Projekt Živá knihovna

Amnesty International

Jedná se o organizaci, která má mimo jiné za úkol přiblížit studentům a ostatním lidem po celé planetě problémy dnešního světa. K těmto problémům patří například nerovnoprávnost mezi ženami a muži, rasová diskriminace nebo třeba omezování osobní svobody. Tento vzdělávací program se jmenuje Živá knihovna.

My jsme tuto přednášku s celou naší třídou absolvovali ve čtvrtek, 25. března. Kvarta B pak 29. března 2021. Celý projekt se pochopitelně uskutečnil v online podobě. Ze začátku nás organizátoři seznámili s průběhem celé přednášky. Poté jsme byli rozřazeni do čtyř skupin po sedmi. Každou skupinkou prošli dvě Živé knížky, které převyprávěly svůj životní příběh. Ptáte se, co jsou Živé knížky? Jsou to lidé, kteří si v životě prošli něčím opravdu těžkým a rozhodli se o svůj příběh podělit s ostatními. V každé skupince se postupně vystřídaly dvě knížky. Naší skupince byl přidělen nejprve Kristián Dembický a pak Jesika Miňovská.

Kristián se od malička pohyboval ve špatném prostředí a asi ve 13 letech, se poprvé ocitl ve styku s cigaretami. Od té doby vyzkoušel mnoho drog. Na vysoké škole potkal ženu, do které se zamiloval a dal se kvůli ní na víru. Vyzkoušel prý mnoho náboženství, ale nakonec si vybral Islám. Podle jeho slov je to přesně to, co hledal. Nyní se snaží lidem v naší zemi ukázat, že není důvod, proč by se měli islámu bát.

Svůj příběh nám sdělila i Jesika. Od deseti let ji otec nepatřičně hladil a osahával po celém těle. Tehdy si prý myslela, že je to normální a že si za to může sama. Až později, když už to zašlo moc daleko a otec ji začal sexuálně zneužívat, si uvědomila, že to v pohodě není. Už asi devět let chodí k terapeutce a na to, čím si prošla, je opravdu statečná. Když se svým příběhem Jesika skončila, dali nám organizátoři prostor na otázky.

Nakonec následovala diskuse.

Celou přednášku bychom zhodnotili jako cennou zkušenost a také připomenutí toho, že dnešní svět není tak růžový, jak se někdy může zdát.

Komentář k rozpočtu Spolku přátel GFP pro šk. rok 2020/2021

Vážení rodiče, přátelé gymnázia, studenti a učitelé,

dovolte nám, abychom Vám v první řadě poděkovali za Vaši podporu a příspěvky, které jste pro školní rok 2020/2021 Spolku přátel gymnázia svěřili. Je nám líto, že jsme Vám doposud nemohli předložit rozpočet pro tento školní, stejně jako tomu bývalo v minulých letech. Rozpočet, který náš výbor v průběhu září 2020 připravil a schválil, příchod druhé vlny COVID-19 značně narušil.

I přes tyto nepříznivé podmínky okolo nás, snaží se výbor Spolku přátel GFP stále škole pomáhat a v průběhu školního roku navrhl a finančně podpořil několik akcí. Na projekt zavedení OFFICE365, který Spolek na konci roku 2019 inicioval a na pronájem licencí a implementaci celého řešení významně finančně přispívá, navazovala v průběhu roku 2020 další finanční podpora do oblasti informatiky, aniž bychom tušili jaké změny ve výuce díky COVID-19 nastanou. Jsme rádi, že tento projekt usnadnil hladší přechod na distanční výuku, než tomu bylo u některých jiných škol.

I v tomto školním roce se daří udržovat a rozvíjet zájmové kroužky pro studenty prvního stupně gymnázia, které úspěšně fungují na online přístupu. Ve spolupráci s vedením školy jsme finančně přispěli na modernizaci IT infrastruktury učebny chemie a učebny společenských věd. Také jsme finančně podpořili modernizaci kamerového bezpečnostního systému v zájmu ochrany osob a majetku v areálu školy. Na dalších projektech dále pracujeme, například na podpoře výměnného pobytu s gymnáziem v Lipsku, plánovaným na září 2021, podporu jazykové výuky nebo rozšíření zájmových kroužků o další oblasti pro nový školní rok.      

Současně stejně jako v minulých letech podal Spolek přátel GFP dotační žádost pro rok 2021 u města Neratovice. Snažíme se získat od města Neratovice finanční podporu na studentské akce, které jsou plánovány na druhé pololetí roku 2021. Naše dotační žádost byla schválena a jsme v procesu podpisu příslušných smluv.

Pevně věříme, že nám i v této neradostné době zachováte přízeň a již brzy budeme moci celou řadu naplánovaných věcí uvést v reálný život. Držme si palce. 

Mějte se dobře a buďte zdraví

Za výbor Spolku přátel GFP
Libor Novák a Pavel Kovařík

Zpět