Školní poradenské pracoviště GFP

Výchovný poradce – Mgr. Petr Palička (palicka@gfp.cz)
konzultační hodiny podle dohody, sídlí v kanceláři zástupců

Metodik prevence – Mgr. Dana Nešetřilová (nesetrilova@gfp.cz)
konzultační hodiny podle dohody, sídlí ve sborovně

Školní psycholog – Mgr. Hana Grohmanová (psycholog@gfp.cz)
konzultační hodiny v pondělí 14.30–15.30 hod. + dle dohody, místnost u zadního vchodu do školy

Plán práce výchovného poradce

Co nabízí školní metodik prevence žákům, rodičům a pedagogům?

Co nabízí školní psycholog žákům, rodičům a pedagogům?

Informace a důvěrná data o žácích a jejich rodičích, která se poradenští pracovníci školy dozvědí v souvislosti s výkonem své poradenské činnosti, jsou důvěrná a jsou ochraňována v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
Služby jsou pro studenty GFP, jejich rodiče a pedagogy školy zdarma.