Olympiáda v českém jazyce

V úterý 30. ledna proběhlo v DDM Mělník okresní kolo jubilejního 50. ročníku olympiády v českém jazyce.

V 1. kategorii (tercie a kvarty) byly výkony soutěžících velmi vyrovnané. Naše studentka Eliška Římalová (kvarta B) nakonec obsadila krásné 4. – 11. místo. Skvěle nás reprezentoval také Jan Tintěra (tercie B).

Ve 2. kategorii se na krásném 4. – 5. místě umístila Marie Anna Šustková (sexta A), další pěkná místa v žebříčku obsadily Natálie Loosová (kvinta A) a Marie Hladíková (sexta B).

Všem našim studentům děkujeme za reprezentaci naší školy a blahopřejeme ke krásným výsledkům.

GFP hledá učitele

Gymnázium Františka Palackého, Masarykova 450, 277 11 Neratovice

přijme středoškolské učitele na plný úvazek:

Aprobace matematika, s možnými kombinacemi biologie, fyzika, chemie, informatika.

Přihlášku do výběrového řízení a strukturovaný životopis zasílejte poštou na adresu školy nebo elektronicky na e-mailovou adresu: jinoch@gfp.cz, případně volejte na telefonní číslo 315 68 42 34.

Šachový turnaj

Dne 31. 1. jsme na GFP uspořádali školní šachový turnaj. Zúčastnilo se 18 hráčů, z toho 4 negympláci ze spřáteleného šachového oddílu. Zvítězil Matěj Huja právě z šachového oddílu. Z gympláků se nejlépe umístili 2. Tomáš Pištej, 4. Jáchym Kašpárek, 5. Jan Adámek. Zabodovali ale i naši odvážní primáni, kteří se neztratili v konkurenci mnohem starších hráčů. Nejlépe z nich dopadli Matyáš Cincibus a Mikuláš Kuzminský. Turnaj probíhal ve skvělé soutěžní atmosféře a hráči si na konci odnesli i drobné odměny. Děkujeme všem za účast a těšíme se zase za rok!

Dějepisná soutěž

V pátek 19. ledna 2024 se v Domě dětí a mládeže Mělník konalo okresní kolo Dějepisné olympiády. Tématem letošního 53. ročníku byl „Každodenní život a kulturní kořeny českých zemí (Čechy, Morava, Slezsko). Od Cyrila a Metoděje po Jana Husa.“

V I. kategorii do 15 let naši školu reprezentoval Daniel Šimerka ze třídy 3.A , Jakub Fejt a Jan Foršt z 3.B. Ze 42 účastníků obsadil Jakub krásné stříbrné místo a Daniel skončil v těsném závěsu za ním .

Ve II. kategorii – střední školy – zvítězil Maxim Stanko. Martin Lechner se umístil na 3. místě z 8 zúčastněných soutěžících, mezi kterými byl i David Ragač.

Výsledky našich studentů jsou vynikající. Blahopřejeme

Magická fyzika

je název putovního pásma experimentů z fyziky. Ve středu 31.1. 2024 přijeli pracovníci z Univerzity Karlovy, z katedry Makromolekulární fyziky na naši školu, aby v 45 minutovém programu předvedli žákům nižšího gymnázia sérii jednoduchých pokusů. Cílem projektu bylo aktivovat žáky k přemýšlení o projevech fyzikálních jevů v našem každodenním životě.