Výsledky okresního kola zeměpisné olympiády:
kat. A – 3. místo – Patrik Pošvář (prima A)
kat. B – 1. místo – Jakub Fejt (sekunda B) – postup do krajského kola
kat. C – 3. místo – Patrik Bačo (tercie A)
kat. D – 2. místo – Matouš Matocha (septima A) – postup do krajského kola
Blahopřejeme!