Další termíny přijímacích zkoušek nanečisto

Vzhledem k faktu, že zájem žáků ZŠ o přijímací zkoušky nanečisto překonal naše očekávání, a oba termíny (6. 1. a 3. 3.) už jsou obsazeny, rozhodli jsme se vypsat ještě další dva (10. 2. a 24. 3.). Podmínky přihlášení zůstávají shodné. V časovém harmonogramu nastává jedna změna – odpolední část začne o hodinu dříve a bude probíhat od 13:00 do 15:30.

Přijímací zkoušky nanečisto – 1. termín 6. 1. 2018

Dne 6. 1. organizovalo Gymnázium Františka Palackého v Neratovicích první kolo přijímacích zkoušek nanečisto, kterých se zúčastnilo 59 žáků základních škol ze širokého okolí, zájemců o studium na naší škole. Organizace dne proběhla podle připraveného harmonogramu – dopolední část byla věnována samotným testům (český jazyk a literatura, matematika), odpoledne vysvětlili vyučující žákům správný postup při řešení úloh. Pro žáky to byl náročný den, během kterého si ale měli možnost ověřit své znalosti, porovnat je s vrstevníky, seznámit se s prostředím školy a získat tak cenné zkušenosti pro ostré přijímací zkoušky.

Všem děkujeme za účast.

Výsledky (Pokračování textu…)

Zpět