Dne 23. 3. 2022 se v DDM MK konalo okresní kolo 51. ročníku dějepisné olympiády. Letošní ročník nesl název Šlechta v proměnách času.
V 1. kategorii obsadil 2. místo M. Stanko s počtem 61 bodů.
V 2. kategorii dosáhl pěkného 3. místa V. Mišurec, který se ziskem 55 bodů postupuje do krajského kola.
Všem soutěžícím, kteří reprezentovali školu v okresním kole, blahopřejeme k jejich výsledkům a děkujeme.

Zpět