Hlavní prázdniny – úřední doba

Od 1. 7. do 10. 7. – každý pracovní den 9.00–12.00 hod.
Od 13. 7. do 21.8. – úterý a středa  9.00–11.00 hod.
 
Od 24. 8. do 31. 8. – každý pracovní den 9.00–12.00 hod.

Změna URL webové aplikace Bakaláři

Změňte si prosím URL v nastavení webové aplikace na svých mobilních zařízeních. Adresu můžete přepsat ručně nebo nastavit přes tlačítko Najít školu.

Informace pro studenty budoucích tercií s volitelným jazykem francouzština

Budete potřebovat tyto učebnice, které si seženete o prázdninách:

Učebnice řady Connexions 1, např. zde: https://www.knihydobrovsky.cz/connexions-1-ucebnice-593639

Cvičebnice řady Connexions 1 (s vloženým CD) např. zde: https://www.knihydobrovsky.cz/connexions-1-pracovni-sesit-535032

Doporučená (ale nepovinná) je příručka s českým překladem a slovníčkem, např.: http://www.dumknihy.cz/connexions-1-studijni-prirucka

Obě učebnice se dají sehnat také v kamenných obchodech (Neoluxor Praha,  frankofonní knihkupectví Librairie francophone ve Štěpánské v Praze atd…). Obě budete používat po dobu dvou let, takže pro kvartu máte vystaráno.

Krásné prázdniny, bonnes vacances !

M. Čemusová

Vítězství v soutěži „Chemie zábavně“ pro tým z kvarty A!

Dne 18.6.2020 proběhlo vyhlášení vítězů soutěže „Chemie zábavně“ pořádané Krajskou hospodářskou komorou Střední Čechy. Vítězem v kategorii středních škol se stal tým složený z 16 žáků kvarty A GFP.
Cílem projektu „Chemie zábavně“ je mj. zatraktivnit přírodní vědy a jejich výuku žákům ZŠ a SŠ v rámci mnoha aktivit. Jednou z nich byla i soutěž, které se účastnilo naše gymnázium. V rámci soutěže bylo úkolem týmu žáků vyrobit v laboratoři z cukrové řepy (poživatelný) cukr a následně svou práci a výrobek prezentovat. Prezentační část byla bohužel ovlivněna přerušením výuky ve školách.
Ačkoli věkem patří kvartáni ještě na základní školu, podařilo se jim zvítězit v kategorii středních škol, kde jim silnými protivníky byly týmy ze Střední zdravotnické školy Kladno, Integrované střední školy v Mělníce a Střední zemědělské školy v Brandýse n/L.
Úkolu se celý tým chopil se vší vážností, a i přes nejrůznější komplikace, které s sebou experimentální práce nese, byl cukr vyroben. Velkou roli v hodnocení poroty hrála prezentace práce a produktu, kterou žáci vylepšili řadou krásných fotografií a velmi povedeným videoklipem.
Všem zúčastněným žákům děkuji za odvedenou práci a nasazení při plnění úkolu

Pravidla pro hodnocení žáků GFP ve 2. pol. 2019/2020

Pravidla pro hodnocení žáků Gymnázia Františka Palackého Neratovice (GFP) ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Pravidla pro hodnocení žáků GFP ve 2. pololetí školního roku 2019/202 jsou stanovena v souladu s vyhláškou č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí  školního roku 2019/2020 (dále jen „vyhláška“) viz  https://www.msmt.cz/file/52751/, za přispění metodiky této vyhlášky: Postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků základních a středních škol za druhé pololetí školního roku 2019/2020 viz https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-vydalo-vyhlasku-k-hodnoceni-druheho-pololeti-2019-2020

Základní principy hodnocení žáků:

 • Spravedlivé hodnocení každého žáka při zvýšeném respektování individuálních podmínek na domácí přípravu a vzdělávání na dálku.

Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední:

 • Podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10. 3. 2020)
 • Podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku
 • Podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020
 • Přístup ke studiu (k plnění úkolů, účasti na on-line výuce atd.) bude tvořit podstatnou část hodnocení v době vzdělávání na dálku.
 • Výkon bude tvořit menší část hodnocení v době vzdělávání na dálku.

Podklady pro hodnocení žáka získané v době distančního vzdělávání budou zohledňovat:

 • snahu žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů;
 • samostatnou práci žáků a samostudium během vzdělávání na dálku a její výsledky;
 • četbu související se zadanými úkoly;
 • portfolia prací žáků, případně jejich další podklady, které umožnily žákům samotným formulovat výsledky, kterých dosáhli (sebehodnocení žáka jako podklad pro hodnocení učitele);
 • zvládnutí technologií a pravidel pro práci s technologiemi potřebnými pro vzdělávání na dálku, pokud lze toto hodnocení začlenit do hodnocení v předmětu zaměřeném na informační technologie.

Dále platí:

 • že pokud se pro hodnocení žáka koná zkouška nebo komisionální přezkoušení (stanovené právním předpisem nebo na základě individuálního vzdělávacího plánu), není jejich konání a hodnocení žáka na jejich základě Vyhláškou č. 211/2020 dotčeno.

Zameškané hodiny:

Do zameškaných hodin se započítávají pouze hodiny zameškané do začátku platnosti zákazu osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve školách (tj do 10. 3. 2020).

Vydávání vysvědčení: 30. 6. 2020

Školní focení

Ve čtvrtek 18. června proběhne za školou školní focení. Rozpis je na MS Teams.

Maxim Stanko druhý v kraji

V krajském kole zeměpisné olympiády kategorie B obsadil Maxim Stanko ze sekundy B druhé místo. Výborného výsledku dosáhla také Sabina Ilková z primy B, která skončila v kategorii A osmá. Gratulujeme.”

Alzáků na info@gfp.cz

Kopírka

Dobíjení peněžního kreditu a registrování čipů na školní kopírku je možné u paní pokladní Povondrové.

Návod na použití kopírky.

Pan školník

Navštivte pana školníka v dílně každý den do 8:10, pokud nemáte klíč, nefunguje vám čip nebo potřebujete něco ve třídě opravit.

Zřizovatel školy

Rubriky

Archív příspěvků