Městská knihovna Neratovice vyhlašuje další ročník básnické soutěže pro děti, tentokrát pod názvem “Krajinou Labe. Atmosféru, podobu krajiny či např. své zážitky z míst kolem Labe mohou v básni zachytit školáci 1. – 9. tříd základních škol či studenti 1. – 4. tříd osmiletých gymnázií. Své příspěvky s nadpisem „Básnická soutěž 2019můžete zasílat e-mailem na adresu: info@knihovnaneratovice.cz nebo přinést či poslat poštou do Městské knihovny Neratovice, nám. Republiky 400.

Soutěž potrvá od 1.4. do 6.5.2019 a její výsledky budou slavnostně oznámeny v pátek 17.5.2019 na odpoledním setkání s účastníky soutěže. Básnickým odpolednem se tak v květnu připojíme k nadcházejícímu neratovickému festivalu poezie.

Zpět