František Palacký

palacky

 

 

 

 

Facebook GFP

facebook

Bakaláři

holcic_vel

 

 

 

Suplování

suplovani

Projekt modernizace škol

kraj-logo
eanorway

 

 

Projekt Comenius

comenius

 

 

 EU peníze SŠ

 

Seznam DUMů

Akce KMD

Slečna Jairová

Tisk PDF
MICHEL DE GHELDERODE: SLEČNA JAIROVÁ

pondělí  10. listopadu 2014

DIVADLO V DLOUHÉ

Divadlo francouzsky píšícího belgického dramatika Michela de Ghelderoda (1898–1962), kořenící ve vlámských lidových tradicích, literatuře i malířství a pojímané jako jakýsi divoký karneval, nastavuje člověku kruté zrcadlo. Jeho postavy se zmítají mezi dobrem a zlem, Bohem a ďáblem, mezi skutečností a snem, životem a smrtí. Groteskní mystérium Slečna Jairová rozvíjí jeden z okrajových novozákonních příběhů o vzkříšení mrtvé dcery Jairovy, který se jakoby mimochodem odehrává na pozadí Kristovy oběti. Podobně jako na žánrových obrazech starých vlámských mistrů situoval i Ghelderode svou moderní verzi evangelijního příběhu do rodných Flander (ačkoliv psal svá díla ve francouzštině, a je tedy významným představitelem belgické frankofonní literatury), i v tomto groteskně mysteriózním, až hororovém dramatu splývá reálné s fantaskním, současné s minulým, parodické s posvátným.

„Příšery zabydlují mé divadlo, protože jsou všude kolem nás, na ulicích, v každém pokoji, v životě. Co říkám – jsou v nás, jsme to my!“ (Michel de Ghelderode)

Hrají:  Magdalena Zimová, Miroslav Táborský, Lenka Veliká, Jan Meduna, Jan Vondráček, Tomáš Turek, Emma Černá, Jiří Wohanka, Martin Matejka, Martin Veliký, Peter Varga a další.

Dramaturgie: Štěpán Otčenášek

Hudba: Vladimír Franz

Režie: Hana Burešová

Délka představení: 2 h 30 min, začátek v 19.00
Aktualizováno středa, 15. října 2014 18:08

Markéta Lazarová

Tisk PDF

čtvrtek 10. dubna 2O14, DIVADLO ABC

 Divadelní adaptace známého románu Vladislava Vančury.
Vančurův nejznámější román patří dnes už mezi klasická díla české literatury. Nádherným jazykem vyprávěný příběh nás zavádí do dávných časů naší historie, kdy se z pohanského temna těžce rodilo křesťanství a z nespoutaného života divokých kmenů civilizace. Uprostřed násilí, neúprosného koloběhu krevní msty a neutuchajících konfrontací se setkávají dva naprosto odlišní lidé – loupežník Mikoláš a Markéta, dcera jeho nepřítele, která byla navíc zaslíbena Bohu. Láska, která je zachvátí jako příval, jako neúprosná přírodní síla, je ve světě, v němž žijí, absurdní a má jen pramalou naději na šťastnou budoucnost. Vždyť kolem nich zuří válka. Mikolášova rodina bojuje s Lazarem, ale zároveň stojí proti všem divokým tlupám loupeživých rytířů královské vojsko a královské soudy. Jak si v takovém světě zachovat čest, nevinnost, čisté svědomí, zdravý rozum? Jak v takovém světě najít kousek místa pro lásku? Otázky, před něž staví Vančura svoje hrdiny i čtenáře, neztrácejí na aktuálnosti ani dnes.

Režie: Pavel Khek

Hudba: David Hlaváč, Petr Zatloukal
 
Hrají: Veronika Kubařová, Tomáš Novotný, Lukáš Jurek, Jiří Schwarz, Jitka Smutná, Evellyn Pacoláková, Diana Šoltýská, Viktor Dvořák, Milan Kačmařík, Hanuš Bor a další.

Délka představení: 2 h 50 minut, začátek v 19.00 hodin

Aktualizováno pátek, 28. března 2014 8:32

Nevěsta

Tisk PDF
úterý 25. března 2014 – DIVADLO NA FIDLOVAČCE

Adolf Hoffmeister, Radek Balaš, Ondřej Brousek: NEVĚSTA

 
Mladík Harry White má možnost získat pohádkové dědictví po svém strýci. Musí však do půlnoci splnit nečekanou, právně stanovenou podmínku. Co všechno musí do určené půlnoci vykonat a jaká dobrodružství prožít, aby neobvyklou podmínku splnil a nepřišel o dědictví ani o svou lásku, je obsahem nového komediálního muzikálu  Nevěsta autorů Radka Balaše a Ondřeje Brouska, napsaného na motivy hry Adolfa Hoffmeistera.


Režie: Pavel Šimák

Hudba: Ondřej Brousek

Libreto: Radek Balaš

Choreografie: Pavel Strouhal

Hrají: Lukáš Rous, Marta Sovová, Petr Batěk, Denny Ratajský, Daniel Rous, Barbora Mošnová, Nina Horáková, Marie Doležalová, Lukáš Pečenka, Matěj Kužel/Jaroslav Slánský, Martina Šťastná, Martina Randová, David Voráček, Zdeněk Palusga, Jaroslav Slánský/Matěj Nechvátal


Délka představení: 140 minut, začátek v 19.30 hodin

Aktualizováno pondělí, 10. března 2014 16:59

MAX FRISCH: ANDORRA

Tisk PDF
Čtvrtek 13. února 2014 – Divadlo na Vinohradech
MAX FRISCH: ANDORRA
 
Láska se rodí z blízké vzájemnosti. Učitelova dcera Barblin a adoptovaný nalezenec Andri spolu vyrůstají od
útlého dětství, ale když hrozí, že se do sebe zamilují, rodiče jim jejich lásku přísně zapoví. Je to proto, že je Andri
sirotek, nebo proto, že je Jiný? Končí Učitelova nepředpojatost k jinakosti na prahu vlastní rodiny? Nebo se za
tím, že odmítá dát Barblin Andrimu, skrývá ještě jiné tajemství?
Nenávist se rodí z bezmoci, ze strachu a z nedostatku sebevědomí. Andorra je malé lidské společenství,
obklopené horami, za nimiž se skrývají Černokabátníci. Proč by se však Černí chtěli zmocnit příjemné Andorry,
jejíž občany pro jejich píli a dobrou povahu všude ve světě milují? Není snad třeba Černé dráždit, je třeba se
semknout a dát celému světu najevo, že Andorra nemíní tolerovat jinakost. Když vyjdeme Cizím vstříc a sami se
zbavíme svých Jiných, nechají nás určitě na pokoji.
Dramatické podobenství slavného švýcarského spisovatele a myslitele Maxe Frische mělo světovou premiéru v
roce 1962 a brzy se hrálo po celé Evropě. U nás byla Andorra uvedena v roce 1964 v Národním divadle. Otázka
jinakosti a zalhávané identity se jinak jevila ve světě, který ještě trávil zkušenost světové války a holocaustu,
jinak, a opět naléhavě, se jeví dnes, ve společnosti, ve které narůstající nejistota a agresivita rozbíjí krásný sen o
multikulturním soužití, vzájemné toleranci a stálé prosperitě.
Režie: Martin Čičvák
Hudba: Petr Kofroň, Dmitrij Šostakovič
Hrají: Václav Vydra, Ivana Uhlířová, Ondřej Brousek, Eva Režnarová, Simona Postlerová, Ivan Řezáč, Pavel
Rímský, Svatopluk Skopal, Michal Novotný, Martin Zahálka, Lukáš Příkazký, Václav Vašák, Ondřej Rychlý
Délka představení: 2 hodiny, 50 minut, začátek v 19.00 hodin
Aktualizováno pátek, 17. ledna 2014 18:23

KAREL ČAPEK: KRAKATIT

Tisk PDF
PONDĚLÍ 20. LEDNA 2014 – ŠVANDOVO DIVADLO

KAREL ČAPEK: KRAKATIT
Krakatit se vymyká tradiční tvorbě Karla Čapka; nenajdeme v něm jeho obvyklou umírněnost, systematičnost a pragmatismus - lze bez nadsázky říci, že se vymkl svému autorovi z kontroly. Není divu. Proslulý román píše Čapek v období svých Kristových let, kdy si nabírá stále více a více práce, kdy bojuje již pár let s bolestmi způsobenými Bechtěrevovou chorobou a především se ocitá mezi dvěma ženami – Olgou Scheinpflugovou a Věrou Hrůzovou. Na jaře 1923 u něho vrcholí duševní krize. I proto v románu ustupuje ratio do pozadí a na povrch vypluje mnohé z potlačovaného, hlubinného a živelného, ba bytostného. Krakatit bývá právem označován za nejvíce autobiografický román Karla Čapka.
Horečka a exploze. Dva ústřední motivy, které Krakatitem prostupují v různých rovinách i významech. Prudkost a náhlá zastavení. Vášeň po poznání i vášeň erotická; tříštění poklidu a řádu, překračování hranic až k sebedestrukci. Okamžik postavený proti věčnosti. Poryvy přecitlivělosti i zarputilé a bezohledné vydání se za čímsi. Bolestivé sebepoznání a v jeho důsledku neodvratitelná odpovědnost za své činy.
Čapek vytvořil svět na hraně snu a reality, snad na hraně života a smrti, vědomí a nevědomí. Proto je zde možné vše – až příliš smířlivě plynoucí řád v Týnici, kafkovská absurdita vojenské monarchie, oživlé stíny totální anarchie a předzvěst chaosu, stejně jako rozhovory s Ďáblem či Bohem mimo čas a prostor.


Režie: Daniel Hrbek

Dramatizace: Daniel Hrbek, Martina Kinská

Hudba: Milan Cais

Hrají: Tomáš Pavelka, Filip Čapka, Stanislav Šárský, David Punčochář, Jaroslav Šmíd, Petr Vaněk, Robert Jašków, Kristýna Frejová, Martina Krátká, Marek Pospíchal, Zuzana Onufráková a další.

Délka představení: 2 h 55 min včetně přestávky, začátek v 19.00 h

 

Aktualizováno pátek, 03. ledna 2014 12:54

Strana 1 z 4