Dne 18.6.2020 proběhlo vyhlášení vítězů soutěže „Chemie zábavně“ pořádané Krajskou hospodářskou komorou Střední Čechy. Vítězem v kategorii středních škol se stal tým složený z 16 žáků kvarty A GFP.
Cílem projektu „Chemie zábavně“ je mj. zatraktivnit přírodní vědy a jejich výuku žákům ZŠ a SŠ v rámci mnoha aktivit. Jednou z nich byla i soutěž, které se účastnilo naše gymnázium. V rámci soutěže bylo úkolem týmu žáků vyrobit v laboratoři z cukrové řepy (poživatelný) cukr a následně svou práci a výrobek prezentovat. Prezentační část byla bohužel ovlivněna přerušením výuky ve školách.
Ačkoli věkem patří kvartáni ještě na základní školu, podařilo se jim zvítězit v kategorii středních škol, kde jim silnými protivníky byly týmy ze Střední zdravotnické školy Kladno, Integrované střední školy v Mělníce a Střední zemědělské školy v Brandýse n/L.
Úkolu se celý tým chopil se vší vážností, a i přes nejrůznější komplikace, které s sebou experimentální práce nese, byl cukr vyroben. Velkou roli v hodnocení poroty hrála prezentace práce a produktu, kterou žáci vylepšili řadou krásných fotografií a velmi povedeným videoklipem.
Všem zúčastněným žákům děkuji za odvedenou práci a nasazení při plnění úkolu

Zpět