Téma: Poezie pod proudem- Na vlnách GFP 2015

Během letošního podzimu (říjen 2015) proběhla na gymnáziu Františka Palackého v Neratovicích akce tamními profesory a studenty zvaná „Veršobraní“. Tato akce, spočívající v soutěži mezi studenty o co nejlepší básničku, měla hojnou účast se samozřejmě hojnými výsledky. Vyhlášení vítězů této akce se konalo ve středu 18. 11. 2015 v areálu školy. Výsledky jsou takovéto:
Profesoři českého jazyka a estetické výchovy ocenili studenty gymnázia v pěti kategoriích. A to čtyři kategorie podle ročníku studenta, (bráno po dvou rocích). A pátá byla za hudební nebo zvukové zpracování.

V první kategorii se na prvních místech umístily: Jeřábková Aneta z primy B se svou básní Kapka Vody na prvním místě, Život je moře na druhém místě od Šůrové Nely ze sekundy A. A na třetím místě se umístily dvě básnířky se dvěma básničkami, je to Pavlínová Šárka s básní Podzim z primy B a Valínová Karolína s básní Proudy v hlavě z primy A.
Druhou kategorii obsadili: první místo báseň Pod proudem mých myšlenek od Maxima Lebedy z kvarty A. Ze stejné třídy (4. A) se na druhém místě umístila Francová Simona s básní Pocity studentů. Třetí místo stejně jako v minulé kategorii obsadily dvě studentky, obě z kvarty B, Nováková Veronika s básní Vlny a Weisová Gabriela s básní Myšlenka.

Ve třetí kategorii na prvním místě umístila Veigertová Tereza ze sexty B s básní Rozbouřená mysl. Na druhém místě se umístila Petričáková Štěpánka ze sexty A s básní Přátelství. A na místě třetím se umístila báseň Zub času od Namyslové Adély z kvinty A.

První místo v kategorii čtvrté obsadila Masáková Markéta ze septimy B s básní Hvězda. Ze stejné třídy (6. B) jsou i držitelé druhého a třetího místa. Na druhém místě to je Marek Malý s básní Týden Studenta a na místě třetím Kostková Tereza s básní VlnoBYTÍ.

Zvuková a hudební kategorie byla obsazena velmi málo, proto nebylo nutné ji nijak hodnotit. Věkově zapadající do kategorie první se umístil Petr Hrubec z primy B za repovanou píseň Na vlnách GFP.

Ze tříd kvinty A a B se postupně umístili: Martin Hvězda, Aneta Pejsová, Zuzka Špádová a Šárka Trhoňová s: Blue. Čtení II. Poutník na moři, hráno na kytaru, bicí, recitováno a zpíváno. Dále pak z druhé třídy (5. B) audio zpracování básně Podzim od Davida Jeřely, Vojty Zmeka a Lukáše Mužíka.

 Do čtvrté kategorie ze septimy B přispěl se svým písňovým textem a vlastním doprovodem na kytaru Viktor Lebeda – Zlatý Gympl.

Pomocí internetové ankety na školních bakalářích měli studenti a rodiče možnost hlasovat o jejich oblíbenou básničku a zvolili takto:

Hlasování studentů vyhrála Barbora Šoustková ze sexty A s básní Na vlnách GFP.

Hlasování rodičů (stejně jako již zmíněnou první kategorii) vyhrála primánka (B) Aneta Jeřábková s básní Kapka Vody.

Takto ocenění studenti dostali od školy ceny za své místo, každý dostal diplom a pamětní kartičku. Nakonec se podávalo pohoštění.  Profesoři by také chtěli vyjádřit svou tužbu, aby se příštího ročníku zúčastnila větší ročníková škála (z každé třídy někdo).

Zpět