GFP hledá učitele!

Postup do krajského kola ve všech kategoriích

Do krajského kola zeměpisné olympiády postupují jako vítězi okresního kola Jakub Starnovský (kat. A), Sabina Ilková (kat. B), Maxim Stanko (kat. C), z druhého místa Matouš Matocha (kat. D). Postupujícím gratulujeme. Dík patří i všem, kdo se okresního kola zúčastnili.

Přijímací zkoušky nanečisto online

Vzhledem k epidemiologické situaci jsme se rozhodli uskutečnit přijímací zkoušky nanečisto online přes MS Teams (aplikaci není třeba instalovat, můžete se připojit i přes internetový prohlížeč). Doporučujeme absolvovat testy na počítači. V případě použití menších tabletů a mobilních telefonů mohou mít žáci problémy s čitelnosti úloh, které obsahují obrázky. Zkoušky proběhnou v sobotu  27. 2. 2021 od 8:30. Průběh bude odpovídat prezenčním variantám: 

– zahájení a vysvětlení průběhu zkoušek 
– test z matematiky 
– přestávka 
– test z českého jazyka 

Po vypracování zkoušky budete moci zpětně do testu nahlédnou a zobrazí se Vám i správné odpovědi. Otevřené odpovědi vyhodnotíme ručně a na webových stránkách následně zveřejníme pořadí žáků. K přihlášení je nutné vyplnit přihlášku (https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=PQH_XdsXJE6qmDiJb34pusb_HL9N4IRHp-HtIZT_hwdUQzI5QUtPS1FFSUw0UDg0VkZERldLTzNWNi4u) a zaplatit poplatek 200,– Kč (do 24. 2. 2021). 

Po zaplacení poplatku a vyplnění přihlášky dostanete e-mailem odkaz na přístup do online místnosti a specifický kód pro konání zkoušky. 

Poplatek 200,– Kč prosím uhraďte do 24. 2. 2021 na účet školy. 
Číslo účtu: 802 906 824/0600
Variabilní symbol: 666
Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení dítěte 

GFP hledá učitele fyziky a tělocviku

Gymnázium Františka Palackého, Masarykova 450, 277 11 Neratovice

přijme od 1. 9. 2021 středoškolského učitele:
a) aprobace fyzika, s možnými kombinacemi MAT, IVT, CHEM
b) tělesné výchovy

 

Požadujeme:

  • vzdělání ve smyslu § 9 zákona č. 563/2004 Sb.
  • občanskou a morální bezúhonnost
  • zdravotní způsobilost

Nabízíme:

  • práci na plný úvazek
  • platové ohodnocení odpovídající 12. platové třídě dle nařízení vlády 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
  • pro učitele fyziky jednáme s Městským úřadem Neratovice o poskytnutí bytu

Přihlášku do výběrového řízení a strukturovaný životopis zašlete poštou na adresu školy nebo elektronicky na e-mailovou adresu: jinoch@gfp.cz do 30. 4. 2021.

Zrušení PZK nanečisto 20. 2. 2021

Z důvodu špatné epidemiologické situace se termín přijímaček nanečisto 20. 2. 2021 ruší. Jakmile to bude možné, vypíšeme náhradní termíny a primárně budou s nabídkou nových termínů osloveni zájemci, jejichž termín byl zrušen. Není potřeba vyplňovat novou přihlášku. Děkujeme za pochopení.

Vyhlášení přijímacího řízení pro šk. rok 2021/2022

Ředitel Gymnázia Františka Palackého Neratovice, Masarykova 450 na základě § 60 a § 61, zák. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, v souladu s vyhláškou MŠMT 353/2016 Sb., o přijímacím ke střednímu vzdělávání v platném znění

 vyhlašuje přijímací řízení

pro přijímání do prvního ročníku vzdělávání na Gymnáziu Františka Palackého Neratovice do oboru vzdělávání:

Gymnázium (osmileté) – pro žáky 5. tříd ZŠ

Kód oboru:                                                                        79-41-K/81 Gymnázium
Forma vzdělávání:                                                          denní
Předpokládaný počet přijímaných studentů:         60
Počet otevíraných tříd:                                                  2
Termíny:                                Testy proběhnou v termínech 14. a 15. 4. 2021

Den otevřených dveří 11. 2. 2021

Milí žáci, vážení rodiče.

Vzhledem k epidemiologické situaci jsme pro vás připravili den otevřených dveří on-line přes MS Teams. Online setkání je naplánováno na čtvrtek 11. února 2021 od 16:00 do 18:00 hodin. Vedení školy vás bude informovat o přijímacím řízení a možnostech studia na naší škole. Budete si moci promluvit s žáky prvního ročníku i s žáky, kteří se chystají k maturitě. Oslovit můžete i školního psycholožku. Případné dotazy již nyní můžete psát na adresu info@gfp.cz.

Ke stažení je informační brožura se základními informacemi o GFP a o podobě přijímacího řízení.

Interaktivní prezentace primy B.

Virtuální místnosti pro on-line komunikaci se školou a návštěvníky:

MÍSTNOST A (vedení školy + školní psycholožka)
<odkaz pro připojení>

MÍSTNOST B (žáci primy + třídní učitel)
<odkaz pro připojení>

MÍSTNOST C (žáci septimy)
<odkaz pro připojení>

Zrušení PZK nanečisto 6. 2. 2021

Z důvodu špatné epidemiologické situace se termín přijímaček nanečisto 6. 2. 2021 ruší. Jakmile to bude možné, vypíšeme náhradní termíny a primárně budou s nabídkou nových termínů osloveni zájemci, jejichž termín byl zrušen. Není potřeba vyplňovat novou přihlášku. Děkujeme za pochopení.

Alzáků na info@gfp.cz

Kopírka

Dobíjení peněžního kreditu a registrování čipů na školní kopírku je možné u paní pokladní Povondrové.

Návod na použití kopírky.

Pan školník

Navštivte pana školníka v dílně každý den do 8:10, pokud nemáte klíč, nefunguje vám čip nebo potřebujete něco ve třídě opravit.

Zřizovatel školy

Rubriky

Archív příspěvků