GFP hledá učitele matematiky!

Přijímačky nanečisto ve šk. roce 2022/2023

I v letošním školním roce proběhnou na našem gymnáziu přijímací zkoušky nanečisto. Žáci pátého ročníku budou mít možnost vyzkoušet si přijímací testy na osmileté gymnázium, zažít průběh přijímacího řízení a získat tak zkušenosti k ostrým přijímacím zkouškám.

Podoba testů i průběh přijímacích zkoušek nanečisto v dopolední části vycházejí z konceptu společnosti Cermat, která zajišťuje jednotné přijímací řízení na osmiletá gymnázia.

Pro letošní rok nabízíme dvě varianty přijímacích zkoušek nanečisto:

  1. a. S odpolední částí, kde vyhodnotíme testy a poskytneme zpětnou vazbu (žákům sdělíme výsledky testů, včetně vysvětlení správných odpovědí).
  2. b. Bez odpolední části, kdy žákům poštou zašleme opravené záznamové archy.

Každý žák obdrží celkové pořadí s výsledky z přijímacích zkoušek nanečisto z daného termínu a opravený záznamový arch, ve kterém bude u každé úlohy uveden maximální počet bodů dané úlohy a na kterou problematiku byla zaměřena. Přesné zadání testů nezveřejňujeme, pouze je možné do nich nahlédnout v budově školy.

Přijímací zkoušky nanečisto budou probíhat v budově gymnázia od 8:00 do 11:50 (dopolední část – shodná pro obě varianty) a od 13:30 do 15:45 (odpolední část).

Pro letošní školní rok nabízíme následující termíny:

  1. 12., 7. 1., 25. 2., 18. 3., 1. 4.

Cena za jeden termín je 250 Kč za žáka bez odpolední části a 300 Kč za žáka s odpolední částí, platba proběhne na místě v den konání zkoušek.

Na přijímací zkoušky nanečisto je nutné se přihlásit vyplněním přihlášky přes Google formulář. Z organizačních důvodů je počet přihlášených žáků na jeden termín omezen na 100 a na odpolední vazbu 60, na zaplněné termíny již nebude možno zaslat přihlášku. Nic nebrání tomu, aby se jeden žák po včasném přihlášení zúčastnil přijímacích zkoušek nanečisto ve více termínech, kdy pro každý termín je připraven nový test. Případné dotazy rádi zodpovíme na e-mailu sekretariat@gfp.cz.

Školní bufet

Otevřeno každý všední den
7:45 – 8:10
9:45 – 10:00
10:45 – 10:55

 

Mattoni (magnesia) ochucená 1,5l                                  20,- Kč
Mattoni neperlivá 1,5l                                                       20,- Kč
Mattoni 0,75l                                                                      18,- Kč
Cukrovinky dle aktuální nabídky                               od 15,- Kč

Houska obložená sýrová
(sýr, zelenina margarín)
A: 1, 3, 7                                                                               15,- Kč

Houska obložená šunka
(šunkový salám, zelenina, margarín)
A: 1, 3, 7                                                                               15,- Kč

Houska                                                                                   4,- Kč

Toast obložený
(šunkový sálám, sýr, kečup, margarín)                           15,- Kč

Rozvrh pro šk. rok 2022/2023

1. září primy nástup v 8 hodin, zbytek školy v 8:45 hod.

2. září výuka od 8:10 do 11:40 (první dvě hodiny třídnické, ostatní dle suplování, primy všechny čtyři třídnické).

5. 9. až 9. 9. upravený rozvrh kvůli adaptačnímu kurzu – sledovat Bakaláře.

Od 12. 9. stálý rozvrh (lze ještě do té doby  předpokládat drobné úpravy, zejména v obsazení odborných pracoven).

Dražší obědy od září 2022

Vážení rodiče,

vzhledem k rostoucím cenám potravin dojde od 1. 9. 2022 k navýšení ceny oběda o 5 Kč, tj. na 35 Kč. Děkujeme za pochopení.

Eva Jirková, vedoucí školní jídelny

Hlavní prázdniny – úřední hodiny

Od 1. 7. do 10. 7. 2022 každý pracovní den 9.00 – 11.00 hod.

Od 11. 7. do 22. 8. 2022 út a st 9.00 – 11.00 hod.

Od 23. 8. do 31. 8. 2022 každý pracovní den 9.00 – 12.00 hod.

Kopírka

Dobíjení peněžního kreditu a registrování čipů na školní kopírku je možné u paní pokladní Povondrové.

Návod na použití kopírky.

Pan školník

Navštivte pana školníka v dílně každý den do 8:10, pokud nemáte klíč, nefunguje vám čip nebo potřebujete něco ve třídě opravit.

Dětská Mensa

Jsme školou spolupracující s Mensou ČR.

Zřizovatel školy

Rubriky

Archív příspěvků