Estetický grant 2018

GFP, Studentský parlament a Spolek přátel školy

vyhlašují

PROJEKTY GFP 2018

Zlepšení estetické úrovně GFP

Zveme všechny žáky k zapojení do projektů GFP 2018.

Cíl: Zlepšení vzhledu školy a jejího okolí

Kdo: jednotlivci, skupiny, třídy

Co: návrhy projektů souvisejících se zlepšením prostředí, vybavení a výzdoby ve třídách, společných prostorách školy a pozemku školy

Harmonogram:
– vyhlášení projektů:           prosinec 2017
– přihlášení:                          do konce 1. pololetí, tj. do 1.2.2018 odevzdat P. Paličkovi

– formulář na žádost je k dispozici na webu školy ve složce formuláře (Grant 2018 – žádost)
– každý projekt musí být před přihlášením schválen od p. Aidy Líhové-Legnerové
– veřejná prezentace projektů 14.2.2018 (středa před jarními prázdninami)
– realizace: do konce školního roku

Finance: na projekty je celkem připraveno 10.000 Kč ze Spolku přátel školy
Porota: v rámci veřejné prezentace projektů rozhodne Spolek přátel školy o úspěšných projektech a výši přidělené částky jednotlivým projektům

Těšíme se na vaše nápady!

Studentské prezidentské volby – 2. kolo

V souvislosti s 2. kolem voleb prezidenta České republiky se i na Gymnáziu Františka Palackého v Neratovicích koná obdoba pro mladé v podobě Studentských prezidentských voleb pořádaných organizací Člověk v tísni. Hlasovat může každý student vyššího gymnázia (kvinty až oktávy), a to ve středu 17. ledna každou přestávku od 7:50 do 12:00 v PSV (1. patro). Po dohodě s vyučujícím může jít třída volit hromadně na začátku vyuč. hodiny.

Web Studentských voleb

Zpět