V pátek 17. 5. 2024 se v Masarykově kulturním domě na Mělníku konala závěrečná akce projektu Příběhy našich sousedů. Přítomnému publiku se tentokrát představilo  sedm  školních týmů především z mělnického regionu.

    Tým GFP se účastnil zmíněné akce již podruhé a v letošním roce jej  tvořily studentky Veronika Kuželová (5.A), Tereza Opršalová (5.A), Kateřina Zarembová (5.A) a Magdaléna Hoťová (5.B). Ve své prezentaci připomněly dramatický životní příběh pana Vasila Metenka, který převyprávěla jeho dcera paní Jaroslava Hoťová. Pan Metenko pocházel  z Podkarpatské Rusi a po vypuknutí druhé světové války chtěl bojovat proti nacistům. Byl však zajat sovětskými orgány a uvězněn v gulagu. Po propuštění  se stal  příslušníkem Prvního československého armádního sboru, prošel mnoha bitvami na východní frontě a účastnil se i pověstné Karpatsko-dukelské operace.

    V bojích utrpěl četná zranění  a stal  se nositelem několika vyznamenání. Po  vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa v srpnu roku 1968 se dostal do konfliktu se sovětskými vojáky, kterým dal najevo svůj rozhodný nesouhlas s okupací. V prezentaci byly krátce připomenuty i životní osudy paní Jaroslavy Hoťové.

    Děvčata se zhostila svého úkolu velmi zodpovědně a jejich  kvalitně připravená prezentace doplněná o  audioreportáž byla přijata shromážděným publikem i porotou pozitivně. Nezbývá než jim za jejich dobře odvedenou práci ještě jednou poděkovat.