Ředitel Gymnázia Františka Palackého Neratovice stanovuje termín volby do Školské rady Gymnázia Františka Palackého Neratovice na dny 15. a 16. prosince 2016. Oznamuje kandidáty za zákonné zástupce, kteří se svou nominací souhlasí.

Volby proběhnou prostřednictvím webové aplikace Bakaláři po přihlášení na rodičovský účet, resp. účet plnoletého studenta.

Paní Mgr. Michaela Kučerová, matka žáka sekundy A
Pan Ing. Libor Novák, otec žáků sekundy A a kvinty B

Mgr. Aleš Jinoch.
ředitel Gymnázia Františka Palackého Neratovice

Zpět