Dne 30.5.2019 proběhla na našem gymnáziu prezentace a obhajoba prací soutěže z oblasti přírodních věd, kterou vyhlásilo v listopadu GFP Neratovice za finanční a odborné pomoci firmy Lach – Ner s.r.o. a Spolku přátel GFP.

Soutěž byla rozdělena na 2 věkové kategorie.V mladší kategorii (prima – tercie) bylo obhajováno 5 prací a ve starší kategorii (kvarta – septima) byly obhajovány 2 práce.

Práce hodnotila 9členná porota – za firmu Lach–Ner s.r.o. ředitel PhDr. Tomáš Kudrna a Mgr.  Jakub Braborec, za Spolek přátel GFP pan Libor Novák a pan Radim Chyba a za GFP vedení školy a vyučující přírodovědných předmětů.

Rozhodování poroty bylo velmi těžké vzhledem k vysoké úrovní prací, jejich rozmanitosti z oblasti přírodních věd a k prezentacím při obhajobě prací.

Mladší studenti se umístili v tomto pořadí:

 1. místo:
  Eva Dubnová – Chov králíka domácího v ekologických podmínkách a vliv těchto podmínek  na zdraví jedinců a prosperitu chovu
  Marie Hladíková – Barevný život rostlin  
 1. místo:
  Michaela Pospíšilová – Vývoj mláďat pískomilů
 2. místo:
  Maxim Stanko – Houba – přítel člověka?
  Adéla Svobodová – Možnosti růstu subtropických rostlin na území ČR

Starší studenti se umístili v tomto pořadí:

 1. místo:
  Michaela Nováková, Karolína Valínová – Kvasinky a jejich využití při výrobě vín a sektů
 2. místo:
  Lukáš Ležal, David Hladík – Anatomie ryb z našich vod (Kaprovití a Lososovití)

Blahopřejeme všem vítězům a těšíme se na účast i v příštím již 4.ročníku soutěže.

Zpět