Vážení rodiče, žáci,

Protože  byl u jednoho žáka VG potvrzen výskyt Covid 19, chtěl bych Vás seznámit s tím, jaký bude další postup školy.

V tomto případě jsou pro mne určující dva dokumenty:

1) Manuál pro provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19.

2)  Metodický pokyn hlavní hygieničky České republiky k jednotnému postupu KHS pro nařizování karantény ve školách a školských zařízeních v souvislosti s onemocněním COVID -19.

Z obou dokumentů jednoznačně vyplývá, že karanténu určuje vždy místně příslušné pracoviště Krajské hygienické stanice. O pozitivním žákovi jsem se dozvěděl dnes odpoledne (15. 9. 2020) od rodiče. Zítra ráno budu volat na KHS, neozve-li se ona dřív. O aktuálních změnách Vás budu neprodleně informovat prostřednictvím Bakalářů a webu gymnázia.

Děkuji za pochopení

Aleš Jinoch, ředitel gymnázia

Zpět