V úterý 16. dubna zhlédli studenti kvart až septim v neratovickém kině úspěšný dokument režiséra M. Mináče Síla lidskosti – Nicolas Winton, doplněný o debatu s dramaturgem Zdeňkem Tulisem. Informace i dojmy z pořadu jsme využili mj. v hodinách českého jazyka a dějepisu. V kvartě A vznikla celá řada krásných textů reagujících na film či na osobnost sira Wintona a jeho iniciativu na záchranu židovských dětí z Československa v době okupace. Ze studentských prací uvádíme alespoň tři reprezentativní.