Činnost spolku přátel GFP

Činnosti Spolku přátel GFP jsou dány jeho stanovami. Spolek se zaměřuje na podporu činností našich studentů, usiluje o získávání sponzorů a dalších sympatizantů pro podporu školních aktivit. Cílem Spolku je, ve spolupráci s vedením školy a učitelským sborem, propojovat všechny přátele gymnázia, kteří chtějí podporovat kvalitní vzdělávání naší mladé generace.

Spolek je dobrovolnou příspěvkovou organizací, jejíž příjmy pocházejí z příspěvků rodičů, studentů a přátel školy a sponzorských darů. Výše příspěvků je stanovena na 400,- Kč za žáka na jeden školní rok.

Z příspěvků Spolku jsou podporovány studentské aktivity žáků gymnázia, které nelze financovat z jiných zdrojů nebo pro které jsou zdroje omezeny. Jedná se především o podporu studentských aktivit formou finančních grantů, podporu žáků při reprezentaci školy na vědomostních a sportovních soutěžích, podporu projektů vedoucích k zlepšení materiální vybavenosti gymnázia, k modernizaci výuky a prostor, ve kterých je výuka realizována. Spolek také přispívá na nákupy sportovního vybavení, které vlastní škola, a které si mají studenti možnost vypůjčit. Důležitou činností Spolku je také poskytování podpory studentům při organizování kulturních, sportovních a společenských akcí.

Zpět