Gymnázium Františka Palackého se rozhodlo přidat k festivalu Dny české a mezinárodní poezie, který je organizován sdružením Společnost poezie. Tento rok bylo hlavním tématem Vášeň a popel, což bylo i hlavní motto soutěže nazvané Veršobraní GFP 2013, jež byla pro studenty gymnázia skvělou příležitostí ukázat svůj talent. Samotné přípravy se zhostily profesorky Mgr. Hana Nosková a Mgr. Ivana Šafránková.
 
Mladí básníci dostali za úkol napsat báseň na již zmíněné téma, celkem se zúčastnilo asi 37 studentů a hodnotící komise, složená z vyučujících školy, měla možnost se seznámit se zajímavými motivy a originálními zpracováními. Z velkého počtu soutěžících komise vybrala zástupce tří kategorií, kteří pak svá díla přednesli na veřejném čtení, jež prověřilo i recitační schopnosti mladých poetiků. Akci doprovázel i pěvecký sbor gymnázia pod vedením prof. Šafránkové. Nakonec porota vybrala následující vítěze:
 
I. kategorie (primy, sekundy, tercie): 3. místo Anna Köppelová, 2. místo Maxim Lebeda a 1. místo Veronika Nováková.
 
II. kategorie (kvarty, kvinty): 3. místo Tereza Kostková, Sára Žabová a Laura Vlčková, 2. místo David Fajt a Štěpánka Petričáková, 1. místo Viktorie Fričová.
 
III. kategorie (sexty, septimy, oktávy): 3. místo Lukáš Fogl, 2. místo Jan Cvach a 1. místo Jakub Novák.
 
Klub přátel gymnázia poskytl všem účastníkům Veršobraní GFP 2013 velice zajímavou cenu, a to prohlídku Prahy nazvanou Po stopách českých básníků, v níž nechyběla ani návštěva básnické mekky kavárny Slávie, kde si začínající básníci mohli dát čaj jako inspiraci pro další verše. Průvodcem jim byla prof. Nosková, profesionální pražská průvodkyně.
 
Pozitivní atmosféra celé akce nadchla účastníky i organizátory natolik, že nehodlají usnout na vavřínech, mají totiž v úmyslu na Gymnáziu Františka Palackého zavést novou tradici a dát světu nové literáty.
Zpět