2. ročník Ceny generálního ředitele Lach-Ner na Gymnáziu F. Palackého

Spolek přátel GFP Neratovice přispěl finanční podporou ve výši 5 000,- Kč, která byla rozdělena mezi studenty neratovického gymnázia, kteří v průběhu školního roku zpracovávali a následně ve čtvrtek 31. května 2018 prezentovali své projekty s přírodovědným zaměřením v druhém ročníku Ceny generálního ředitele Lach-Ner s.r.o.. Zástupci Spolku přátel GFP  by rádi poděkovali zúčastněným za úsilí vynaložené při zpracování projektu a popřáli hodně úspěchu při dalším studiu.

Článek je převzatý z 9. čísla Listy města Neratovice, vydaných v září 2018.

Spolek přátel GFP
Datum: 24. 9. 2018

Zpět