Činnost SP GFP

Spolek přátel GFP Neratovice je dobrovolnou příspěvkovou organizací, jejíž příjmy se skládají z příspěvků rodičů, studentů a přátel školy a sponzorských darů. Výše příspěvků je stanovena na 400,- Kč za žáka na jeden školní rok.

Z příspěvků Spolku jsou poskytovány finanční prostředky na školní aktivity – sportovní akce, maturitní ples, kloboučky primánům, doprava do divadel i na různé olympiády, sportovní vybavení. Dále Spolek přispívá i na vybavení jednotlivých tříd, např. školní lavice a židle, na nové podlahové krytiny do tříd či plastová okna.

Rodičům dětí, které by se z finančních důvodů nemohly zúčastnit školních akcí, jsou poskytovány krátkodobé půjčky. Studenti mají možnost si vypůjčit sportovní vybavení, které vlastní škola a na které Spolek také podle možností přispívá.

Zpět