Bezpečně na internetu

Připomínáme, že ve středu 27. 5. 2015 v 16 hod. se uskuteční seminář Bezpečně na internetu, o kterém jsme Vás již informovali. Tohoto semináře se můžete zúčastnit i pokud jste se dosud nepřihlásili. 

Studenti čtou a píší noviny – 3. část

Studenti čtou a píší noviny
Zadání třetího tématu:

Národní bohatství

Saudští Arabové a Norové mají ropu, Švýcaři pečlivost hodinářů a přesnost bankéřů, Tahiťané krásné pláže a Číňané pracovité lidi. I když jde o značně zjednodušený pohled, každý národ se snaží nějak pojmenovat své „národní bohatství“, které pak cíleně rozvíjí. Jaké bohatství má podle vás Česko? „Zlaté české ručičky“? Nejlepší pivo? Uran a uhlí v podzemí? Nebo něco jiného?

Napište na toto téma volný názorový článek. Hned v jeho úvodu jasně formulujte svůj názor, následně ho podpořte argumenty. Pokud chcete, můžete se nechat inspirovat například některou z následujících podotázek:

Podotázky:

1. Čím je vlastně tvořeno bohatství národa?
2. S čím Češi obstojí i ve světě? Má země jako Česko co nabídnout? Na co mohou být Češi hrdí?
3. Na čem můžeme hlavně stavět prosperitu státu a jeho občanů?
4. Česko bylo dříve průmyslové, dnes studenti míří spíše do humanitních oborů. Máme pro absolventy těchto oborů dost práce?
5. Mají se důrazy ve školství změnit? Na které obory by se mělo české školství více orientovat? Jak si budete vybírat obor vy?
6. Jak souvisí národní bohatství s tím, jak vypadá česká krajina?
7. Sledujete debaty o tom, v jaké míře se mají v české krajině těžit suroviny? Jaký je váš názor?
8. Ovlivňuje nějak krajina mentalitu národa či psychiku lidí? Byli by Češi jiní, kdyby měli například moře či velehory?
9. Kdybyste si měli vybrat ideální bydlení v české krajině, jak by takové místo vypadalo?
10. Kde je hranice mezi zachováním nedotčené přírody a jejím využitím ve prospěch civilizace?

Pozn.: Texty mohou posílat také učitelé, případně rodiče studentů, kteří se chtějí k tématu vyjádřit.
Pozn.: Doporučený rozsah práce je 1/2 až 3/4 strany A4. Články mohou být redakčně kráceny a upravovány.

Odevzdáním práce student souhlasí se zveřejněním. Pokud si zveřejnění nepřeje, jeho práci do redakce MF DNES neodesílejte.

·         Příspěvky můžete zasílat do 30.4. 2015
·         Na konci každého příspěvku uvede autor své jméno a příjmení, dále celý název školy a město.
·          Soubor pojmenujte celým názvem školy, jménem a příjmením autora v tomto pořadí!!! Pokud nebude příspěvek takto označen, nebude do projektu zařazen. Anonymní práce neotiskneme.
·         Soubory, prosím, převádějte do formátu .doc nebo .docx. Soubory z OpenOffice ve formátu .odt je potřeba také převést do .doc nebo .docx.
·         Všechny příspěvky zasílejte na adresu studenti@mafra.cz

Majáles 2017

{phocagallery view=category|categoryid=4|imageid=349}{phocagallery view=category|categoryid=4|imageid=350}

Studenti čtou a píší noviny – 2. část

Zadání druhého tématu:

Česko: Západ, nebo Východ?

Patří Češi na Východ, na Západ, jinam, nebo nikam? Kam se svým životním stylem řadíte vy?

Napište na toto téma volný názorový článek. Hned v jeho úvodu jasně formulujte svůj názor, následně ho podpořte argumenty. Pokud chcete, můžete se nechat inspirovat například některou z následujících podotázek:

1.      Jste Evropané, západní, či východní studenti? Proč? Jak se to pozná?
2.      Máte zkušenost s tím, jak jsou Češi vnímáni za hranicemi?
3.      Kdybyste měli žít v zahraničí, kterou zemi byste si zvolili a proč?
4.      Co se v Česku změnilo za posledních 25 let a jak tento vývoj hodnotíte?
5.      Je důležité, aby se Češi zařadili na Západ, na Východ, případně jinam?
6.      V čem se Západ a Východ liší především? Jaké jsou jejich hlavní hodnoty?
7.      Jak vnímáte aktuální konflikt mezi Evropou a Ruskem? Kde Češi v tomto sporu mají stát?
8.      Vnímáte některá období novodobé historie jako ta, kdy se Češi rozhodli špatně?
9.      Jste hrdí na to, že jste Češi? Proč?
10.  Se kterými zeměmi by mělo Česko zejména spolupracovat a které jsou pro ně naopak hrozbou?

Pozn.: Texty mohou posílat také učitelé, případně rodiče studentů, kteří se chtějí k tématu vyjádřit.
Pozn.: Doporučený rozsah práce je 1/2 až 3/4 strany A4. Články mohou být redakčně kráceny a upravovány.

Odevzdáním práce student souhlasí se zveřejněním. Pokud si zveřejnění nepřeje, jeho práci do redakce MF DNES neodesílejte.

·         Příspěvky můžete zasílat do 15.4. 2015
·         Na konci každého příspěvku uvede autor své jméno a příjmení, dále celý název školy a město.
·          Soubor pojmenujte celým názvem školy, jménem a příjmením autora v tomto pořadí!!! Pokud nebude příspěvek takto označen, nebude do projektu zařazen. Anonymní práce neotiskneme.
·         Soubory, prosím, převádějte do formátu .doc nebo .docx. Soubory z OpenOffice ve formátu .odt je potřeba také převést do .doc nebo .docx.
·         Všechny příspěvky zasílejte na adresu studenti@mafra.cz

Studenti čtou a píší noviny

Zadání prvního tématu:
Evropa a islám: přátelství, nebo válka?

Napětí ve světě se stupňuje, teroristé se velmi často zaštiťují islámem. Začíná skutečně souboj kultur, nebo je náboženství zneužito k boji o moc?

Napište na toto téma volný názorový článek. Hned v jeho úvodu jasně formulujte svůj názor, následně ho podpořte argumenty. Pokud chcete, můžete se nechat inspirovat například některou z následujících podotázek:

1.      Mohou spolu v Evropě poklidně žít lidé různých kultur a náboženství?
2.      Kde je hranice mezi náboženstvím a agresí?
3.      Stojí za teroristickými útoky islám, nebo ho útočníci zneužívají?
4.      Bojíte se teroru v Česku a v Evropě?
5.      Je Islámský stát skutečným rizikem, nebo jen virtuálním nebezpečím?
6.      Kdo je za teror a násilí ve světě přímo či nepřímo zodpovědný?
7.      Čím islám evropskou kulturu obohatil? V čem je inspirativní?
8.      Má dnešní Evropa nějaké vlastní, svébytné hodnoty? Jaké?
9.      Kde jsou hranice svobody slova? Lze v jejím rámci zesměšňovat něco, co je druhým svaté?
10.  Jak zmírnit napětí ve světě a předcházet násilí?

Pozn.: Texty mohou posílat také učitelé, případně rodiče studentů, kteří se chtějí k tématu vyjádřit.
Pozn.: Doporučený rozsah práce je 1/2 až 3/4 strany A4. Články mohou být redakčně kráceny a upravovány.

Odevzdáním práce student souhlasí se zveřejněním. Pokud si zveřejnění nepřeje, jeho práci do redakce MF DNES neodesílejte.

·         Příspěvky můžete zasílat do 1. 4. 2015
·         Na konci každého příspěvku uvede autor své jméno a příjmení, dále celý název školy a město.
·          Soubor pojmenujte celým názvem školy, jménem a příjmením autora v tomto pořadí!!! Pokud nebude příspěvek takto označen, nebude do projektu zařazen. Anonymní práce neotiskneme.
·         Soubory, prosím, převádějte do formátu .doc nebo .docx. Soubory z OpenOffice ve formátu .odt je potřeba také převést do .doc nebo .docx.
·         Všechny příspěvky zasílejte na adresu vaisova@gfp.cz, případně rovnou nastudenti@mafra.cz

Zpět