Jako každoročně, díky finančnímu přispění od Spolku přátel GFP, probíhají zájmové kroužky pro studenty nižšího stupně gymnázia, které vedou studenti vyššího stupně. Zástupci Spolku přátel GFP přispěli pro tento školní rok 2022/2023 částkou 60.000,- Kč.