V rámci výuky českého jazyka zpracovávali studenti kvarty A projekt, v jehož rámci si ověřili, co se naučili ve slohových hodinách i v hodinách IVT. Prokázali, do jaké míry zvládli vyjadřovací prostředky popisu uměleckého díla a odborného stylu a své dovednosti propojili s digitálními kompetencemi.

Výsledkem jejich týmové práce je interaktivní mapa zobrazující velkou část soch Karlova mostu, která může posloužit jako pěkná učební pomůcka.