Ředitel Gymnázia Františka Palackého Neratovice, Masarykova 450 na základě § 60 a § 61, zák. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, v souladu s vyhláškou MŠMT 353/2016 Sb., o přijímacím ke střednímu vzdělávání v platném znění

 vyhlašuje přijímací řízení

pro přijímání do prvního ročníku vzdělávání na Gymnáziu Františka Palackého Neratovice do oboru vzdělávání:

Gymnázium (osmileté) – pro žáky 5. tříd ZŠ

Kód oboru:                                                                        79-41-K/81 Gymnázium
Forma vzdělávání:                                                          denní
Předpokládaný počet přijímaných studentů:         60
Počet otevíraných tříd:                                                  2
Termíny:                                Testy proběhnou v termínech 14. a 15. 4. 2021

Zpět