ŠMP – odkazy

Odkazy na organizace zabývající se problematikou prevence rizikového chování, sociální prací a pomocí lidem v nesnázích

Neratovicko – komunitně znamená společně
– projekt který si klade za cíl popsat potřeby občanů, zmapovat situaci v oblasti sociálních služeb a vytvořit takto poklady pro střednědobý plán sociálních služeb na rok 2013/2017
Užití webu:
1. pomocí tzv. „modelových situací“ – naleznete základní rady kam a jak se obrátit pro radu či pomoc.
2. pomocí tzv. „katalogu sociálních služeb“ – uspořádaného do stromového systému od nejobecnějšího po nejkonkrétnější – naleznete “vizitky”, vždy hned několika, pro Vaši situaci nejvíce příhodných, služeb.
http://www.sosneratovice.cz/

Zpět