Hlavní prázdniny – úřední hodiny

Od 1. 7. do 10. 7. 2022 každý pracovní den 9.00 – 11.00 hod.

Od 11. 7. do 22. 8. 2022 út a st 9.00 – 11.00 hod.

Od 23. 8. do 31. 8. 2022 každý pracovní den 9.00 – 12.00 hod.

Dražší obědy od září 2022

Vážení rodiče,

vzhledem k rostoucím cenám potravin dojde od 1. 9. 2022 k navýšení ceny oběda o 5 Kč, tj. na 35 Kč. Děkujeme za pochopení.

Eva Jirková, vedoucí školní jídelny

NEOFICIÁLNÍ výsledky přijímacího řízení na šk. rok 2022/2023

Gymnázium Františka Palackého Neratovice zveřejňuje předběžné výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023. Oficiální výsledky budou vyvěšeny v pondělí 2. 5. 2022. V úterý 3. 5. 2022 od 12 do 15 hod. umožníme nahlédnout do spisu účastníkům řízení. Ve středu 4. 5. 2022 si mohou nepřijatí uchazeči vyzvednout rozhodnutí o nepřijetí osobně a zároveň podat odvolání proti nepřijetí v sekretariátu školy od 11:00 hod. do 15:30 hod. Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou 5. 5. 2022 odeslána poštou. Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí nevydává. Přijatí uchazeči svůj zájem o studium potvrzují odevzdáním zápisového lístku v sekretariátu školy od 8:00 hod do 15:30 hod. (v pátek do 14:00 hod.) ve lhůtě do 16. 5. 2022.

Zpět