Zaměstnanci

 

Ředitel školy
Jinoch Aleš – český jazyk, dějepis – e-mail: jinoch@gfp.cz

Zástupce ředitele
Palička Petr – český jazyk, psychologie, výchovný poradce – e-mail: palicka@gfp.cz

Sekretariát
Dvořáková Jitka – sekretariát – e-mail: sekretariat@gfp.cz

Ekonomky školy
Krivokapičová Ladislava – ekonomka, mzdová účetní – e-mail: krivokapicova@gfp.cz
Povondrová Nikol – ekonomka, pokladní – e-mail: povondrova@gfp.cz
Šestáková Olga – vedoucí účetní

Profesoři
Beránek Vladimír – český jazyk, dějepis – e-mail: beranek@gfp.cz
Brdlíková Nada – angličtina, italština – e-mail: brdlikova@gfp.cz
Čemusová Markéta – francoužština, latina, angličtina – e-mail: cemusova@gfp.cz
Červenková Renáta – chemie, biologie – e-mail: cervenkova@gfp.cz
Faltová Ivana – fyzika – faltova@gfp.cz
Fidlerová Anna – latina – e-mail: fidlerova@gfp.cz
Fogl Lukáš – hudební výchova, pěvecký sbor – e-mail: fogl@gfp.cz
Grohmanová Hanaškolní psycholog, kariérové poradenství, pedagogicko-psychologický seminář – e-mail: psycholog@gfp.cz
Hamerníková Barbora – chemie – e-mail: hamernikova@gfp.cz
Horák Jakub – český jazyk, občanská nauka – e-mail: horak@gfp.cz
Horáková Ilona – občanská nauka, dějepis – e-mail: horakova@gfp.cz
Košťálová Helena – anglický jazyk, německý jazyk – e-mail: kostalova@gfp.cz
Lebedová Alena – anglický jazyk – e-mail: lebedova@gfp.cz
Líhová-Legnerová Aida – český jazyk, výtvarná výchova – e-mail: lihova@gfp.cz
Nešetřilová Dana – španělština, základy spol. věd, metodik prevence – e-mail: nesetrilova@gfp.cz
Nováčková-Křížová Soňa – matematika – novackova@gfp.cz
Pařík Michal – zeměpis, tělesná výchova – e-mail: parik@gfp.cz
Petrů Jana – matematika, tělesná výchova – e-mail: petru@gfp.cz
Renka Luboš – anglický jazyk, český jazyk – e-mail: renka@gfp.cz
Sauerová Jana – matematika, chemie – e-mail: sauerova@gfp.cz
Scholz Marek – fyzika – e-mail: scholz@gfp.cz
Skřípská Soňa – tělesná výchova – e-mail: skripska@gfp.cz
Smolková Zita – český jazyk, anglický jazyk, hudební výchova – e-mail: smolkova@gfp.cz
Sojková Eva – anglický jazyk – sojkova@gfp.cz
Sviták Jan – angličtina – e-mail: svitak@gfp.cz
Šafránková Ivana – český jazyk, hudební výchova – e-mail: safrankova@gfp.cz
Šmíd Eduard – matematika, zeměpis – e-mail: smid@gfp.cz
Šmídová Kateřina – matematika, fyzika – e-mail: smidova@gfp.cz
Švermová Veronika – biologie, tělesná výchova – e-mail: svermova@gfp.cz
Trojanová Šárka – anglický jazyk – e-mail: trojanova@gfp.cz
Uhrinčaťová Jolana – německý jazyk, pedagogika, hud. výchova, kariérové poradenství – e-mail: uhrincatova@gfp.cz
Vacín Radek – tělesná výchova, zeměpis – e-mail: vacin@gfp.cz
Vais Vladimír – fyzika, informatika, ICT koordinátor, rozvrhář, správce IT – e-mail: vais@gfp.cz
Vaisová Iveta – český jazyk, dějepis – e-mail: vaisova@gfp.cz
Vejvodová Martina – informatika – e-mail: vejvodova@gfp.cz
Vrbíková Věra – český jazyk, základy spol. věd – e-mail: vrbikova@gfp.cz
Vysušilová Diana – dramatická výchova – e-mail: vysusilova@gfp.cz
Zmátlová Anežka – tělesná výchova – e-mail: zmatlova@gfp.cz

Ostatní
Jinoch Ivo – školník – e-mail: ivo.jinoch@gfp.cz
Eva Jirková – vedoucí školní jídelny – e-mail: jidelna@gfp.cz
uklízečky, kuchařky, vrátná v hale