Na Gymnáziu Františka Palackého se každý rok koná literární soutěž Veršobraní, v níž studenti vytváří vlastní díla v různých formách a žánrech poezie a básnické prózy. Tématem letošního, již 9. ročníku, byla: „Poezie napříč časem“ inspirovaná básní Dobré věci od moravského básníka Jana Skácela.

Soutěže se zúčastnilo 28 autorů ve čtyřech věkových kategoriích studentských a jedné kategorii absolventské. Jednotlivé práce hodnotila odborná porota sestavená z vyučujících gymnázia. Výsledky byly oznámeny dne 23. listopadu na slavnostním vyhlášení, na kterém byla přečtena nejzajímavější díla a nechyběl ani hudební doprovod. Klub přátel gymnázia zajistil pro všechny hodnotné ceny.

V první kategorii studentů prim a sekund se na prvním místě umístila Sofie Viktorová. Na druhém místě ji následovala Nina Sofia Vološinová a o třetí místo se podělili Nikola Ilková a Daniel Šimerka. Druhou kategorii, ve které soutěžili studenti tercií a kvart, vyhrála Eliška Římalová, druhé místo si připsal Adam Jirásek a třetí získala Veronika Hudcová. Ve třetí kategorii určené pro studenty kvint a sext si výhru odnesla Barbora Moravcová, druhé místo patřilo Martinu Janu Lechnerovi a třetí byla Kateřina Kameníková. V předposlední kategorii autorů z řad studentů septim a oktáv první místo obsadila Vendula Postránecká, na druhé příčce se nacházela Natálie Sestani a třetí místo připadlo Marii Anně Vondroušové. A v poslední, absolventské kategorii, zvítězila Barbora Havlíková.

Kromě hodnocení prací odbornou porotou proběhlo i internetové hlasování, kde mohli svůj názor vyjádřit všichni profesoři a studenti gymnázia i jejich rodiče. V této anketě zlato získala Marie Anna Vondroušová, stříbro si připsal Martin Nebeský a jako bronzová z ní vyšla Sofie Viktorová.

Letošní soutěž se velmi vydařila a už nyní se těšíme na příští jubilejní ročník.

Zpět