Naši šachisté

V krajském kole školních šachových týmů naše gymnázium nasadilo dvě družstva, která se umístila na krásném 5. a 10. místě v konkurenci dvacetišesti středoškolských týmů z celého středočeského kraje. Níže uvedeným děkujeme za příkladnou reprezentaci a těšíme se, že příští rok budeme třeba ještě silnější: Tomáš Pištej, Jan Adámek, Michal Staněk, Jáchym Kašpárek, Jiří Šámal, Adam Somsedík, Tereza Pavlíková, Anh Tú Truong, Daniel Grohman, Daniel Knotek, Matyáš Cincibus. 

Projekt Příběhy našich sousedů (2024)

    V pátek 17. 5. 2024 se v Masarykově kulturním domě na Mělníku konala závěrečná akce projektu Příběhy našich sousedů. Přítomnému publiku se tentokrát představilo  sedm  školních týmů především z mělnického regionu.

    Tým GFP se účastnil zmíněné akce již podruhé a v letošním roce jej  tvořily studentky Veronika Kuželová (5.A), Tereza Opršalová (5.A), Kateřina Zarembová (5.A) a Magdaléna Hoťová (5.B). Ve své prezentaci připomněly dramatický životní příběh pana Vasila Metenka, který převyprávěla jeho dcera paní Jaroslava Hoťová. Pan Metenko pocházel  z Podkarpatské Rusi a po vypuknutí druhé světové války chtěl bojovat proti nacistům. Byl však zajat sovětskými orgány a uvězněn v gulagu. Po propuštění  se stal  příslušníkem Prvního československého armádního sboru, prošel mnoha bitvami na východní frontě a účastnil se i pověstné Karpatsko-dukelské operace.

    V bojích utrpěl četná zranění  a stal  se nositelem několika vyznamenání. Po  vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa v srpnu roku 1968 se dostal do konfliktu se sovětskými vojáky, kterým dal najevo svůj rozhodný nesouhlas s okupací. V prezentaci byly krátce připomenuty i životní osudy paní Jaroslavy Hoťové.

    Děvčata se zhostila svého úkolu velmi zodpovědně a jejich  kvalitně připravená prezentace doplněná o  audioreportáž byla přijata shromážděným publikem i porotou pozitivně. Nezbývá než jim za jejich dobře odvedenou práci ještě jednou poděkovat.

Sekunda A u hasičů

V pondělí 20.5.2024 se žáci sekundy A, v rámci výuky fyziky a občanské nauky, zúčastnili exkurze v areálu chemického podniku Spolany Neratovice. Z recepce nás hasiči odvezli na místo určení v hasičských dodávkách, kde největší zájem byl o jízdu v přepravním prostoru.  Cílem exkurze bylo, aby žáci viděli využití jednoduchých strojů v praxi. Seznámili se s hydraulickými zařízeními, vyprošťovacími nůžkami a rozpínáky, které jsou poháněny tlakovým olejem. Zmíněná zařízení se používají k vyprošťování osob z havarovaných aut, otevírání uzavřených prostor apod. Žáci si vyzkoušeli zásahové oděvy pro hasiče, které jsou odolné mechanicky i chemicky a mají sníženou hořlavost. Hasiči byli mile překvapeni znalostmi žáků z oblasti první pomoci. Nejvíce žáky zaujala tréninková místnost, tzv. polygon, kde hasiči v plné výzbroji trénují zásahy ve stísněných prostorech. Naši žáci bez výzbroje si prolezli polygon za ztížených podmínek. Vzhledem k poruše plošiny, na kterou se žáci nejvíce těšili, nám byla pro příští rok přislíbena jízda po Labi na hasičském člunu. Děkujeme hasičům za krásné zážitky a vedení Spolany za umožnění exkurze.