Podpora podzimní studentské akce Veršobraní

Spolek přátel GFP přispěl finanční podporou ve výši 10.000,- Kč, ve formě dárkových poukázek, rozdělenou mezi studenty neratovickéhogymnázia, kteří byli úspěšní v rámci tradiční studentské akce Veršobraní.  Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Veršobraní proběhlo08.11.2023 v knihovně Gymnázia F. Palackého s doprovodným kulturním programem. Zástupci Spolku přátel GFP moc děkují studentům a učitelům našeho gymnázia, kteří se Veršobraní zúčastnili a současně gratulují všem oceněným studentům. Současně chceme poděkovat vedení našeho města Neratovic, které na akci v rámci dotačního řízení přispělo.https://www.gfp.cz/2023/11/03/vyhlaseni-vysledku-versobrani/

Finanční podpora sportovní činnosti studentů

Sportovní aktivita našich dětí je důležitá nejen z hlediska zdravého životního stylu, ale současně dokáže rozvíjet u mladých lidí například smysl pro odpovědnost, férový a týmový duch, soustředění nebo rozhodování. Jsme rádi, že vedení školy a učitelé našeho gymnázia zajišťují celou řadu zajímavých sportovních akcí. Pro letošní školní rok se zástupci Spolku přátel GFP rozhodli finančně podpořit částkou 20.000,- Kč sportovní činnost studentů našeho gymnázia. Finanční prostředky budou použity na krytí výdajů spojených s turnaji pořádanými GFP, dopravou studentů na sportovní akce reprezentující naše gymnázium nebo nákupem sportovních pomůcek využívaných našimi studenty při hodinách tělesné východy, zájmových kroužků nebo sportovních pobytů.

Dotační řízení města Neratovice pro rok 2022

Na konci měsíce listopadu Spolek přátel GFP vyúčtoval dotace, které na základě naší žádosti pro rok 2022 obdržel od města Neratovice. Jednalo se celkově o částku 29.000,- Kč, která byla použita na podporu studentských akcí Veršobraní a Vánoční AVES a také na renovaci písku kurtu plážového volejbalu vedle sportovní haly našeho gymnázia. Zástupci spolku přátel GFP děkují městu Neratovice za poskytnutou podporu. 

Podpora podzimní studentské akce „Veršobraní“

Spolek přátel GFP přispěl finanční podporou ve výši 10.000,- Kč na nákup dárkových poukázek pro studenty neratovického gymnázia, kteří byli úspěšní v tradiční literární soutěži Veršobraní.  Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Veršobraní s doprovodným kulturním programem proběhlo 23. 11. 2022 v čítárně Gymnázia F. Palackého. Zástupci Spolku přátel GFP moc děkují studentům a učitelům našeho gymnázia, kteří se Veršobraní zúčastnili, a současně gratulují všem oceněným studentům.

https://www.gfp.cz/category/aktivity/versobrani/

Příspěvky pro šk. rok 2022/2023

Vážení rodiče,

I přesto, že situace okolo nás není jednoduchá, na konci minulého školního roku se zástupci Spolku přátel GFP shodli, že od nového školního roku 2022/2023 se již nebude uplatňovat sleva na další „dítě“, které Vám na gymnázium studuje. Vedly nás k tomu reálné zkušenosti a skutečnost, že Spolek přátel GFP podporuje činnost studentů a školy aniž by krátil podporu pro studenty, jejichž rodiče o slevu požádali. Spolek finančně podporuje celou řadu projektů, od zakoupení licencí pro software OFFICE 365, investice do infrastruktury školy, dopravu studentů na různé akce (kultura, vzdělávání, sport), pronájem lyžařského vybavení na zimní kurzy nebo odměny pro studenty za účast na celé řadě soutěží. Nikdy se nestalo a ani se nestane, že by Vaše „druhé, třetí dítě“ nedostalo dárkový poukaz za reprezentaci školy, protože již poukaz dostalo „první dítě“, muselo se dělit o licence OFFICE 365 se svým sourozencem, nebo si za symbolický poplatek zapůjčilo před lyžařským kurzem jednu běžeckou lyži místo dvou.  

Děkujeme Vám za Vaši podporu a pevně věříme, že Vám naše vysvětlení dává smysl.

Zástupci Spolku přátel GFP