Poezie na Gymnáziu Františka Palackého

Na Gymnáziu Františka Palackého se každý rok koná literární soutěž Veršobraní, v níž studenti vytváří vlastní díla v různých formách a žánrech poezie a básnické prózy. Tématem letošního, již 9. ročníku, byla: „Poezie napříč časem“ inspirovaná básní Dobré věci od moravského básníka Jana Skácela.

Soutěže se zúčastnilo 28 autorů ve čtyřech věkových kategoriích studentských a jedné kategorii absolventské. Jednotlivé práce hodnotila odborná porota sestavená z vyučujících gymnázia. Výsledky byly oznámeny dne 23. listopadu na slavnostním vyhlášení, na kterém byla přečtena nejzajímavější díla a nechyběl ani hudební doprovod. Klub přátel gymnázia zajistil pro všechny hodnotné ceny.

V první kategorii studentů prim a sekund se na prvním místě umístila Sofie Viktorová. Na druhém místě ji následovala Nina Sofia Vološinová a o třetí místo se podělili Nikola Ilková a Daniel Šimerka. Druhou kategorii, ve které soutěžili studenti tercií a kvart, vyhrála Eliška Římalová, druhé místo si připsal Adam Jirásek a třetí získala Veronika Hudcová. Ve třetí kategorii určené pro studenty kvint a sext si výhru odnesla Barbora Moravcová, druhé místo patřilo Martinu Janu Lechnerovi a třetí byla Kateřina Kameníková. V předposlední kategorii autorů z řad studentů septim a oktáv první místo obsadila Vendula Postránecká, na druhé příčce se nacházela Natálie Sestani a třetí místo připadlo Marii Anně Vondroušové. A v poslední, absolventské kategorii, zvítězila Barbora Havlíková.

Kromě hodnocení prací odbornou porotou proběhlo i internetové hlasování, kde mohli svůj názor vyjádřit všichni profesoři a studenti gymnázia i jejich rodiče. V této anketě zlato získala Marie Anna Vondroušová, stříbro si připsal Martin Nebeský a jako bronzová z ní vyšla Sofie Viktorová.

Letošní soutěž se velmi vydařila a už nyní se těšíme na příští jubilejní ročník.

Veršobraní 2017

Vyhlašování výsledků letošní poetické soutěže na naší škole se konalo 22. listopadu ve školní čítárně, která vdechla celému programu příjemnou atmosféru. Role moderátorky se ujala Hanka Potočiarová ze septimy B.

Prvním bodem programu bylo vystoupení sboru pod vedením profesorky I. Šafránkové, následované krátkým představením českého myslitele J. A. Komenského a ukázkou z jeho Labyrintu světa a ráje srdce. Poté se přešlo k vlastnímu vyhlášení výsledků. (Pokračování textu…)