Vyhlašování výsledků letošní poetické soutěže na naší škole se konalo 22. listopadu ve školní čítárně, která vdechla celému programu příjemnou atmosféru. Role moderátorky se ujala Hanka Potočiarová ze septimy B.

Prvním bodem programu bylo vystoupení sboru pod vedením profesorky I. Šafránkové, následované krátkým představením českého myslitele J. A. Komenského a ukázkou z jeho Labyrintu světa a ráje srdce. Poté se přešlo k vlastnímu vyhlášení výsledků.

Porota obdržela celkem 21 prací, z nichž byly 2 básnické prózy a 1 zpívaná poezie.

Výsledky:

1. kategorie:
3. Lebedová Natálie
2. Vondroušová Marie Anna
1. Postránecká Vendula

2. kategorie:
3. Svatoňová Petra
2. Postránecká Kateřina
1. Šůrová Nella

3. kategorie:
2. Havlíčková Alexandra
1. Francová Simona

4. kategorie:
3. Šoustková Barbora
2. Trhoňová Šárka
1. Hurdálek Jan

Zpívaná poezie:
Petričáková Štěpánka

Závěrečného autorského čtení se zhostil Jan Hurdálek s recitací své práce. Ke konci celého vyhlašování podruhé vystoupil školní sbor a následným rautem byl letošní vydařený ročník Veršobraní ukončen.

D.Suchá, oktáva A

 

 

Zpět