Jarní týdenní sběr

Od pondělí 22. 4. do pátku 26. 4. proběhne na GFP sběr starého papíru (netříděného – noviny, časopisy, knihy, kartony…). Pan školník bude od 7:30 do 8:05 před vchodem do auly (u zadního vchodu) donesený a doma zvážený papír přebírat a množství zapisovat. Během týdne bude možnost dovézt po dohodě větší množství papíru i odpoledne – od 14:00 do 18:00. 
Tři nejlepší jednotlivci – sběrači – budou odměněni věcnými cenami!

Setkání s absolventy

Tuto středu 10. 1. se v pracovně PFB od 14:00 uskuteční tradiční setkání s absolventy na téma VŠ!!!

Fsv ČVUT – Jan Jakub Šimon
1. lékařská fakulta – Elen Pithartová, Bára Šoustková
UK – žurnalistika – Kristýna Dobiášová
IKSŽ FSV UK, specializace marketing a PR, UK – žurnalistika – Petr Vrána
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ – Pedf UK Praha – Petra Tesařová
Speciální pedagogika UK – Ima Lachmanová
Pedag. fakulta UK, biologie – tělocvik – Šárka Pavlínová
FJFI – Fakulta jadern a fyzikálně inženýrská  – Jiří Trpkoš
Fakultě stavební ČVUT – David Šťastný
(Fakulta stavební ČVUT) – Václav Pokorný
ČVUT FEL Kybernetika a robotika – Ondřej Pavlín
(Fakulta strojní ČVUT) – Tomáš Hoppe
UJEP celkově – David Šťastný
FHS UK obor humanitní studia a FZS ZČÚ obor Fyzioterapie (1. ročník).  – Kristýna Rajtová
Biomateriály pro medicínské využití a Výroba léčiv na VŠCHT – Šárka Trhoňová 
(VŠCHT) – Koutská Viktorie
VŠCHT – biochemie a biotechnologie – Ondřej Vošmik
VŠE, obor Podniková ekonomika a management – Dominika Vaněčková
VŠE – informatika a statistika – Jakub Kašpárek
Fakultě mezinárodních vztahů na VŠE – Klára Kulhánková
JAMU – Míša Trhoňová
Právnická fakulta UK – Michaela Grofová
Právnická fakulta UK – Veronika Nová
Univerzita obrany – Alexandra Havlíčková
Matematicko – fyzikální fakulta  – Šimon Zápotocký
Přírodovědná fakulta UK – Jaroslav Lukášek
Přírodovědná fakulta UK,  – Jakub Adámek
Psychologie – Markéta Jirovská
AJ – PEDAGOGIKA – Dominika Marhanová
Filozofická fakulta UK obor Učitelství NJ a dějepisu – Štěpánka Petričáková