V letošním roce se uskutečnila na GFP chemická olympiáda ve 2 kategoriích – C (kvinta-sexta) a D (tercie-kvarta).

V kategorii D, která byla zaměřena biochemicky, se nejlépe vedlo ve školním kole Martinu Houdkovi z kvarty A, který zvítězil nad Janem Forštem z tercie B. Oba postoupili do okresního kola, kde byl úspěšnější Jan Foršt. Ten obsadil celkové 3. místo. Martin Houdek byl v okrese šestý.

V kategorii C zaměřené na d- a f-prvky vyhrál školní kolo Maxim Stanko ze sexty B. Za svůj výkon obdržel status úspěšného řešitele, tzn., že získal nadpoloviční počet možných bodů. Bohužel ani to nestačilo na postup do kola krajského. Přesto se jedná o velmi dobrý výsledek.