Potvrzení účastníci
VŠCHT Klinická bioanalytika. – Žofie Janoušková
VŠCHT, Forenzní analýza a analýza potravin – Žofie Janoušková, Sára Ryvolová, Matěj Kotrbáček
VŠCHT, Fakulta chemické technologie, výroba léčiv – Šárka Trhoňová, Barbora Šmídková
Speciální pedagogika UK – Ima Lachmanová
Fsv ČVUT – Jan Jakub Šimon
ČVUT, Stavební inženýrství – Pavel Beneš, Pavel Dobeš
Fakulta sociálních věd UK – Tomáš Sobotka
Právnická fakulta UK – Michaela Grofová
Právnická fakulta ZČU – Veronika Nováková
VŠE, Fakulta mezin. vztahů, Mezinárodní studia a diplomacie – Aneta Nováková, Klára Kulhánková
UK – žurnalistika – Petr Vrána, Kristýna Dobiášová
Policejní akademie – Jan Novák
Pražská vysoká škola psychosociálních studií, obor Psychologie, 1. ročník bc. – Kateřina Bartoňová
1. lékařská fakulta – Bára Šoustková
2. lékařská fakulta – Ondřej Vladyka
3. lékařská fakulta – Tomáš Nesnídal
ČVUT (robotika, kybernetika) – Ondřej Pavlín
Filozofická fakulta UK –  anglistika a ameristanika + historie – Pavel Fogl
FTVS – Gábina Křížová
Přírodovědecká fakulta UK – Lukáš Čepelák, Lukáš Ležal
Vyšší odborná škola publicistiky – Gábina Weissová, Martim Peprný
 Inovativního Podnikání na PEF ČZU – Simona Špádová
Historie se zaměřením na vzdělávání a Základy společenských věd  – Filoz. fakulta UJEP – Filip Šulc
VV + dějepis – Pedf UK – Anička Landsingerová
Zpět