Vážení čtenáři,

představte si situaci, kdy musíte mít projev před přeplněným sálem, všichni lidé visí na vašich ústech a čekají, jaké přelomové myšlenky jim sdělíte. V krku máte obrovský knedlík, dlaně se vám potí a hledáte, kudy byste utekli…. Přesně této situaci se Gymnázium Františka Palackého u svých studentů snaží předejít, neboť si všichni uvědomujeme, že je důležité umět a znát, ale když to v dnešní době neumíte prodat, je veškeré vzdělání k ničemu. Proto jsme se přihlásili do projektu Mladý Demosthenes, jež má za cíl zdokonalení výuky umění veřejného projevu, prohloubení a porovnání komunikačních dovedností cílové skupiny.

V rámci projektu se žáci zúčastní soutěže, na níž si připraví proslov v rozsahu 1-2 minuty, který pak přednesou před školní porotou, nejlepší rétoři pak postoupí do dalších kol: regionální, krajské a celostátní. Bližší informace najdete na www.mladydemosthenes.cz.

Ve středu 5. prosince 2012 se konalo školní kolo i na GFP Neratovice. Porota si vyslechla velice zajímavá témata, jako například Kampaň na záchranu šmoulů, Film, Konec světa a další. V první kategorii (prima, sekunda) vyhrál Vojtěch Novák (2B), který posluchače uvedl na správnou cestu ohledně osobnosti Karla May a jeho „zidealizovaných indiánů“. V druhé kategorii (tercie, kvarta) zvítězila Tereza Jiřičková (4B), jejíž fyzikálně-logicko-matematické pojednání o kočce padající na všechny čtyři a chlebu s máslem, který vždy dosáhne země nátěrem dolu, pobavilo i nematematické mozky poroty. Výkony soutěžících byly velice vyrovnané a bylo těžké rozhodnout o postupujících, proto bychom touto cestou chtěli poděkovat všem účastníkům a motivovat další potencionální soutěžící, neboť každý může být Demosthenem.

>>Fotografie<<

Zpět