 

Přibyla tu také další posluchárna, …

 

DSCN0537.JPG

 

… vylepšení oproti dřívějšímu stavu zaznamenala i počítačová pracovna:

 

DSCN0538.JPG

 

A zatímco se profesoři Bente Toepoel a Bert Colly spolu ve sborovně radí, co s námi budou provádět, …

 

DSCN0540.JPG

 

… na pastvině za školou, která je z oken sborovny vidět, se v klidu pasou typičtí černí fríští koně, …

 

DSCN0541.JPG

 

… známí pod názvem „Frysk Hynder“ :

 

DSCN0542.JPG

 

A tak dále procházíme školní budovu a sledujeme, co se děje, …

 

DSCN0543.JPG

 

… a z oken hledíme na obrovské množství kol, na kterých přičinliví Holanďané jezdí ráno do školy namísto aut.

Naši pozornost upoutává dodávka s nápisem Playback. Předznamenává program ve druhé polovině dne. Ten, koho přivezla,

bude mít odpoledne hlavní slovo! Ale o tom  později.

 

DSCN0544.JPG

 

Zatím se tedy věnujeme tomu, jak naši studenti spolu se svými hostiteli sledují výuku v učebnách,

jakým činnostem se věnují a čím jsou obklopeni:

 

DSCN0545.JPG

 

DSCN0546.JPG

 

DSCN0547.JPG

 

DSCN0548.JPG

 

DSCN0549.JPG

 

DSCN0550.JPG

 

Hodina angličtiny se stává delším poslechovým kvizem:

 

DSCN0551.JPG

 

DSCN0552.JPG

 

DSCN0553.JPG

 

Dopoledne mezitím uplynulo a po obědě se scházíme k upřesnění dalšího běhu dění – bude se totiž natáčet společný videoklip!

 

DSCN0554.JPG

 

DSCN0555.JPG

 

DSCN0557.JPG

 

Je se k tomu potřeba trochu „přikrášlit“ :

 

DSCN0558.JPG

 

DSCN0559.JPG

 

DSCN0562.JPG

 

DSCN0563.JPG

 

DSCN0564.JPG

 

DSCN0565.JPG

 

DSCN0566.JPG

 

DSCN0567.JPG

 

DSCN0568.JPG

 

A zde už na obrazovce kontrolujeme, jak se první nátáčení klipu podařilo a co je potřeba vylepšit:

 

DSCN0570.JPG

 

DSCN0571.JPG

 

DSCN0572.JPG

 

A následující fotky ukazují, jak naostro probíhalo druhé natáčení klipu, co se při něm dělo a jaké záběry se v něm nacházejí.

Kameraman v oranžové bundě jde na věc, autor reportáže se připomíná v levém dolním rohu:

 

DSCN0574.JPG

 

Náš lipdub – společný videoklip se simulovaným zpěvem – se rozjíždí před budovou školy …

 

DSCN0575.JPG

 

DSCN0576.JPG

 

DSCN0577.JPG

 

DSCN0578.JPG

 

DSCN0579.JPG

 

DSCN0580.JPG

 

DSCN0581.JPG

 

DSCN0582.JPG

 

… a přechází dovnitř:

 

DSCN0583.JPG

 

DSCN0584.JPG

 

DSCN0585.JPG

 

DSCN0587.JPG

 

DSCN0588.JPG

 

DSCN0589.JPG

 

DSCN0590.JPG

 

Je to velmi dynamická skladba, studenti do ní dávají srdce …

 

DSCN0591.JPG

 

DSCN0592.JPG

 

DSCN0593.JPG

 

… a celé to končí společným radostným křepčením z toho, jak se natáčení podařilo.

Holanďané nám slíbili, že nám videoklip pošlou, abychom se jím také mohli doma pochlubit:

 

DSCN0595.JPG

 

DSCN0596.JPG

 

DSCN0597.JPG

 

DSCN0598.JPG

 

-o-o-o-o-o-o-o-

 

A jak tomu ani jinak být nemůže, nadešel poslední celý den holandské části výměny, středa 14. 10. 2015.

Na programu byly nejprve hry v lese:

 

DSCN0601.JPG

 

DSCN0602.JPG

 

Rozdělili jsme se na dvě soutěžící družstva, české a holandské. Jednalo se o to které družstvo dříve vypátrá a zmocní se ukryté

vlajky protivníka:

 

DSCN0603.JPG

 

Pravidla vzájemného vylučování protivníků ze hry vypadala zpočátku dost složitě, ale naši studenti se ukázali jako hbití a učenliví!

 

DSCN0605.JPG

 

DSCN0606.JPG

 

DSCN0607.JPG

 

DSCN0608.JPG

 

České družstvo se dokázalo zmocnit soupeřovy vlajky víckrát nežli holandské.

Na následujícím snímku stojí náš vitězný „generál“ Filip Kriml, kterému se osobně podařilo

zmocnit se soupeřovy vlajky dvakrát!

 

DSCN0604.JPG

 

V lese bylo hezky, naskytla se i chvilka na pozorování přírody. Rostla tu zrovna spousta václavek!

Naši houbaři by si přišli na své, ale Holanďané houby téměř nesbírají. Na rozdíl od Slovanů Germáni houbám

i v dřívějších dobách příliš neholdovali, což platí doposud.

 

DSCN0609.JPG

 

Mohli jsme se tedy těšit pohledem na jejich množství a neporušenost:

 

DSCN0610.JPG

 

Po skončení her v lesním terénu jsme se autobusem přesunuli do nedalekého Leeuwardenu, stotisícového hlavního města provincie Frísko.

Cestou tam jsme si všímali příznaků nastupujícího podzimu – na širokých travnatých pastvinách se usayovalo velké množství divokých hus:

 

DSCN0611.JPG

 

Autobus nás vyložil poblíž zdejší dominanty – nejen Pisa, ale i Leeuwarden má svou šikmou věž!

Pochází z období pozdní gotiky má název Oldehove a je vysoká 40 metrů!

 

DSCN0612.JPG

 

Terén v Nizozemsku je podmáčený a když se stavba nezaloží dobře, je na světě o jednu raritu navíc!

 

DSCN0614.JPG

 

Nizozemští studenti nám k pamětihodnostem města Leeuwarden poskytovali stručný výklad:

 

DSCN0615.JPG

 

DSCN0616.JPG

 

Procházíme malebnou historickou obchodní uličkou, pochopitelně dodnes plnou nejrůznějších obchodů a obchůdků:

 

DSCN0617.JPG

 

DSCN0618.JPG

 

Prohlížíme si důležité budovy a jiné monumenty v centru:

 

DSCN0619.JPG

 

DSCN0620.JPG

 

DSCN0621.JPG

 

DSCN0622.JPG

 

DSCN0623.JPG

 

DSCN0624.JPG

 

DSCN0625.JPG

 

DSCN0626.JPG

 

Samozřejmě ani zde grachty nesmějí chybět!

 

DSCN0627.JPG

 

DSCN0628.JPG

 

DSCN0629.JPG

 

Sídlo zdejšího šlechtického rodu:

 

DSCN0631.JPG

 

DSCN0632.JPG

 

DSCN0633.JPG

 

DSCN0634.JPG

 

DSCN0635.JPG

 

Historická budova váhy, kde se vážilo a proclívalo dovezené zboží, obdoba pražského Ungeltu:

 

DSCN0636.JPG

 

DSCN0637.JPG

 

Odpoledne tentýž den jsme ještě znovu zamířili do terénu, kde nás čekaly sportovní a pohybové aktivity.

Místo činu zpočátku vypadalo nevábně:

 

DSCN0638.JPG

 

DSCN0639.JPG

 

DSCN0640.JPG

 

Ale potom jsme se už rozběhli do terénu, …

 

DSCN0641.JPG

 

DSCN0644.JPG

 

… kde nás čekaly aktivity náročné na tělesnou zdatnost:

 

DSCN0645.JPG

 

DSCN0646.JPG

 

DSCN0647.JPG

 

DSCN0648.JPG

 

Nikdo se nevykoupal, i když to nebylo jednoduché:

 

DSCN0649.JPG

 

DSCN0650.JPG

 

DSCN0651.JPG

 

DSCN0652.JPG

 

DSCN0653.JPG

 

Počasí zchmurnělo, ale déšť se naštěstí pro nás nekonal:

 

DSCN0654.JPG

 

Přesto jsme se zašli ohřát do blízké restaurace, čaj přišel vhod!

 

DSCN0656.JPG

 

A tím také celý program skončil, čekalo nás už jen poslední přenocování u našich hostitelů a po něm odjezd domů!

 

-o-o-o-o-o-o-o-

 

 

Příští den ráno, ve čtvrtek 15. 10. 2015 už jsme dorazili k budově Marne College opět se zavazadly a takto jsme se loučili s našimi hostiteli, jejich rodiči a učiteli:

 

DSCN0657.JPG

 

DSCN0658.JPG

 

DSCN0659.JPG

 

Závěrečná společná fotka také nesměla chybět:

 

DSCN0663.JPG

 

DSCN0666.JPG

 

Tak, a ještě pár posledních slov a stisků, …

 

DSCN0668.JPG

 

DSCN0669.JPG

 

DSCN0670.JPG

 

DSCN0671.JPG

 

DSCN0672.JPG

 

DSCN0674.JPG

 

DSCN0675.JPG

 

… zatímco unijní vlajka ještě spí:

 

DSCN0676.JPG

 

Konečně jsme všichni na palubě …

 

DSCN0678.JPG

 

… a jede se! Tak ahoj v dubnu!

 

DSCN0679.JPG

 

DSCN0680.JPG

 

My vyrážíme domů, …

 

DSCN0681.JPG

 

… zatímco Holanďané radostně míří do školy:

 

DSCN0682.JPG

 

DSCN0683.JPG

 

Mezi 12. a 13. hodinou děláme tradiční zastávku v Osnabrücku na parkovišti „Grosse Domsfreiheit“,

hned vedle románského dómu sv. Petra a Pavla:

 

DSCN0684.JPG

 

DSCN0685.JPG

 

Počasí je chladné a vlhké, ale po tom horkém, suchém létě, které předcházelo, je to vlastně požehnání!

 

DSCN0686.JPG

 

DSCN0687.JPG

 

DSCN0688.JPG

 

Pochopitelně míříme k historické radnici …

 

DSCN0689.JPG

 

DSCN0690.JPG

 

… a nevynecháme ani Remarquovo „Friedenszentrum“ :

 

DSCN0692.JPG

 

DSCN0693.JPG

 

DSCN0694.JPG

 

Následující snímek se příliš nepovedl, ale přesto tu má své místo.

Remarquova sestra Elfriede Scholz-Remark byla během 2. světové války umučena v koncentračním táboře v Plötzensee:

 

DSCN0695.JPG

 

E. M. Remarque už jako slavný spisovatel:

 

DSCN0696.JPG

 

DSCN0697.JPG

 

Dům, kde v Osnabrücku jeho rodina bydlela …

 

DSCN0698.JPG

 

… a jeho rodný dům:

 

DSCN0699.JPG

 

Některé z jayzků, do nichž byly jeho knihy přeloženy:

 

DSCN0700.JPG

 

Budova Remarquova „Friedenszentra“ :

 

DSCN0701.JPG

 

DSCN0702.JPG

 

Tradiční poslední pohled na románský dóm, …

 

DSCN0704.JPG

 

… a prosba o šťastnou cestu domů uvnitř:

 

DSCN0705.JPG

 

DSCN0706.JPG

 

Naše přání se vyplnilo, v Neratovicích jsme byli téhož dne kolem desáté hodiny večer, vše bylo v pořádku a bez problémů!

Tak teď je řada na nás, přivítat a hostit Holanďany u nás na GFP v dubnu 2016!

 

-o-o-o-o-o-o-o-

-o-o-o-o-o-

 

Na závěr chceme uvést opět to, co jsme uváděli dříve a co uvádíme stále jako výzvu pro naše mladší studenty:

Pojďte si to také zkusit, pojeďte v příštím termínu, v říjnu 2016 s námi do Holandska. Holandská strana má o výměny s naší školou

stále zájem! Poznáte zevnitř novou zemi a nové přátele, zaktivizujete si své jazykové znalosti angličtiny!

 

Náš výměnný program je dnes už bez debaty jedním z nejdéle trvajících školních bilaterálních výměnných programů v celé

Evropské unii. Je přínosný pro mladé lidi obou zemí, a proto má smysl v něm stále pokračovat! Neváhejte a vydejte se s námi do Fríska!

 

Zvou vás všichni, kdo se podílejí na organizaci výměn:

 

Profesorky Markéta Čemusová a Sonja Klijnstra, …

 

DSCN0661.JPG

 

… a profesoři Bert Colly …

 

DSCN0594.JPG

 

… a Luboš Renka:

 

DSCN0655.JPG

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

-o-o-o-o-o-o-o-

-o-o-o-o-o-

-o-o-o-

-o-