V rámci výuky fyziky absolvovala tercie B workshop v NTM v Praze, na téma „Tepelné motory“. Žáci se seznámili v pavilonu dopravy s historií vývoje automobilového průmyslu, především tepelných motorů, kde na vlastní oči viděli staré automobily, které používali osobnosti České republiky, jako např. K. Schwarzenberg, T.G. Masaryk atd. V druhé části prohlídky žáci viděli funkční miniaturní model parního stroje, makety dvoudobých a čtyřdobých motorů, ale i součástky v reálné velikosti, které jsou používány v autech dodnes.
Tercie A měla v NTM komentovanou prohlídku pavilonu dopravy s historickým výkladem vývoje automobilového průmyslu. V další části si mohli žáci prohlédnout podle svého zájmu exponáty vývoje motocyklů, letadel a bicyklů.
V hodinách dějepisu a fyziky probereme nejzajímavější poznatky a fotografie.

Děkujeme zúčastněným žákům za hojnou účast a příkladné chování na veřejnosti.

Ing. Faltová Ivana, Mgr. Trojanová Šárka, Mgr. Horáková Ilona