VERŠOBRANÍ  GFP 2016 – 4. ročník
v rámci celorepublikového festivalu Den poezie (13. – 27. 11. 2016) na počest narození K. H. Máchy s názvem
Žádný člověk není ostrov
(GFP se přihlásilo k projektu www. denpoezie.cz)
Téma:  Žádný člověk není ostrov  (Inspirace verši Johna Donna, renesančního básníka, současníka známějšího W. Shakespeara)
Forma: výtvarná (grafická, experimentální) poezie, klasická poezie, básnická povídka
Termíny:
17. 10. – 23. 10. 2016
termín odevzdání studentských soutěžních prací  (práce opatřené jménem, příjmením, třídou a názvem školy posílejte elektronicky na adresu  versobrani@gfp.cz) a zároveň odevzdávejte v psané podobě k rukám prof. Hany Noskové (platí zvl. pro grafickou poezii).
Studentské hlasování proběhne přes internet.  
24. 10. – 6. 11. 2016  hodnocení poroty – češtináři z GFP, kolegové z oslovených a zúčastněných neratovických škol, zaměstnanci Městské knihovny Neratovice
Kritéria hodnocení :
věková pásma:
1.)prima, sekunda NG, 6., 7. třída ZŠ   
2.)tercie, kvarta NG, 8., 9. třída ZŠ       
3.)kvinta, sexta VG, 1., 2.ročník SŠ
4.)septima, oktáva VG, 3., 4. ročník SŠ
kategorie: jednotlivci, popř. absolventi
– hlediska hodnocení: estetická invence, obsahová a formální složka
23. 11. 2016  přehlídka soutěžních prací a vyhlášení výsledků v předsálí neratovické knihovny SD
Předání cen: 
a) věcné ceny pro vítěze – knihy, upomínkové předměty
b) básnický večer se svíčkami a pouštěním vytvořené poezie v papírových loďkách
c) ??? plavba parníkem po Labi s básnickou seancí ???

Zpět