!!! !!! !!! POZOR ZMĚNA !!! !!! !!!

K M D – ZRUŠENO
středa 15.2.2012 – Divadlo ABC
Gabriel García Márquez / György Schwajda : STO ROKŮ SAMOTY

K M D – NÁHRADA
pondělí 13.2.2012 – Divadlo ABC
William Shakespeare: KRÁL LEAR

Slavná Shakespearova tragédie o pýše, pošetilé otcovské lásce a rozkladu rodiny. V bouři vztahů, živlů i citů se starý král ocitá na pokraji šílenství a teprve tehdy dochází k trpkému poznání o neuchopitelném smyslu všeho pozemského úsilí.

Jedna z nejslavnějších tragédií Williama Shakespeara. Příběh o bolestném zmoudření pano-vačného, sobeckého a prchlivého starce, který tím, že ztrácí vše a dostane se až na hranici ší-lenství, dospívá k poznání o skrytém smyslu všeho pozemského úsilí. Děj se rozvíjí do straš-livé vize zobrazující hrůzy společnosti vyšinuté z tradičních kolejí slušných lidských vztahů, společnosti otřesené. Proto bývá hra často uváděna v krizových dobách (např. za II. světové války), nese totiž poselství o naději spatřované ve zmoudření a obrození zkažené společnosti. Zatímco Hamlet bývá popisován jako tragédie nerozhodnosti, Othello jako tragédie žárlivosti a Macbeth bývá označován jako tragédie ctižádosti, u Krále Leara žádná taková charakteristi-ka není. Skličující drama starého krále a otce zkrátka nelze shrnout do žádné zjednodušené formulace či teze. O to větší výzvou pak je tento text pro jeho inscenátory.

Délka představení: 2:45 h. (začátek v 19:00 hod.)

Hrají: Jan Vlasák, Aleš Procházka / Jiří Schwarz, Jan Szymik, Zdeněk Vencl, Vladimír Čech, Viktor Dvořák, Vasil Fridrich, Martin Písařík, Radim Kalvoda, Stanislav Lehký, Veronika Gajerová, Barbora Lukešová, Máša Málková, Jan Potměšil, Kryštof Hádek, David Steigerwald, Petr Klimeš

Zpět