V rámci výuky fyziky vycestovaly primy a sekundy do Národního technického muzea, v Praze 7. Primy absolvovaly komentovanou prohlídku pavilonu dopravy a času, kde se seznámily s vývojem automobilového průmyslu a měření času. Na základě nově získaných poznatků žáci vytvářeli pracovní listy, ze kterých se v hodinách fyziky přezkušovali navzájem. Některé práce jsou na velmi dobré úrovni, jmenovitě Amálie Kučerové a Amelie Al-Tamimi, tak že je lze použít pro další ročníky. V rámci měření času se žáci dozvěděli, jak lidé od využití přírodních jevů, např. sluneční a vodní hodiny, přešli k mechanickým hodinám. Zajímavou ukázkou byla zmenšenina orloje.

Sekundy měly za úkol pomocí zábavných pracovních listů, vypracovaných pracovníky NTM, projít pavilon dopravy a techniky v domácnosti a odpovědět na zadané otázky. Třetí pracovní list se týkal konkrétního učiva probíraného v hodinách fyziky, tj. Newtonových zákonů, třecí síly, otáčivých účinků síly, klidu a pohybu těles. V rámci poznávání si žáci, mohli podle svého zájmu vybrat pavilon, který je zaujal, např. astronomie, tiskařství, hutnictví, interkamera apod. Pro získání informací z vybrané oblasti si žáci nafotili exponáty a k nim příslušné popisky, aby mohli vypracovat stručnou prezentaci, kterou představí svým spolužákům.

Všem žákům děkuji za příkladné chování na exkurzi.