Protože ani v opakované volbě nebyl zvolen žádný kandidát do Školské rady Gymnázia Františka Palackého, jmenuji na základě bodu 15 platného volebního řádu školské rady (15. Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci a studenti a pedagogičtí pracovníci školy stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.) tyto nové členy školské rady:
zástupci nezletilých žáků nebo zletilých žáků:
Ing. Libora Nováka
Mgr. Michaelu Kučerovou

Zástupci pedagogických pracovníků:
Mgr. Jolanu Uhrinčaťovou
Mgr. Dianu Vysušilovou

Neratovice 1. 2. 2017

Mgr. Aleš Jinoch v.r.
ředitel gymnázia

Pedagogové.

Rodiče a zletilí žáci.

 

Zpět