26. maturitní ples GFP

Spolek přátel a GFP pořádají maturitní ples, 24. 1. 2020 od 19 hodin v prostorách Společenského domu. K tanci a poslechu hraje skupina PLUS. Všem zúčastněným přejeme krásný společenský zážitek.

Veršobraní

Spolek přátel GFP Neratovice přispěl finanční podporou ve výši 4 000,- Kč, rozdělenou mezi studenty neratovického gymnázia, kteří byli úspěšní v rámci projektu Veršobraní 2018, uskutečněného v průběhu listopadu.  Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Veršobraní proběhlo 21. 11. 2018 v knihovně Gymnázia F. Palackého s doprovodným kulturním programem. Zástupci Spolku přátel GFP moc děkují studentům a učitelům našeho gymnázia, kteří se Veršobraní zúčastnili a současně gratulují všem oceněným studentům.

Fotografie je převzata z 1. čísla Listy města Neratovice, vydaných v lednu 2019.

Spolek přátel GFP
Datum: 8. 1. 2019

Volba nového vedení Spolku přátel GFP Neratovice

Na jednání zástupců Spolku přátel GFP, které se konalo 04.12.2018, došlo k volbě nového předsednictva Spolku na další tříleté období. Předsedou Spolku byl zvolen pan Libor Novák, místopředsedy paní Sylvie Bartoníčková a pan Pavel Kovařík. Aktuální složení výboru Spolku přátel GFP je zveřejněno na webových stránkách gymnázia v sekci Spolek přátel GFP/Výbor.

Spolek přátel GFP
Datum: 11. 12. 2018

Schválený rozpočet Spolku přátel GFP na školní rok 2018/2019

Na svém jednání 06.11.2018 schválili zástupci Spolku přátel GFP Neratovice rozpočet Spolku pro školní rok 2018/2019. Tento rozpočet byl předložen a následně schválen Členskou schůzí Spolku GFP, která se konala 15.11.2018 při schůzkách rodičů na Gymnáziu F. Palackého. Rozpočet Spolku pro aktuální školní rok je zveřejněný na webových stránkách gymnázia v sekci Spolek přátel GFP/Zprávy o hospodaření.

Spolek přátel GFP
Datum: 30. 11. 2018

Zpět