Spolek přátel GFP – kontakt

 
Sídlo a adresa Spolku přátel Gymnázia Františka Palackého v Neratovicích je totožná se sídlem Gymnázia Františka Palackého Neratovice, Masarykova 450, 277 11 Neratovice.

IČ 70565309

Číslo účtu Spolku přátel GFP Neratovice: 19-8277620217/0100 vedený u KB Neratovice.

E-mailová adresa: spolek@gfp.cz

Zpět