Přijímačky nanečisto 2021/2022

I v letošním školním roce proběhnou na našem gymnáziu přijímací zkoušky nanečisto. Žáci pátého ročníku budou mít možnost vyzkoušet si přijímací testy na osmileté gymnázium, zažít průběh přijímacího řízení a získat tak zkušenosti k ostrým přijímacím zkouškám.

Podoba testů i průběh přijímacích zkoušek nanečisto v dopolední části vycházejí z konceptu společnosti Cermat, která zajišťuje jednotné přijímací řízení na osmiletá gymnázia.

Pro letošní rok nabízíme dvě varianty přijímacích zkoušek nanečisto:

a. S odpolední částí, kde vyhodnotíme testy a poskytneme zpětnou vazbu (žákům sdělíme výsledky testů, včetně vysvětlení správných odpovědí).

b. Bez odpolední části, kdy žákům poštou zašleme opravené záznamové archy.

Každý žák obdrží celkové pořadí s výsledky z přijímacích zkoušek nanečisto z daného termínu a opravený záznamový arch, ve kterém bude u každé úlohy uveden maximální počet bodů dané úlohy a na kterou problematiku byla zaměřena. Přesné zadání testů nezveřejňujeme, pouze je možné do nich nahlédnout v budově školy.

Přijímací zkoušky nanečisto budou probíhat v budově gymnázia od 8:00 do 11:50 (dopolední část – shodná pro obě varianty) a od 13:30 do 15:45 (odpolední část).

Pro letošní školní rok nabízíme následující termíny:

4. 12., 15. 1., 19. 2., 19. 3., 9. 4.

Cena za jeden termín je 250 Kč za žáka bez odpolední části a 300 Kč za žáka s odpolední částí, platba proběhne na místě v den konání zkoušek.

Na přijímací zkoušky nanečisto je nutné se přihlásit vyplněním přihlášky přes Google formuláře. Z organizačních důvodů je počet přihlášených žáků na jeden termín omezen na 100 a na odpolední vazbu 60, na zaplněné termíny již nebude možno zaslat přihlášku. Nic nebrání tomu, aby se jeden žák po včasném přihlášení zúčastnil přijímacích zkoušek nanečisto ve více termínech, kdy pro každý termín je připraven nový test. Případné dotazy rádi zodpovíme na e-mailu sekretariat@gfp.cz.

Nabídka kroužků pro šk. rok 2021/2022

Přihlašování kroužků se spouští v úterý 28. 9. v 6.00 hod. a končí v neděli 3. 10. ve 23.59 hod. Přihlášení je možné přes žákovský účet v Bakalářích v sekci Ankety.

1. Florbal
Vedoucí:        Tomáš Vancl, Petr Hrubec (septima B)

Termín:         Pátek od 14:00 do 15:30 v hale GFP

Náplň:            Nezávodní kroužek pro zdokonalení florbalových dovedností a pro zlepšení fyzické kondice. Na začátku každého tréninku cvičení střelby, přihrávek a rozchytání brankářů, zbytek času hra. Přístupný i pro zájemce z řad studentek!

2. Spikeball
Vedoucí:        Patrik Gilmore (sexta A),

Termín:         Středa od 14:00 do 15:30, hala GFP

Náplň:            Co je to Spikeball? Spikeball je týmový míčový sport, při kterém proti sobě hrají dva týmy po dvou hráčích. Začíná se rozestavěním hráčů do kříže se spikeball setem veprostřed. Míč je ve hře po prvním podání – odehrání míče podávajícím hráčem křížem na protihráče, směrem na set mezi nimi. Jakmile se míč odrazí od síťky, hráči se mohou volně pohybovat kdekoli okolo setu. Smyslem hry je odehrát míč na síť tak, aby ho protihráči nebyli schopni zpracovat a odehrát zpátky na síť. V rámci týmu si spoluhráči mohou přihrávat. Hra končí při dopadu míče mimo síťku – na zem nebo konstrukci setu, a tím tým, který míč nedokázal odehrát zpět, prohrává.

Více informací na http://roundnet.cz/.

3. Sportovní všestrannost
Vedoucí:        David Šprincl (rodič)

Termín:         Středa od 17:30 do 19:00, pátek od 16:00 do 17:00, ostatní po dohodě, říjen v přírodě; listopad až březen hala, aula; poté opět venku.

Sportovní, ale ne jedním směrem – bude rozvíjet všestranné dovednosti, kompenzovat specializované přípravy v konkrétních sportech. Zaměření bude velmi široké: počínaje atletikou přes gymnastiku, trénování dynamické a výbušné síly až po zajímavé hry a neotřelé závody. Velký důraz na kompenzační cvičení jako protipól jednostranného zatěžování jen určitých svalových skupin, což je lékaři nejvíc zmiňovaný problém dnešních dětí a mládeže. Cílem je zvyšování celkové výkonnosti a odolnosti, respektování pravidel ve smyslu fair play sportování, posilování koncentrace a vůle.

4. Španělština
Vedoucí:        Ondřej Vošmik (septima A)

Termín:        Předběžně pondělí (od 15:30) nebo středa (od 14:00), přijďte se domluvit

Náplň:           Kroužek je určen výhradně pro zájemce o španělštinu a španělskou kulturu, student se zde naučí základy potřebné pro domluvení se ve Španělsku či hispanoamerických zemích Jižní Ameriky. Předchozí znalost jazyka není podmínkou, ale výhodou – je zde možnost zdokonalit své dovednosti a zbavit se nejasností v oblastech gramatiky nebo lexikologie. Přístupné pro všechny bez věkového omezení.

5. Klub deskových her
Vedoucí:        Jan Pražák (oktáva A)

Termín:          Středa od 14:00 do 15:30 klub nad hudebnou

Náplň:           Rád by sis zahrál deskovou či karetní hru a nemáš s kým? Tak přijď mezi nás každou středu od 14:00 do Klubu nad hudebnou. Můžeš si donést svou vlastní hru nebo ti půjčíme a naučíme tě některou novou. Máme připravené strategické hry, karetní hry, eurohry, hry se skrytou identitou, party hry aj.

6. Dungeon & Dragons
Vedoucí:        Joshua Doflein (sexta A)

Termín:         Pondělí od 13:45 do 16:45 v klubu nad hudebnou

Náplň:

Dungeons & Dragons je populární „hra na hrdiny“ původem ze Spojených států. Esence hry je v dovednosti použít kombinaci představivosti, stolních pomůcek a pomocných knih k budování fiktivního světa a různých dobrodružství. Hra zahrnuje plno momentů strachu, naděje, štěstí a hněvu. Hra je pro statečné, kteří májí trpělivost se naučit jak zdlouhavá pravidla, tak jak fungovat ve skupině. Ale mohu ujistit, že se to vyplatí. 

Jen pro žáky vyššího gymnázia. 

7. Hravé programování pro každého
 Vedoucí:       Aleš Kulhánek (rodič)

Termín:        Pondělí 14–15 hod.

Náplň:          Zveme na kroužek robotiky všechny holky a kluky, kteří mají chuť proniknout do základů programování! Programy se nám ale nebudou jenom ukazovat na monitoru, ale rozhýbeme něco skutečného. Zkusíme si totiž programovat a řídit robotické auto a robotickou ruku. Není nutné, abyste už někdy programovali, pojedeme od začátku. Naučíme se ovládat super-populární minipočítače Arduino. Přitom se seznámíme se součástmi robotů. Povíme si, jak se roboti pohybují, orientují, proč si nerozbijí – anebo někdy rozbijí – nos, jak se dají ovládat na dálku, jakou mohou mít vlastní „inteligenci“. A pokusíme se pracovat i v týmu, protože je to hlavně týmová spolupráce, na které stojí úspěchy v robotice. 

Sportovní dny Neratovic

Ve dnech 22. a 23. září 2021 proběhla v Neratovicích akce s názvem Sportovní dny. Po loňské odmlce (koronavirus) se konala až letos. Oproti předchozím ročníkům, které se konaly vždy na sklonku jara, a týkaly se výhradně žáků 6. a 7. tříd ZŠ, a tedy i prim a sekund našeho gymnázia, se ten letošní lišil nejen termínem, ale i věkem sportovců – ti byli ze 7. a 8. tříd. Důvod byl jasný, vyjít vstříc žákům, kteří by o tuto sportovní zábavu jinak přišli.

Za GFP mělo původně startovat 8 družstev (4 dívčí a 4 chlapecká), bohužel 2 družstva ze 3B musela odejít do karantény, a tak se nakonec klání zúčastnilo pouze družstev 6. A i z této šestice jsme museli prakticky na poslední chvíli některé sportovce nahradit jinými, neboť onemocněli. A to samozřejmě vedlo k oslabení celého týmu. I přes tyto peripetie si však jeden tým GFP s názvem Čabajky odnesl cenný stříbrný kov. Konkrétně to byli chlapci z tercie A, kteří se ve složení Michal Garay, Matyáš Heinrich, Fanda Korbel, Eda Krajňák, Adam Libý, Matěj Malínský, Ondra PospíšilVojta Sviták bravurně popasovali s disciplínami jako hod kriketovým míčkem, kuželky, minivolejbal, plavání, skok daleký, stolní tenis, šplh, štafeta 3x 60 m sprint a veslování na trenažéru.

Naše děvčata sice podobný úspěch nezaznamenala, ale cílem této dvoudenní sportovní události nebyla jen honba za vítězstvím, nýbrž i sportovní zážitek, a taktéž radost z týmové spolupráce. Ta by nebyla úplná, kdyby se na organizaci kromě města Neratovice, Tělovýchovné jednoty, DDM Neratovice a Plaveckého bazénu nepodíleli všichni naši septimáni, ať už jako rozhodčí či asistenti jejich mladších spolužáků. Všem zúčastněným moc děkujeme, pódiovým klukům gratulujeme, a již nyní se těšíme na další ročník, který, doufejme, proběhne standardně na konci jara, kdy snad budeme moci lépe potrénovat na všechny ty disciplíny. Sportu zdar! 😊

 

Cambridge English na GFP

Vážení rodiče, studenti,

rádi bychom vás touto cestou informovali o možnosti přípravy na mezinárodní jazykové zkoušky přímo na Gymnáziu Františka Palackého v Neratovicích.

Jedná se o přípravné kurzy na zkoušky Cambridge English z angličtiny (známé KET, PET, FCE a dětské YLE Flyers, Movers, Starters). Více informací k samotným zkouškám naleznete na: www.cambridgeenglish.org

Administrátorem zkoušek je Evropské centrum jazykových zkoušek (www.elec.eu). Zkoušky Cambridge English jsou uznávané jak u nás, kde jsou zařazeny na seznam standardizovaných jazykových zkoušek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, tak i po celém světě.

Od roku 2021 se konají zkoušky Cambridge English jednou ročně přímo v prostorách GFP. V letošním školním roce budou mít studenti posledního ročníku možnost nechat si uznat certifikát B2 místo maturitní zkoušky z AJ. Více informací o uznání zkoušky B2 First k maturitě zjistíte u vedení školy.

Cílená příprava ke složení jazykové zkoušky dodává studentovi motivaci ke zlepšení své angličtiny. V přípravném kurzu dostane student značný prostor ke konverzaci a praktickému procvičení jazyka.

Po úspěšném absolvování zkoušky obdrží student certifikát, který mu mimo jiné výrazně zvyšuje šanci na přijetí na vysokou školu či získání lepšího zaměstnání.

Přípravné kurzy na zkoušky Cambridge English budou probíhat jednou týdně v odpoledních hodinách přímo v budově GFP.

Cena za 1 vyučovací lekci je 95,-/60min (úroveň Flyers, A2, B1) nebo 180,-/90 min (úroveň B1, B2). Kurzovné je účtováno na celý rok podle počtu lekcí (např. 20 lekcí/90 min je za 3.600,- Kč + učebnice cca 450,- Kč)
Platit lze ve 2 splátkách. Přípravné kurzy začínají na přelomu září/říjen a trvají do poloviny května. V případě uzavření školy kurzy probíhají online přes Teams. 

Přihlášku na kurz – z důvodu malých studijních skupin doporučujeme odeslat vyplněnou přihlášku co nejdříve. Přihláška je v této fázi nezávazná – na základě Vaší přihlášky Vám zašleme přístupové údaje do aplikace test:fest. V této aplikaci si zájemci o kurz otestují své znalosti AJ a podle dosažených výsledků dojde k předběžnému rozřazení studentů dle jejich jazykové úrovně (přetestování je potřeba především u úrovní B1/B2/C1).

Pro letošní školní rok 2021/2022 otevíráme:

  • kurz Flyers –   úroveň A2 – každou středu od 22.9.2021, vždy od 13:55 – 14:55                           lektor: J. Jindřichová – určené pro studenty primy
  • kurz KEY –       úroveň A2/B1 – každou středu od 22.9.2021, vždy  od 15:00 – 16:00                    lektor: J. Jindřichová – určené pro studenty sekundy/tercie
  • kurz PET –        úroveň B1 – každou středu od 22.9.2021, vždy od 16:05 – 17:05                           lektor: J. Jindřichová – určené pro studenty tercie/kvinta
  • kurz FCE –       úroveň B2 – středa od 16:30 – 18:00, možnost i jiného dne, záleží na množství zájemců.
  • Online sobotní kurzy – pokud by se někteří studenti měli zájem cíleně připravovat ke zkoušce a nemají dostatek času během týdne, nově mohou                                      využít i sobotní přípravu ke zkoušce. Kurz by probíhal přes Teams. Bude otevřen podle zájmu studentů

V případě dotazu k průběhu zápisu do kurzu mě neváhejte kontaktovat na tel. 773 581 088 nebo na mail melnik@elec.eu.

S pozdravem Jana Jindřichová, Evropské centrum jazykových zkoušek s.r.o.
Koordinátor přípravných kurzů a zkoušek pro mělnicko a okolí

Atletický úspěch studentky

Studentka našeho gymnázia Tereza Kučerová o prázdninách nezahálela a ze srpnového Mistrovství České republiky ve vícebojích přivezla bronzovou medaili.
Na zářijových Evropských atletických hrách vybojovala stříbro ve skoku vysokém, 4. místo ve skoku dalekém, ale především zlato z hodu oštěpem. Výkonem  45,14 m v této disciplíně vytvořila národní rekord. Gratulujeme!

Ředitelské dny

Ředitel školy vyhlašuje na dny 10. 9. 2021 a 27. 9. 2021 ředitelské dny. V pátek 10. 9. 2021 nebude vařit školní jídelna, protože kuchařky se zúčastní celodenního školení pro všechny zaměstnance gymnázia.

Aleš Jinoch

Alzáků na info@gfp.cz

Kopírka

Dobíjení peněžního kreditu a registrování čipů na školní kopírku je možné u paní pokladní Povondrové.

Návod na použití kopírky.

Pan školník

Navštivte pana školníka v dílně každý den do 8:10, pokud nemáte klíč, nefunguje vám čip nebo potřebujete něco ve třídě opravit.

Zřizovatel školy

Rubriky

Archív příspěvků