Dotační řízení města Neratovice pro rok 2022

Na konci měsíce listopadu Spolek přátel GFP vyúčtoval dotace, které na základě naší žádosti pro rok 2022 obdržel od města Neratovice. Jednalo se celkově o částku 29.000,- Kč, která byla použita na podporu studentských akcí Veršobraní a Vánoční AVES a také na renovaci písku kurtu plážového volejbalu vedle sportovní haly našeho gymnázia. Zástupci spolku přátel GFP děkují městu Neratovice za poskytnutou podporu. 

Podpora podzimní studentské akce „Veršobraní“

Spolek přátel GFP přispěl finanční podporou ve výši 10.000,- Kč na nákup dárkových poukázek pro studenty neratovického gymnázia, kteří byli úspěšní v tradiční literární soutěži Veršobraní.  Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Veršobraní s doprovodným kulturním programem proběhlo 23. 11. 2022 v čítárně Gymnázia F. Palackého. Zástupci Spolku přátel GFP moc děkují studentům a učitelům našeho gymnázia, kteří se Veršobraní zúčastnili, a současně gratulují všem oceněným studentům.

https://www.gfp.cz/category/aktivity/versobrani/

Příspěvky pro šk. rok 2022/2023

Vážení rodiče,

I přesto, že situace okolo nás není jednoduchá, na konci minulého školního roku se zástupci Spolku přátel GFP shodli, že od nového školního roku 2022/2023 se již nebude uplatňovat sleva na další „dítě“, které Vám na gymnázium studuje. Vedly nás k tomu reálné zkušenosti a skutečnost, že Spolek přátel GFP podporuje činnost studentů a školy aniž by krátil podporu pro studenty, jejichž rodiče o slevu požádali. Spolek finančně podporuje celou řadu projektů, od zakoupení licencí pro software OFFICE 365, investice do infrastruktury školy, dopravu studentů na různé akce (kultura, vzdělávání, sport), pronájem lyžařského vybavení na zimní kurzy nebo odměny pro studenty za účast na celé řadě soutěží. Nikdy se nestalo a ani se nestane, že by Vaše „druhé, třetí dítě“ nedostalo dárkový poukaz za reprezentaci školy, protože již poukaz dostalo „první dítě“, muselo se dělit o licence OFFICE 365 se svým sourozencem, nebo si za symbolický poplatek zapůjčilo před lyžařským kurzem jednu běžeckou lyži místo dvou.  

Děkujeme Vám za Vaši podporu a pevně věříme, že Vám naše vysvětlení dává smysl.

Zástupci Spolku přátel GFP

Komentář k rozpočtu Spolku přátel GFP pro šk. rok 2020/2021

Vážení rodiče, přátelé gymnázia, studenti a učitelé,

dovolte nám, abychom Vám v první řadě poděkovali za Vaši podporu a příspěvky, které jste pro školní rok 2020/2021 Spolku přátel gymnázia svěřili. Je nám líto, že jsme Vám doposud nemohli předložit rozpočet pro tento školní, stejně jako tomu bývalo v minulých letech. Rozpočet, který náš výbor v průběhu září 2020 připravil a schválil, příchod druhé vlny COVID-19 značně narušil.

I přes tyto nepříznivé podmínky okolo nás, snaží se výbor Spolku přátel GFP stále škole pomáhat a v průběhu školního roku navrhl a finančně podpořil několik akcí. Na projekt zavedení OFFICE365, který Spolek na konci roku 2019 inicioval a na pronájem licencí a implementaci celého řešení významně finančně přispívá, navazovala v průběhu roku 2020 další finanční podpora do oblasti informatiky, aniž bychom tušili jaké změny ve výuce díky COVID-19 nastanou. Jsme rádi, že tento projekt usnadnil hladší přechod na distanční výuku, než tomu bylo u některých jiných škol.

I v tomto školním roce se daří udržovat a rozvíjet zájmové kroužky pro studenty prvního stupně gymnázia, které úspěšně fungují na online přístupu. Ve spolupráci s vedením školy jsme finančně přispěli na modernizaci IT infrastruktury učebny chemie a učebny společenských věd. Také jsme finančně podpořili modernizaci kamerového bezpečnostního systému v zájmu ochrany osob a majetku v areálu školy. Na dalších projektech dále pracujeme, například na podpoře výměnného pobytu s gymnáziem v Lipsku, plánovaným na září 2021, podporu jazykové výuky nebo rozšíření zájmových kroužků o další oblasti pro nový školní rok.      

Současně stejně jako v minulých letech podal Spolek přátel GFP dotační žádost pro rok 2021 u města Neratovice. Snažíme se získat od města Neratovice finanční podporu na studentské akce, které jsou plánovány na druhé pololetí roku 2021. Naše dotační žádost byla schválena a jsme v procesu podpisu příslušných smluv.

Pevně věříme, že nám i v této neradostné době zachováte přízeň a již brzy budeme moci celou řadu naplánovaných věcí uvést v reálný život. Držme si palce. 

Mějte se dobře a buďte zdraví

Za výbor Spolku přátel GFP
Libor Novák a Pavel Kovařík

Zpět